Minecraft [Java Edition] อัปเดต 1.19 (22w18a)

วันที่ปล่อยเวอร์ชันนี้ออกมา: 4 พ.ค. 2565​

image.jpg

สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่

คำสั่ง/รูปแบบคำสั่ง (Command Format)​


/place
 • คำสั่งใหม่ที่แทนที่คำสั่ง /placefeature และสามารถวางคุณลักษณะ จิ๊กซอว์ และโครงสร้างในตำแหน่งที่กำหนด โดยมีไวยากรณ์ดังนี้:
  • /place feature <feature> [<pos>]
   • ทำงานเหมือนคำสั่ง /placefeature ที่ถูกนำออกไป
   • feature: ไอดีเนมสเปซของคุณลักษณะที่จะลองวาง
  • /place jigsaw <pool> <start> <depth> [<pos>]
   • ทำงานเหมือนกับการกดปุ่ม สร้าง ภายในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของบล็อกจิ๊กซอว์: มันสร้างโครงสร้างจิ๊กซอว์ที่เริ่มต้นในพูลเทมเพลตบางตัวที่จุดยึดจิ๊กซอว์ที่กำหนด จากนั้นจะทำการขยายตามระดับที่กำหนดจากที่นั่น
   • pool: ไอดีเนมสเปซของพูลเทมเพลตที่จะเริ่มการสร้าง
   • start: ไอดีเนมสเปซของจิ๊กซอว์ที่ใช้เป็นตัวยึดเริ่มต้น
   • depth: จำนวนสูงสุดของการเชื่อมต่อจิ๊กซอว์ที่จะสำรวจระหว่างการจัดวาง
  • /place structure <structure> [<pos>]
   • ทำงานโดยการวางโครงสร้างทั้งหมดเหมือนกับที่ทำในกระบวนการการสร้างโลก
   • structure: ไอดีเนมสเปซของคุณลักษณะที่จะลองสร้าง
   • pos: ตำแหน่งที่จะใช้เป็นตัวยึดตำแหน่งการสร้าง

ทั่วไป (General)


ลูทเทเบิล (Loot table)
 • เพิ่มฟังก์ชัน set_instrument เพื่อตั้งค่าแท็กไอเทมที่จำเป็นสำหรับไอทมประเภทเครื่องดนตรีเป็นค่าสุ่มที่เลือกจากแท็ก โดยมีพารามิเตอร์ดังต่อไปนี้
  • options: การอ้างอิงแท็กที่ระบุตัวเลือกเครื่องดนตรีที่จะสุ่มเลือก
แท็ก (Tags)
 • เพิ่มแท็กบล็อกดังต่อไปนี้
  • #snow_layer_can_survive_on: ประกอบไปด้วย honey_block, soul_sand, #dirt และ mud
  • #snow_layer_cannot_survive_on: ประกอบไปด้วย ice, packed_ice และ barrier
 • เพิ่มแท็กรูปแบบแบนเนอร์ดังต่อไปนี้ (ชนิดใหม่)
  • #no_item_required: ประกอบไปด้วย quare_bottom_left, square_bottom_right, square_top_left, square_top_right, stripe_bottom, stripe_top, stripe_left, stripe_right, stripe_center, stripe_middle, stripe_downright, stripe_downleft, small_stripes, cross, straight_cross, triangle_bottom, triangle_top, triangles_bottom, triangles_top, diagonal_left, diagonal_up_right, diagonal_up_left, diagonal_right, circle, rhombus, half_vertical, half_horizontal, half_vertical_right, half_horizontal_bottom, border, curly_border, gradient, gradient_up และ bricks
  • #pattern_item/creeper: ประกอบไปด้วย creeper
  • #pattern_item/flower: ประกอบไปด้วย flower
  • #pattern_item/globe: ประกอบไปด้วย globe
  • #pattern_item/mojang: ประกอบไปด้วย mojang
  • #pattern_item/piglin: ประกอบไปด้วย piglin
  • #pattern_item/skull: ประกอบไปด้วย skull
 • เพิ่มแท็กเครื่องดนตรีดังต่อไปนี้ (ชนิดใหม่)
  • #goat_horns: ประกอบไปด้วย #regular_goat_horns และ #screaming_goat_horns
  • #regular_goat_horns: ประกอบไปด้วย ponder_goat_horn, sing_goat_horn, seek_goat_horn และ feel_goat_horn
  • #screaming_goat_horns: ประกอบไปด้วย admire_goat_horn, call_goat_horn, yearn_goat_horn และ dream_goat_horn

บล็อก (Blocks)​


Sculk Catalyst
 • ไม่แพร่ Sculk ต่อการตายของม็อบที่ไม่ดรอปค่าประสบการณ์อีกต่อไป (เช่น ลูกม็อบ)

ม็อบ (Mobs)​


Allay
 • ติดตามผู้เล่นที่พวกมันชอบแม้ว่าพวกมันจะมองไม่เห็นก็ตาม
 • มันจะสูญเสียการติดตามผู้เล่นหากพวกมันอยู่ห่างออกไปจากตัวผู้เล่นมากกว่า 64 บล็อก

ระบบเกม (Gameplay)​


ความก้าวหน้า (Advancements)
 • เปลี่ยนคำอธิบายความก้าวหน้า "Sneak 100" จาก "Sneak near a Sculk Sensor, Sculk Shrieker or Warden to prevent it from hearing you" เป็น "Sneak near a Sculk Sensor or Warden to prevent it from detecting you"
การสั่นสะเทือน (Vibration)
 • ตัวตรวจสอบการสั่นสะเทือนทั้งหมด (ได้แก่ Sculk Sensor, Sculk Shrieker และ Warden) จะฟังการสั่้นสะเทือนที่ใกล้ที่สุดแทนการสั่้นสะเทือนในติก (Tick) แรก

คำสั่ง/รูปแบบคำสั่ง (Command Format)​


/placefeature
 • รวมเข้ากับคำสั่งใหม่ /place

ทั่วไป (General)


แชท (Chat)
 • ข้อความแชทจากคำสั่ง /say, /msg, /teammsg, /me ถูกเข้ารหัสทั้งหมด
 • เซิร์ฟเวอร์สามารถกำหนดรูปแบบการแชทที่แตกต่างกันสำหรับไคลเอนต์ ซึ่งในเวอร์ชันนี้สามารถควบคุมได้โดยเซิร์ฟเวอร์ผ่านรีจิสตรี chat_type (พบใต้โฟลเดอร์ worldgen ในรายงานวานิลลา)
  • ระบบนี้จะซิงโครไนซ์กับไคลเอนต์เมื่อเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์
  • คีย์การแปลหรือรูปแบบการแปลสามารถกำหนดได้เช่น chat.type.text หรือ %s says: "%s"
   • แชทสามารถเลือกบรรยายด้วยคีย์หรือรูปแบบการแปลที่กำหนดเองได้เช่นเดียวกัน
  • ข้อความทั้งหมดสามารถใช้การจัดรูปแบบได้ เช่น ตัวเอียงหรือสีใดสีหนึ่ง (แต่ปัจจุบันรองรับเหตุการณ์การคลิกหรือโฮเวอร์)
ดาต้าแพ็ก (Data Pack)
 • แพ็กวานิลลาในตัว รายงานที่สร้างโดยเกม และแพ็กอ้างอิงโลกวานิลลา ถูกจัดเก็บคีย์อ็อบเจ็กต์ตามลำดับตัวอักษร (ยกเว้นฟิลด์ประเภทและฟิลด์พาเรนต์ ซึ่งจะถูกระบุไว้ก่อน)
  • ทำให้การกระจายไฟล์ง่ายขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลง และหลีกเลี่ยงการเกิดข้อผิดพลาดจากฟิลด์ที่ย้ายไปมา
ลูทเทเบิล (Loot table)
 • ลบฟังก์ชัน set_goat_horn_sound
พาร์ทิเคิล (Particles)
 • เปลี่ยนแปลง Texture ของพาร์ทิเคิลโซนิคบูม (Sonic Boom)
แท็ก (Tags)
 • ลบเหตุการณ์เกม flap ออกจากแท็กเหตุการณ์เกม #vibrations และ #warden_can_listen
ทั่วไป (General)
 • รันไทม์ Java แบบบันเดิลได้รับการอัปเกรดเป็น 17.0.3 แล้ว

การแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคและบัก 34 รายการ​

แหล่งอ้างอิง:
https://minecraft.fandom.com/wiki/Java_Edition_22w18a
 
Top