ข่าวสารอัปเดตมายคราฟ

รับทราบข่าวสารล่าสุด ข้อมูลอัปเดต และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโลก Minecraft ที่พัฒนาตลอดเวลา ค้นพบคุณสมบัติใหม่ การเผยแพร่ การสร้างชุมชน และมีส่วนร่วมในการสนทนาที่มีชีวิตชีวากับเพื่อนผู้ที่ชื่นชอบ Minecraft ในฟอรัมเฉพาะนี้ อย่าพลาดเหตุการณ์ล่าสุดในจักรวาลบล็อก!
Minecraft Java Edition 23w46a ปล่อยเวอร์ชันนี้ออกมาเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2566 มีการเปลี่ยนแปลง บล็อก (Blocks) Decorated Pot มีเสียงสำหรับการทุบบล็อก ทำลายบล็อก และ เดินบนบล็อกแล้ว ทั่วไป (General) Data pack เวอร์ชันข้อมูลถูกอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 25 รูปแบบคำสั่ง (Command Format) /scoreboard เพิ่มคำสั่งย่อยสำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการแบบเจาะจงในแถบด้านข้าง /scoreboard objectives modify <objective> displayautoupdate (true|false) ตัดสินว่าข้อมูลของเป้าหมายจะถูกอัปเดทุก ๆ การอัปเดตของคะแนนหรือไม่ (ค่าเริ่มต้นเป็น false) /scoreboard players display name <targets> <objective> <text component> เปลี่ยนชื่อที่แสดงของผู้เล่นเป้าหมาย /scoreboard players display name <targets> <objective> รีเซ็ตชื่อที่แสดงของผู้เล่นเป้าหมาย /scoreboard...
วันที่ปล่อยเวอร์ชันนี้ออกมา: 4 พ.ค. 2565 สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ คำสั่ง/รูปแบบคำสั่ง (Command Format) /place คำสั่งใหม่ที่แทนที่คำสั่ง /placefeature และสามารถวางคุณลักษณะ จิ๊กซอว์ และโครงสร้างในตำแหน่งที่กำหนด โดยมีไวยากรณ์ดังนี้: /place feature <feature> [<pos>] ทำงานเหมือนคำสั่ง /placefeature ที่ถูกนำออกไป feature: ไอดีเนมสเปซของคุณลักษณะที่จะลองวาง /place jigsaw <pool> <start> <depth> [<pos>] ทำงานเหมือนกับการกดปุ่ม สร้าง ภายในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของบล็อกจิ๊กซอว์: มันสร้างโครงสร้างจิ๊กซอว์ที่เริ่มต้นในพูลเทมเพลตบางตัวที่จุดยึดจิ๊กซอว์ที่กำหนด จากนั้นจะทำการขยายตามระดับที่กำหนดจากที่นั่น pool: ไอดีเนมสเปซของพูลเทมเพลตที่จะเริ่มการสร้าง start: ไอดีเนมสเปซของจิ๊กซอว์ที่ใช้เป็นตัวยึดเริ่มต้น depth...
วันที่ปล่อยเวอร์ชันนี้ออกมา: 27 เม.ย. 2565 สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ ไอเทม (Items) Goat Horn เพิ่มจาก Bedrock Edition จะได้จากการให้แพะวิ่งชน coal ore, emerald ore, iron ore, log, packed ice หรือ stone สามารถเล่นเสียงดังที่ได้ยินจากไกลๆ โดยมีคูลดาวน์ระหว่างการใช้งานประมาณ 7 วินาที มี 8 ชนิด โดยแต่ละชนิดจะมีเสียงเฉพาะตัว "Ponder", "Sing", "Seek", "Feel" จะได้จากให้แพะแบบธรรมดาวิ่งชน หรือกล่องจาก pillager outposts โดยมีโอกาสพบ 50% "Admire", "Call", "Yearn", "Dream" จะได้จากให้แพะที่กรีดร้องวิ่งชนเท่านั้น ชนิดของ Goat Horn ที่ได้ จะเป็นแบบสุ่ม ระบบเกม (Gameplay) ข้อความการตาย เพิ่มข้อความการตายสำหรับผู้เล่นที่โดน warden โจมตีจากระยะไกล "<ผู้เล่น> was obliterated by a sonically-charged shriek"...
วันที่ปล่อยเวอร์ชันนี้ออกมา: 20 เม.ย. 2565 สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ ไอเทม (Items) Disc Fragment เพิ่ม Disc Fragment มาใหม่ มีชื่อว่า "5" หาได้จากกล่องใน ancient cities (หาได้ยาก!!!) Music Disc เพิ่ม Music Disc ชื่อว่า "5" ซึ่งแต่งโดย Samuel Åberg หาได้โดยการคราฟต์จาก "Disc Fragment 5" 9 อัน เอนทิตี้ที่ไม่ใช่ม็อบ (Non-mob Entities) Painting เพิ่ม Painting earth wind fire และ water ที่ไม่ได้ใช้ จาก Bedrock Edition สามารถวางได้โดยใช้คำสั่ง หรือ datapack เท่านั้น คำสั่ง/รูปแบบคำสั่ง (Command Format) Game rules เพิ่ม game rule doWardenSpawning ซึ่งจะกำหนดว่า warden จะสามารถเกิดได้หรือไม่ ซึ่งมีค่าตั้งต้นเป็น true ทั่วไป (General) Debug screen เพิ่มตัววัดการจัดสรรหน่วยความจำแบบฮีพ Music เพิ่มเพลงใหม่ ซึ่งแต่งโดย Lena...
วันที่ปล่อยเวอร์ชันนี้ออกมา: 13 เม.ย. 2565 สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ ระบบเกม (Gameplay) ความก้าวหน้า (Advancements) เพิ่ม 2 ความก้าวหน้าใหม่ Sneak 100 เดินย่องเข้าไปใกล้ sculk sensor , sculk shrieker หรือ warden โดยไม่ให้ตรวจจับได้ When the Squad Hops into Town จูงกบทุกชนิด เพิ่มการทริกเกอร์ความก้าวหน้า avoid_vibration ทริกเกอร์เมื่อไม่ตรวจจับการสั่นสะเทือน เนื่องจากผู้เล่นกดย่อง โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้: player: ผู้เล่นที่ทริกเกอร์การทำงานนี้ เพิ่มการทริกเกอร์ความก้าวหน้า thrown_item_picked_up_by_player ทริกเกอร์เมื่อผู้เล่นเก็บไอเทมที่ถูกโยนโดยเอนทิตี้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้: player: เพรดิเคตสำหรับผู้เล่นที่เก็บไอเทมนี้ entity: เพรดิเคตสำหรับเอนทิตี้ที่โยนไอเทมนี้ item: เพรดิเคตสำหรับไอเทม ทั่วไป (General)...
Top