คนกำลังออนไลน์อยู่

ร่วมเป็นหนึ่งในเราวันนี้ คลิกเพื่อเข้าร่วม!

minecraft java edition

 1. EpicEmeraldPlayz

  Minecraft[PC] อัพเดท 1.15.2

  :monkey-35: สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อเวอร์ชั่น: Minecraft 1.15.2 ออกมาในวันที่: 21 ม.ค. 2563 ประเภทเวอร์ชั่น: Java Edition ข่าวด่วน: เวอร์ชั่นต่อไป Snapshot แรกของ 1.16 BLOCKS Saplings ต้น OAK และ Birch Saplings...
 2. EpicEmeraldPlayz

  Minecraft[PC] Combat Test 5 (Snapshot /Pending)

  :monkey-35: สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อเวอร์ชั่น: Combat Test 5 (Snapshot /pending) ออกมาในวันที่: 16 ม.ค. 2563 ประเภทเวอร์ชั่น: Java Edition โน้ต: ** กรุณาเล่นแยกจากโลกที่กำลังเล่นอยู่ ** **เวอร์ชั่นนี้ต้องติดตั้งเอง...
 3. EpicEmeraldPlayz

  Minecraft[PC] อัพเดท 1.15.2 (Pre-Release 1)

  :monkey-35: สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อเวอร์ชั่น: Minecraft 1.15.2 Pre-release 1 ออกมาในวันที่: 14 ม.ค. 2563 ประเภทเวอร์ชั่น: Java Edition BLOCKS Saplings ต้น OAK และ Birch Saplings ที่ปลูกใกล้ๆดอกไม้อย่างน้อย 2...
 4. EpicEmeraldPlayz

  Minecraft[PC] อัพเดท 1.15.2 (Pre-Release 2)

  :monkey-35: สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อเวอร์ชั่น: Minecraft 1.15.2 Pre-release 2 ออกมาในวันที่: 15 ม.ค. 2563 ประเภทเวอร์ชั่น: Java Edition FIXED BUGS (6 ตัว) แก้ไขบัคจากเวอร์ชั่น 1.15.2 (6 ตัว) ตัวเกมแสดงหัวชื่อ...
 5. EpicEmeraldPlayz

  Minecraft[PC] อัพเดท 1.15 (Buzzy Bees)

  :monkey-35:สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อเวอร์ชั่น: Minecraft 1.15 (Buzzy Bees Major Update) ออกมาในวันที่: 10 ธ.ค. 2562 ประเภทเวอร์ชั่น: Java Edition (Full Release) BLOCKS Beehives สามารถคราฟได้โดยใช้ 6 Planks และ 3...
 6. EpicEmeraldPlayz

  Minecraft[PC] อัพเดท 1.15 (All Snapshot)

  :monkey-35:สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition หรือ ในคอมกันนะงับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อเวอร์ชั่น: Minecraft 1.15 (19w34a) ออกมาในวันที่: 22 ส.ค. 2562 ประเภทเวอร์ชั่น: Java Edition เวอร์ชั่น 1.15...
 7. EpicEmeraldPlayz

  Minecraft[PC] Combat Test 4 (Snapshot /pending)

  :monkey-35:สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition หรือ ในคอมกันนะงับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อเวอร์ชั่น: Combat Test 4 (Snapshot /pending) [Based on 1.15] ออกมาในวันที่: 29 พ.ย. 2562 ประเภทเวอร์ชั่น: [Pending] Java Edition โน้ต...
 8. EpicEmeraldPlayz

  Minecraft[PC] Combat Test 3 (Snapshot /pending)

  :monkey-35:สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition หรือ ในคอมกันนะงับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อเวอร์ชั่น: Combat Test 3 (Snapshot /pending) ออกมาในวันที่: 1 พ.ย. 2562 ประเภทเวอร์ชั่น: [Pending] Java Edition การเปลี่ยนแปลง: Enchantments เพิ่ม Chopping...
 9. EpicEmeraldPlayz

  Minecraft[PC] อัพเดท 1.14.4 (Full Release)

  :monkey-35:สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition หรือ ในคอมกันนะงับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อเวอร์ชั่น: Minecraft 1.14.4 (Full Release) ออกมาในวันที่: 19 ก.ค. 2562 ประเภทเวอร์ชั่น: Java Edition Gameplay Command Format /reload จะอยู่เพิ่มใน permission...
 10. EpicEmeraldPlayz

  Minecraft[PC] อัพเดท 1.14.3 (Pre-Release 4)

  สวัสดีครับ :monkey-35: ผม EpicEmeraldPlayz :golden-apple: วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสาร มายคราฟ 1.14.3 pre4 ในคอมนะครับ ซึ่ง มายคราฟ 1.14.3 pre4 ได้ออกมาเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2562 มีอัพเดท, แก้ไข และ เพิ่มเติม ดังนี้ Bugs :book: (แก้ไข 5 ตัว) แก้บัคจาก 1.14 (1 ตัว) Blaze...
 11. EpicEmeraldPlayz

  Minecraft[PC] อัพเดท 1.14.3 (Pre-Release 3)

  สวัสดีครับ :monkey-35: ผม EpicEmeraldPlayz :golden-apple: วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสาร มายคราฟ 1.14.3 pre3 ในคอมนะครับ ซึ่ง มายคราฟ 1.14.3 pre3 ได้ออกมาเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2562 มีอัพเดท, แก้ไข และ เพิ่มเติม ดังนี้ Gameplay :diamond-sword: Commands Gamerule /gamerule disableRaids <true|false>...
 12. EpicEmeraldPlayz

  Minecraft[PC] อัพเดท 1.14.3 (Pre-Release 2)

  สวัสดีครับ :monkey-35: ผม EpicEmeraldPlayz :golden-apple: วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสาร มายคราฟ 1.14.3 pre2 ในคอมนะครับ ซึ่ง มายคราฟ 1.14.3 pre2 ได้ออกมาเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2562 มีอัพเดท, แก้ไข และ เพิ่มเติม ดังนี้ Mobs :creeper: Villager :villager: Villager ที่ตกใจจะต้องทำงาน และนอนแล้ว...
 13. EpicEmeraldPlayz

  Minecraft[PC] อัพเดท 1.14.3 (Pre-Release 1)

  สวัสดีครับ :monkey-35: ผม EpicEmeraldPlayz :golden-apple: วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสาร มายคราฟ 1.14.3 pre1 ในคอมนะครับ ซึ่ง มายคราฟ 1.14.3 pre1 ได้ออกมาเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2562 มีอัพเดท, แก้ไข และ เพิ่มเติม ดังนี้ Generals :gun-power: Preformance (ประสิทธิภาพเกม) เพิ่มประสิทธิภาพเกม Mobs...
 14. EpicEmeraldPlayz

  Minecraft[PC] อัพเดท 1.14.2 (Pre-release 3&4)

  สวัสดีครับ :monkey-35: ผม EpicEmeraldPlayz :golden-apple: วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสาร มายคราฟ 1.14.2 pre3 & pre4 ในคอมนะครับ ซึ่ง มายคราฟ 1.14.2 pre3 และ pre4 ได้ออกมาเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 และ 24 พ.ค. 2562 ตามลำดับมีอัพเดท, แก้ไข และ เพิ่มเติม ดังนี้ Generals :gun-power: Error Messages (Pre3)...
 15. EpicEmeraldPlayz

  Minecraft[PC] อัพเดท 1.14.2 (Pre-release 2)

  สวัสดีครับ :monkey-35: ผม EpicEmeraldPlayz :golden-apple: วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสาร มายคราฟ 1.14.2 pre2 ในคอมนะครับ ซึ่ง มายคราฟ 1.14.2 pre2 ได้ออกมาเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2562 มีอัพเดท, แก้ไข และ เพิ่มเติม ดังนี้ Generals :gun-power: Minecraft Font เพิ่มภาษาเวียดนาม (Vietnamese) ไปใน Default...
 16. EpicEmeraldPlayz

  Minecraft[PC] อัพเดท 1.14.2 (Pre-release 1)

  สวัสดีครับ :monkey-35: ผม EpicEmeraldPlayz :golden-apple: วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสาร มายคราฟ 1.14.2 pre1 ในคอมนะครับ ซึ่ง มายคราฟ 1.14.2 pre1 ได้ออกมาเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2562 มีอัพเดท, แก้ไข และ เพิ่มเติม ดังนี้ Generals :gun-power: Debug Screen (F3) เพิ่มตัวนับ Cache ของ Serer Chunk Blocks...
 17. EpicEmeraldPlayz

  Minecraft[PC] อัพเดท 1.14 (Pre-release 5)

  สวัสดีครับ :monkey-35:ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดตข่าวสารมายคราฟ [PC] นะครับ และวันที่ 18 เม.ย. 2562 ทางทีมงาน Mojang ได้ปล่อยมายคราฟตัว Pre-release 5 ซึ้งเป็น Pre-release ตัวที่ 5 ของ 1.14 นั้นเอง ทางทีมงาน Mojang บอกว่า อ้างอิงจาก...
 18. EpicEmeraldPlayz

  Minecraft[PC] Minecraft[PC] อัพเดท 1.14 (Pre-release 4)

  สวัสดีครับ :monkey-35:ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดตข่าวสารมายคราฟ [PC] นะครับ และวันที่ 17 เม.ย. 2562 ทางทีมงาน Mojang ได้ปล่อยมายคราฟตัว Pre-release 4 ซึ้งเป็น Pre-release ตัวที่ 4 ของ 1.14 นั้นแปลว่า 1.14 นั้นใกล้เข้ามาแล้วนั้นเอง ซึ่งมีการแก้ไข/อัพเดต ดังนี้ MOBS Fox (สุนัขจิ้งจอก)...
 19. EpicEmeraldPlayz

  Minecraft[PC] Minecraft[PC] อัพเดท 1.14 (Pre-release 3)

  สวัสดีครับ :monkey-35:ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดตข่าวสารมายคราฟ [PC] นะครับ และวันที่ 16 เม.ย. 2562 ทางทีมงาน Mojang ได้ปล่อยมายคราฟตัว Pre-release 3 ซึ้งเป็น Pre-release ตัวที่ 3 ของ 1.14 นั้นแปลว่า 1.14 นั้นใกล้เข้ามาแล้วนั้นเอง ซึ่งมีการแก้ไข/อัพเดต ดังนี้ BLOCKS Bell เปลี่ยน...
 20. EpicEmeraldPlayz

  Minecraft[PC] Minecraft[PC] อัพเดท 1.14 (Pre-release 2)

  สวัสดีครับ :monkey-35:ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดตข่าวสารมายคราฟ [PC] นะครับ และวันที่ 12 เม.ย. 2562 ทางทีมงาน Mojang ได้ปล่อยมายคราฟตัว Pre-release 2 ซึ้งเป็น Pre-release ตัวที่ 2 ของ 1.14 นั้นแปลว่า 1.14 นั้นใกล้เข้ามาแล้วนั้นเอง ซึ่งมีการแก้ไข/อัพเดต ดังนี้ GENERALS ADVANCEMENTS...