Minecraft [Java Edition] อัปเดต 1.18.1 (Pre-Release 1)

วันที่ปล่อยเวอร์ชันนี้ออกมา: 3 ธ.ค. 2564​

blvwn8qs0uum6g3v302kb2ha9z6v8238.webp

สิ่งที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง

ทั่วไป (General)


Fog
  • หมอกของโลกจะเริ่มต้นห่างจากผู้เล่นมากขึ้น เพื่อทำให้มองเห็นภูมิประเทศที่ห่างไกลมากขึ้น
  • รูปแบบของหมอกถูกเปลี่ยนจากแบบปริมาตรทรงกลม ไปใช้ปริมาตรทรงกระบอกแทน

การแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคและบัก (4 รายการ)​

แหล่งอ้างอิง:
https://www.minecraft.net/en-us/article/minecraft-1-18-1-pre-release-1
https://minecraft.fandom.com/wiki/Java_Edition_1.18.1_Pre-release_1