Minecraft [Java Edition] อัปเดต 1.19 (22w11a)

วันที่ปล่อยเวอร์ชันนี้ออกมา: 16 มี.ค. 2565​

nu9ojno08gi3xhexec96zn582v5kkso6.webp

สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่

บล็อก (Blocks)​


Froglight
 • มี 3 รูปแบบ ได้แก่ ochre, pearlescent และ verdant
 • ให้ระดับแสงที่ระดับ 15
 • ดรอปเมื่อ frogs กิน magma cube ที่ตัวเล็ก
  • ถ้าถูก temperate frogs (ตัวสีส้ม) กิน จะดรอป ochre froglight
  • ถ้าถูก cold frogs (ตัวสีเขียว) กิน จะดรอป verdant froglight
  • ถ้าถูก warm frogs (ตัวสีขาว) กิน จะดรอป pearlescent froglight
Frogspawn
 • สามารถวางบนผิวน้ำได้
 • ถูกวางโดย frogs หลังจากผสมพันธุ์กัน
 • ฟักออกมาเป็น tadpoles เมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่ง
 • เมื่อทุบแล้วจะไม่ดรอป แม้ทุบด้วย silk touch
Mangrove Leaves
 • เป็น leaves ชนิดใหม่
Mangrove Log
 • เป็น log ชนิดใหม่ ซึ่งมีแบบเปลือย (stripped) ด้วย
 • สามารถนำมาคราฟต์เป็น mangrove woods และ mangrove planks
Mangrove Planks
 • เป็น planks ชนิดใหม่
 • สามารถนำมาคราฟต์เป็น mangrove buttons, doors, fences, fence gates, pressure plates, signs, slabs, stairs, และ trapdoors.
Mangrove Propagule
 • เป็น sapling ชนิดใหม่
 • สามารถโตได้โดยการให้ bonemeal กับ mangrove leaves ซึ่งจะโตบริเวณด้านล่างของ leaves ที่เปิดเผย
  • สามารถโตได้เองจาก leaves แต่ต้องเป็น leaves ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (ไม่ใช่ leaves ที่ถูกวางโดยผู้เล่น)
  • มี 4 ระยะในการเติบโตเป็นแบบเต็มที่ สามารถเร่งได้โดยการใช้ bonemeal
 • สามารถทุบแบบที่โตเต็มที่ไปปลูกเป็น mangrove tree ได้ (ยังไม่เพิ่มมาในขณะนี้ เมื่อปลูกแล้วจะได้เป็น oak tree แทน)
 • สามารถปลูกใต้น้ำได้
 • สามารถวางใน flower pots ได้
Mangrove Roots
 • มองผ่านได้เหมือน leaves แต่สามารถมีน้ำขัง (waterlogged) ได้
  • น้ำจะไม่กระจายไปรอบๆ เหมือนบล็อกน้ำขัง (waterlogged) อื่นๆ
 • ขุดได้เร็วขึ้นเมื่อใช้ axe
 • จะไม่พังเมื่อถูกเคลื่อนโดย piston
  • ถ้ามีน้ำขัง (waterlogged) น้ำจะหายไป
 • สัญญาณ redstone สามารถผ่านได้
Mangrove Wood
 • เป็น wood ชนิดใหม่ซึ่งมีแบบเปลือย (stripped) ด้วย
 • สามารถนำมาคราฟต์เป็น mangrove planks
Mud
 • สามารถพบได้ในไบโอม mangrove ที่กำลังเพิ่มเข้ามา
 • เมื่อเดินบน mud ตัวผู้เล่น และม็อบจะจมลงเล็กน้อย
  • เหมือน soul sand แต่ไม่ทำให้เคลื่อนช้าลง
 • สามารถทำได้โดยการใช้ water bottle กับ dirt, coarse dirt หรือ rooted dirt โดยตรง หรือผ่าน dispenser
 • สามารถถือได้โดย Enderman
Mud Bricks
 • คราฟต์ได้จาก 4 packed mud
 • สามารถนำไปคราฟต์เป็น mud brick slabs, stairs และ walls โดย crafting table หรือ stonecutter
Muddy Mangrove Roots
 • คราฟต์ได้จาก 1 mud และ 1 mangrove roots
 • เป็นบล็อกแบบทึบแสง และไม่สามารถมีน้ำขัง (waterlogged) ได้
 • ขุดได้เร็วขึ้นเมื่อใช้ shovel
Packed Mud
 • คราฟต์ได้จาก 1 mud และ 1 wheat
Sculk
 • พบได้ในไบโอม deep dark
 • มี texture แบบเคลื่อนไหว
 • หากขุดโดยไม่ได้ใช้ Silk Touch จะดรอปค่าประสบการณ์
 • บล็อก Sculk จะขยายตัวเมื่อมีม็อบตายใกล้ Sulk Catalyst
Sculk Catalyst
 • พบได้ในไบโอม deep dark
 • ปล่อยพาร์ทิเคิลวิญญาณหลังจากที่ม็อบตายภายในระยะ 8 บล็อก และขยายจำนวนบล็อกที่เกี่ยวข้องกับ Sculk
  • กระจายบล็อก Sculk ไปยังทุกที่ที่บล็อกใกล้เคียงตาย จำนวนที่กระจายขึ้นอยู่กับปริมาณค่าประสบการณ์ที่ม็อบตั้งใจจะดรอป
   • แม้ว่าม็อบจะไม่ดรอปค่าประสบการณ์เนื่องจากไม่ได้ถูกฆ่าโดยผู้เล่น บล็อกจะยังคงกระจายไปตามจำนวนค่าประสบการณ์ที่ปกติจะดรอป
   • ค่าประสบการณ์จะไม่ดรอปในกรณีนี้
  • ประจุจะสลายไปตามกาลเวลา ยิ่งอยู่ไกลจาก Catalyst จะยิ่งขยายเร็วขึ้น
   • หากประจุสลายตัวห่างจาก Catalyst มากกว่า 4 บล็อก มันก็มีโอกาสที่จะสร้าง Sculk Sensor (90%) หรือ Sculk Shrieker (10%)
   • หากประจุสลายตัวห่างจาก Catalyst มากกว่า 24 บล็อก มันก็จะหายไป
 • หากขุดโดยไม่ได้ใช้ Silk Touch จะดรอปค่าประสบการณ์
 • ให้ระดับแสงที่ระดับ 6
 • สามารถแพร่กระจาย Sculk บนบล็อกในแท็ก sculk_replaceable เท่านั้น
Sculk Shrieker
 • พบได้ในไบโอม deep dark
 • มี pattern รูปทรงแบบวิญญาณ 2 อันตรงกลาง
 • หากขุดโดยไม่ได้ใช้ Silk Touch จะดรอปค่าประสบการณ์
 • ไม่สามารถทำอะไรได้ เนื่องจากยังไม่มี warden ในขณะนี้
Sculk Vein
 • สามารถพบได้ในไบโอม Deep Dark บนขอบของบล็อก Sculk
 • สร้างเป็นชั้นบนบล็อกและสามารถวางได้ทุกทิศทาง (เหมือนกับ ไลเคนเรืองแสง)
 • มี texture แบบเคลื่อนไหว
 • มีบางส่วนที่โปร่งใส ทำให้ผู้เล่นสามารถมองเห็นบล็อกที่อยู่ด้านหลังมันได้
 • สามารถทำให้น้ำขังได้ (waterlogged)
 • หากขุดโดยไม่ได้ใช้ Silk Touch จะไม่ดรอปอะไรเลย

ไอเทม (Items)​


Bucket of Tadpole
 • ได้จากการจับ tadpole โดยใช้ water bucket
Mangrove Boat
 • เป็นเรือชนิดใหม่ คราฟต์ได้จาก mangrove planks
Spawn Egg
 • เพิ่ม spawn egg ของ frog (กบ) และ tadpole (ลูกอ๊อด)

ม็อบ (Mobs)​


Frogs
 • สามารถส่งเสียง กระโดด ว่ายน้ำ และเดินบนบกอย่างช้าๆ
  • สามารถกระโดดได้ถึง 5 บล็อก
  • เคลื่อนที่ในน้ำได้เร็วกว่าบนบก
  • ชอบกระโดดไปที่ lily pad และ big dripleaf
 • มี 10 HP (5 หัวใจ)
 • มี 3 ชนิด ได้แก่ temperate, warm และ cold
  • temperate frog ตัวสีส้ม warm frog ตัวสีขาว และ cold frog ตัวสีเขียว
 • จะกิน slime ตัวเล็ก ซึ่งจะดรอป slimeball
 • สามารถล่อ และผสมพันธุ์ได้โดย slimeball
  • จะวางไข่หลังจากผสมพันธุ์
Tadpoles
 • จะดิ้นไปมาเหมือนปลา เมื่ออยู่บนบก และจะตายในที่สุด
 • จะโตไปเป็นกบ (frog) เมื่อผ่านไป 20 นาที ซึ่งเร่งได้โดยใช้ slimeball
  • ชนิดของกบที่จะเติบโตไป ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิรอบๆ บริเวณที่ลูกอ๊อด (tadpole) โตเป็นกบ
 • มี 6 HP (3 หัวใจ)
 • ถูกล่าโดย axolotls
 • ถูกเก็บใน water bucket ได้

การสร้างโลก (World Generation)


Deep Dark
 • ไบโอมใหม่ที่อยู่ในส่วนลึกที่สุดในโลก
 • มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นภายใต้พื้นที่ทวีป/ ภูเขา เฉพาะภายในชั้นหินชนวนลึก (deep slate) ระหว่างระดับ Y เท่ากับ -1 ถึงระดับ Y เท่ากับ -64
  • สามารถขยายขึ้นไปเหนือชั้นหินชนวนลึกในขณะนี้ บางครั้งอาจสูงไปถึง Y เท่ากับ 33
 • พื้นถูกปกคลุมไปด้วย Sculk และมีบล็อกที่เกี่ยวข้องกับ Sculk ทั้งหมด
 • ไม่มีม็อบตัวอื่นเกิดที่นี่โดยธรรมชาติ (เหมือนไบโอมทุ่งเห็ด)
การอัปเกรดโลกเก่า
 • รองรับการผสมผสานไบโอมแบบ 3 มิติ นั่นคือ จะผสมผสานไบโอมใต้ดินด้วย

ทั่วไป (General)


Chunk Format
 • เพิ่ม blending_data.min_section และ blending_data.max_section ซึ่งจะกำหนดว่าส่วนไหนจะใช้เป็นข้อมูลในการผสมผสาน
Data pack และ Resource pack**
 • สามารถมีส่วน filter ใน pack.mcmeta ได้แล้ว
  • ส่วนนี้มีฟิลด์บังคับ block ซึ่งเป็นรายการรูปแบบ (นิพจน์ทั่วไป) สำหรับเนมสเปซและพาธ
  • หากมีไฟล์ใดในแพ็กที่เพิ่มก่อนไฟล์ที่มีส่วน filter ตรงกับรูปแบบใดๆ ใน block ไฟล์นั้นจะถูกกรองออก (เช่น ถือว่าไม่มีอยู่ตั้งแต่แรก)
  • ส่วน filter ใช้ไม่ได้กับแพ็กที่บรรจุไว้ เฉพาะกับแพ็กที่โหลดก่อนหน้านั้น
  • สามารถละเว้นทั้งเนมสเปซและพาธได้ หากใช่ ตัวเกมจะทำงานราวกับว่ามันถูกระบุเป็น ".*" ฟิลด์ที่หายไปตรงกับทุกค่า เมื่อรวมแล้ว ฟิลด์เหล่านี้จะมีรูปแบบนิพจน์ทั่วไป
  • ตัวอย่างเช่น การเพิ่มแพ็กในส่วนนี้ใน pack.mcmeta หลังจากดาต้าแพ็กวานิลลาจะซ่อนสูตรและความก้าวหน้าทั้งหมดที่กำหนดโดยดาต้าแพ็กวานิลลา:
   JSON:
   "filter": {
     "block": [
       {
         "namespace": "minecraft",
         "path": "recipes/.*"
       },
       {
         "namespace": "minecraft",
         "path": "advancements/.*"
       }
     ]
   }
 • ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า/ ประเภทโลกและค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของโลกในหน้าจอ "สร้างโลก" สามารถควบคุมได้ด้วยชุดข้อมูล
 • ประเภทรีจิสตรีใหม่ worldgen/world_preset และ worldgen/flat_level_generator_preset ถูกเพิ่มไปยัง data-drive present (เช่น "Amplified" หรือ "Single Biome")
หน้าจอดีบัก (Debug Screen) และ Profiling
 • เพิ่มเปอร์เซ็นต์การใช้ GPU โดยประมาณให้กับตัววัดโปรไฟล์ประสิทธิภาพและหน้าจอดีบัก F3
  • ใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์สำหรับกราฟิกที่รองรับการสืบค้นตัวจับเวลา GPU
 • เพิ่มแถว "Blending" เหนือแถว "Noise Router"
แบบอักษร (Font)
 • เพิ่มตัวจัดการแบบอักษรใหม่ space เพื่อให้สามารถสร้างช่องว่างเสมือนได้
  • ตัวจัดการแบบอักษรใหม่มีอาร์กิวเมนต์เดียวที่เรียกว่า advances ซึ่งเป็นแมพของ codepoint ถึง glyph ล่วงหน้า (ค่าความกว้าง)
  • การแสดงผลช่องว่างเสหมือนไม่ได้ฮาร์ดโค้ดอีกต่อไป (จำเป็นต้องประกาศด้วยตนเองในแบบอักษร)
ตัวเลือก (Options)
 • เพิ่มตัวเลือกเสียง "Directional Audio" สำหรับการจำลองเสียงแบบ 3 มิติ
  • ใช้เสียงทิศทางแบบ HRTF เพื่อปรับปรุงการจำลองเสียง 3 มิติ ทำให้ง่ายต่อการแยกแยะว่าเสียงมาจากทิศทางใด (รวมถึงเสียงที่อยู่ด้านบนหรือด้านล่างของผู้เล่น)
  • ต้องใช้ฮาร์ดแวร์เสียงที่เข้ากันได้กับ HRTF
  • ตัวเลือกนี้ใช้งานได้ดีที่สุดกับหูฟัง
  • ตัวเลือกนี้ปิดโดยค่าเริ่มต้น
อนุภาค (Particle)
 • เพิ่มอนุภาค ได้แก่ sculk_soul, sculk_charge_pops และ sculk_charge
ไฟล์ server.property**
 • เพิ่มคุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์ max-chained-neighbor-updates เพื่อจำกัดจำนวนการอัปเดตของ Chained Neighbor ก่อนที่จะข้ามรายการเพิ่มเติม (กำหนดค่าติดเพื่อลบขีดจำกัดออก)
ข้อความ Splashes
 • เพิ่มข้อความ Splashes ต่อไปนี้:
  • "Shriek like a Sculk Shrieker!"
  • "Who let the frogs out?"
  • "RIBBIT!"
  • "Croak team!"
  • "Nooooooooooooo!"
  • "Flower forest TM perfume"
  • "Hat Fridays!"
แท็ก (Tags)
 • เพิ่มแท็กบล็อกต่อไปนี้:
  • #convertable_to_mud: ประกอบด้วย dirt, coarse_dirt และ rooted_dirt
  • #dragon_transparent: ประกอบด้วย light และ #fire
   • แท็กนี้ จะควบคุมบล็อกที่ ender dragon ไม่สามารถทำลาย แต่จะบินทะลุไป
  • #frog_prefer_jump_to: ประกอบด้วย lily_pad และ big_dripleaf
  • #mangrove_logs: ประกอบด้วย mangrove_log, mangrove_wood, stripped_mangrove_log และ stripped_mangrove_wood
  • #sculk_replaceable: ประกอบด้วย #base_stone_overworld, #dirt, #terracotta, #nylium, #base_stone_nether, #sand, gravel, soul_sand, soul_soil, calcite, smooth_basalt, clay, dripstone_block, end_stone, red_sandstone และ sandstone
  • #sculk_replaceable_world_gen: ประกอบด้วย #sculk_replaceable, deepslate_bricks, deepslate_tiles, cobbled_deepslate, cracked_deepslate_bricks และ cracked_deepslate_tiles
 • เพิ่มแท็กไอเทมต่อไปนี้:
  • #mangrove_logs: ประกอบด้วย mangrove_log, mangrove_wood, stripped_mangrove_log และ stripped_mangrove_wood
 • เพิ่มแท็กไบโอมต่อไปนี้:
  • #allows_surface_slime_spawns: ประกอบด้วย swamp
  • #allows_tropical_fish_spawns_at_any_height: ประกอบด้วย lush_caves
  • #has_closer_water_fog: ประกอบด้วย swamp
   • แท็กนี้ จะควบคุมไบโอมที่ผู้เล่นจะมีระยะการมองเห็นสั้นลง
  • #is_end: ประกอบด้วยไบโอมใน the end ทุกไบโอม
  • #is_overworld: ประกอบด้วยไบโอมใน overworld ทุกไบโอม
  • #is_savanna: ประกอบด้วย savanna, savanna_plateau และ windswept_savanna
  • #more_frequent_drowned_spawns: ประกอบด้วย #is_river
  • #only_allows_snow_and_gold_rabbits: ประกอบด้วย desert
  • #plays_underwater_music: ประกอบด้วย #is_ocean และ #is_river
   • แท็กนี้ จะควบคุมไบโอมที่ผู้เล่น จะได้ยินเสียงเพลงใต้น้ำ เมื่ออยู่ใต้น้ำ
  • #polar_bears_spawn_on_alternate_blocks: ประกอบด้วย frozen_ocean และ deep_frozen_ocean
  • #produces_corals_from_bonemeal: ประกอบด้วย warm_ocean
   • แท็กนี้ จะควบคุมไบโอมที่ปะการัง (coral) สามารถฟาร์มได้โดยใช้ bonemeal
  • #reduce_water_ambient_spawns: ประกอบด้วย #is_river
  • #required_ocean_monument_surrounding: ประกอบด้วย #is_ocean และ #is_river
   • แท็กนี้ จะกำหนดไบโอมที่ต้องมีรอบๆ พื้นที่ที่ ocean monument สามารถพบได้
  • #spawns_cold_variant_frogs: ประกอบด้วย snowy_plains, ice_spikes, #is_mountain และ #is_end
  • #spawns_warm_variant_frogs: ประกอบด้วย desert, #is_jungle, #is_savanna, #is_nether และ #is_badlands
  • #stronghold_biased_to: ประกอบด้วย badlands, bamboo_jungle, birch_forest, dark_forest, desert, dripstone_caves, eroded_badlands, flower_forest, forest, frozen_peaks, grove, ice_spikes, jagged_peaks, jungle, lush_caves, meadow, mushroom_fields, old_growth_birch_forest, old_growth_pine_taiga, old_growth_spruce_taiga, plains, savanna_plateau, savanna, snowy_plains, snowy_slopes, snowy_taiga, sparse_jungle, stony_peaks, sunflower_plains, taiga, windswept_forest, windswept_gravelly_hills, windswept_hills, windswept_savanna และ wooded_badlands
   • คอนเทนต์ข้างในนั้นเหมือนกับไบโอมแท็ก #has_structure/stronghold ก่อนหน้านี้
  • #water_on_map_outlines: ประกอบด้วย #is_ocean, #is_river และ swamp
   • แท็กนี้ จะควบคุมไบโอมที่จะแสดงเป็นน้ำบนขอบของแผนที่
  • #without_patrol_spawns: ประกอบด้วย mushroom_fields
  • #without_wandering_trader_spawns: ประกอบด้วย the_void
  • #without_zombie_sieges: ประกอบด้วย mushroom_fields
 • เพิ่มแท็กสิ่งก่อสร้างต่อไปนี้:
  • #cats_spawn_as_black: ประกอบด้วย swamp_hut
  • #cats_spawn_in: ประกอบด้วย swamp_hut
 • เพิ่มแท็กที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของตัวสร้างโลกแบบ Flat ต่อไปนี้เพื่อควบคุมลำดับขององค์ประกอบที่แสดงในหน้าจอ "กำหนดค่า Flat World":
  • #visible: ประกอบด้วย classic_flat, tunnelers_dream, water_world, overworld, snowy_kingdom, bottomless_pit, desert, redstone_ready และ the_void
 • เพิ่มแท็กที่ตั้งไว้ล่วงหน้าต่อไปนี้เพื่อควบคุมค่าที่แสดงบนปุ่ม "ประเภทของโลก" ในหน้าจอ "สร้างโลก":
  • #normal: ประกอบด้วย normal, flat, large_biomes, amplified และ single_biome_surface
  • #extended: ประกอบด้วย #normal และ debug_all_block_states
   • แท็กนี้ควบคุมว่าค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของโลกจะแสดงขึ้นเมื่อกดปุ่ม Alt ค้างไว้เท่านั้น

สิ่งที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง

บล็อก (Blocks)


Brewing Stand
 • เปลี่ยน texture เล็กน้อย เพื่อให้แขนเชื่อมต่อกับฐานของ brewing stand
Cocoa Pod
 • เปลี่ยน texture ของ stage2 เพื่อให้ความกว้างเสมอกับสเตจอื่นๆ
Doors
 • ด้านบนของประตูจะไม่สลับด้านแบบไม่เป็นธรรมชาติ เมื่อเปิดในบางทิศทาง
End Portal Frame
 • เปลี่ยน texture เล็กน้อย เพื่อให้ผสมผสานกับ texture ของ endstone ได้ดีขึ้น
End Rod
 • นำ pixel ที่ไม่ได้ใช้ออกจาก texture ของมัน
Mycelium
 • เปลี่ยน texture ด้านข้างเล็กน้อย เพื่อให้เข้ากับบล็อกดินชนิดอื่นๆ
Scaffolding
 • เมื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงใน furnace จะเผาได้นานเท่ากับ bamboo
Sculk Sensor
 • เพิ่มกลับมาในช่องเก็บของโหมดสร้างสรรค์
 • หากขุดโดยไม่ได้ใช้ Silk Touch จะดรอปค่าประสบการณ์
Smoker
 • เปลี่ยนแปลง texture เล็กน้อย

ไอเทม (Items)​


Shield
 • จะหมุนด้านหมุนรอบแกนกลางของตัวเอง และแสดงผลใน item frame อย่างถูกต้อง

ม็อบ (Mobs)​


Spiders และ Cave Spiders
 • เปลี่ยนแปลง texture เล็กน้อย
Wolves
 • เปลี่ยนแปลง texture ของหูเล็กน้อย

การสร้างโลก (World Generation)


Custom World Generation
 • โฟลเดอร์มิติไม่มีอยู่ในดาต้าแพ็กวานิลลาแล้ว แต่ไฟล์มิติยังคงทำงานเหมือนที่เคยอยู่ในดาต้าแพ็กที่กำหนดเอง
 • มีประเภทไฟล์ใหม่ที่ตัวสร้างรายงานข้อมูลสามารถส่งออกในโฟลเดอร์ bio_parameters ซึ่งประกอบด้วยพารามิเตอร์ไบโอมทั้งหมดสำหรับดาต้าแพ็กวานิลลาเริ่มต้น
 • มิติข้อมูลที่กำหนดเองไม่สามารถกำหนดซีดเองได้อีกต่อไป (ตอนนี้ซีดของโลกถูกใช้กับทุกมิติเสมอ)

คำสั่ง/รูปแบบคำสั่ง (Command Format)


/bossbar
 • แก้ไขการแสดงผลของ boss bar

ระบบเกม (Gameplay)​


ความก้าวหน้า (Advancements)
 • จำเป็นต้องเยี่ยมชมไบโอม "Deep Dark" เพื่อปลดล็อกความก้าวหน้า "Adventuring Time"

ทั่วไป (General)


Chunk Format
 • นำ blending_data.old_noise ออกแล้ว ตอนนี้ blending_data ในข้อมูลชังก์จะกำหนดว่าชังก์ใดถือว่าเก่า
Data pack และ Resource pack
 • อัปเดตรูปแบบดาต้าแพ็ต (Data Packs) เป็นเวอร์ชัน 10 และรูปแบบชุดทรัพยากร (Resource Packs) เป็นเวอร์ชัน 9
หน้าจอดีบัก (Debug Screen)
 • H สำหรับ "ความชื้น" ถูกเปลี่ยนเป็น V สำหรับ "พืชพรรณ"
เพรดิเคต (Predicates)
 • เปลี่ยนชื่อฟิลด์ feature ในเพรดิเคตตำแหน่งเป็น structure
ไฟล์ server.properties
 • level-type รองรับพรีเซตของโลกแล้ว
แท็ก (Tags)
 • แท็กต่อไปนี้ถูกเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ที่กล่าวข้างต้น:
  • Mangrove button อยู่ในบล็อกและไอเทมแท็ก #wooden_buttons แล้ว
  • Mangrove door อยู่ในบล็อกและไอเทมแท็ก #wooden_doors แล้ว
  • Mangrove fence gate อยู่ในบล็อกแท็ก #fence_gates แล้ว
  • Mangrove fence อยู่ในบล็อกและไอเทมแท็ก #wooden_fences แล้ว
  • Mangrove leaves อยู่ในบล็อกและไอเทมแท็ก #leaves แล้ว
  • Mangrove planks อยู่ในบล็อกและไอเทมแท็ก #planks แล้ว
  • Mangrove pressure plate อยู่ในบล็อกและไอเทมแท็ก #wooden_pressure_plates แล้ว
  • Mangrove propagule อยู่ในบล็อกและไอเทมแท็ก #flowers และ #saplings แล้ว
  • Mangrove roots อยู่ในบล็อกแท็ก #mineable/axe แล้ว
  • Mangrove sign อยู่ในบล็อกแท็ก #standing_signs และไอเทมแท็ก #signs แล้ว
  • Mangrove slab อยู่ในบล็อกและไอเทมแท็ก #wooden_slabs แล้ว
  • Mangrove stairs อยู่ในบล็อกและไอเทมแท็ก #wooden_stairs แล้ว
  • Mangrove trapdoor อยู่ในบล็อกและไอเทมแท็ก #wooden_trapdoors แล้ว
  • Mangrove wall sign อยู่ในบล็อกแท็ก #wall_signs แล้ว
  • Mud brick slab อยู่ในบล็อกและไอเทมแท็ก #slabs แล้ว
  • Mud brick stairs อยู่ในบล็อกและไอเทมแท็ก #stairs แล้ว
  • Mud brick wall อยู่ในบล็อกและไอเทมแท็ก #walls แล้ว
  • Mud bricks, mud brick stairs, mud brick slab and packed mud อยู่ในบล็อกแท็ก #mineable/pickaxe แล้ว
  • Mud อยู่ในบล็อกแท็ก #enderman_holdable แล้ว
  • Muddy mangrove roots และ mud อยู่ในบล็อกแท็ก #mineable/shovel แล้ว
  • Potted mangrove propagule อยู่ในบล็อกแท็ก #flower_pots แล้ว
  • Sculk vein อยู่ในบล็อกแท็ก #inside_step_sound_blocks แล้ว
  • Sculk, sculk catalyst, sculk vein และ sculk shrieker อยู่ในบล็อกแท็ก #mineable/hoe แล้ว
  • Tadpole อยู่ในเอนทิตี้แท็ก #axolotl_hunt_targets แล้ว
  • บล็อกและไอเทมแท็ก #mangrove_logs อยู่ในบล็อกและไอเทมแท็ก logs_that_burn ตามลำดับ
 • บล็อกแสง (Light block) อยู่ในบล็อกแท็ก #wither_immune แล้ว
 • เปลี่ยนชื่อบล็อกแท็กจาก #polar_bears_spawnable_on_in_frozen_ocean เป็น #polar_bears_spawnable_on_alternate
 • ไบโอมแท็ก #has_structure/stronghold ตอนนี้อ้างอิงจากไปโอมแท็ก #is_overworld เท่านั้น
 • Configured structure feature (แท็กคุณลักษณะสิ่งก่อสร้างที่กำหนดค่าไว้แล้ว) ถูกเปลี่ยนไปเรียกว่า Structure tags (แท็กสิ่งก่อสร้าง)
หน้าสร้างโลก
 • หน้าจอแสดงข้อความ "Preparing for world creation" จะแสดงขึ้นก่อนหน้าจอ "Create New World" แสดง
อื่นๆ
 • หน้าจอแสดงข้อผิดพลาด "out of memory" สามารถแปลได้แล้ว

การแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคและบัก (24 รายการ)​

แหล่งอ้างอิง:
https://minecraft.fandom.com/wiki/Java_Edition_22w11a
 
แก้ไขล่าสุดโดยโมเดอเรเตอร์:
Top