ดิสคอร์ด

เราได้ย้ายห้องแชทของเราไปยังเซิร์ฟเวอร์ดิสคอร์ดสาธารณะของเราอย่างเป็นทางการแล้ว! เราได้ย้ายห้องแชทของเราไปยังเซิร์ฟเวอร์ Discord สาธารณะของเราอย่างเป็นทางการแล้ว!
Top