ข้อกำหนดและกฎ

ผู้ให้บริการ ("เรา" "ของเรา" "พวกเรา") ของบริการที่จัดทำโดยเว็บไซต์นี้ ("บริการ") จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและบัญชีที่ผู้ใช้สร้างขึ้น เนื้อหาที่ส่งแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น

บริการนี้มีให้เฉพาะผู้ใช้ที่มีอายุอย่างน้อย 5 ปี หากคุณอายุน้อยกว่านี้โปรดอย่าลงทะเบียนสำหรับบริการนี้ หากคุณลงทะเบียนสำหรับบริการนี้แสดงว่าคุณมีอายุเท่านี้หรือมากกว่านั้น

เนื้อหาทั้งหมดที่คุณส่งอัปโหลดหรือให้บริการในลักษณะอื่น ("เนื้อหา") อาจได้รับการตรวจสอบโดยทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ เนื้อหาทั้งหมดที่คุณส่งหรืออัปโหลดอาจถูกส่งไปยังบริการตรวจสอบความถูกต้องของบุคคลที่สาม (รวมถึง แต่ไม่จำกัด บริการป้องกันสแปม) อย่าส่งเนื้อหาใด ๆ ที่คุณคิดว่าเป็นส่วนตัวหรือเป็นความลับ

คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อส่งหรือเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาใด ๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น เกลียดชัง คุกคาม สแปม หรือคล้ายสแปมมีแนวโน้มที่จะทำให้ขุ่นเคือง มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ หรือไม่เหมาะสมมีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นความเสี่ยง การละเมิดลิขสิทธิ์ส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดกฎหมายใด ๆ คุณต้องรับผิดชอบทั้งหมดต่อเนื้อหาและอันตรายใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหานั้นหรือพฤติกรรมของคุณ

เราอาจลบหรือแก้ไขเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งมาเมื่อใดก็ได้ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุหรือไม่ก็ตามโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม คำขอให้ลบหรือแก้ไขเนื้อหาจะดำเนินการตามดุลยพินิจของเราเท่านั้น เราอาจยุติการเข้าถึงบริการทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณเมื่อใดก็ได้ไม่ว่าจะมีสาเหตุหรือไม่ก็ตามโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้

คุณกำลังให้สิทธิ์การใช้งานแบบไม่ผูกขาดถาวรไม่สามารถเพิกถอนได้ไม่จำกัดจำนวนแก่เราในการใช้เผยแพร่หรือเผยแพร่เนื้อหาของคุณซ้ำที่เกี่ยวข้องกับบริการ คุณรักษาลิขสิทธิ์ของเนื้อหา

ข้อกำหนดเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

— กฎกระทู้เเต่ละหมวด —

หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าลงทะเบียนหรือใช้บริการ การใช้บริการถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณต้องการปิดบัญชีของคุณโปรดติดต่อเรา