เงื่อนไขและข้อตกลง

ผู้ให้บริการ ("เรา", "พวกเรา", "ของเรา") ของบริการที่ให้บริการโดยเว็บไซต์นี้ ("บริการ") จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและบัญชีที่ผู้ใช้สร้างขึ้น เนื้อหาที่ส่งมาเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น

บริการนี้มีให้สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุอย่างน้อย 7 ปีเท่านั้น หากคุณอายุน้อยกว่านี้ โปรดอย่าลงทะเบียนสำหรับบริการนี้ หากคุณลงทะเบียนสำหรับบริการนี้ แสดงว่าคุณมีอายุตั้งแต่นี้ขึ้นไป

เนื้อหาทั้งหมดที่คุณส่ง อัปโหลด หรือให้บริการ ("เนื้อหา") อาจถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ เนื้อหาทั้งหมดที่คุณส่งหรืออัปโหลดอาจถูกส่งไปยังบริการตรวจสอบบุคคลที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการป้องกันสแปม) อย่าส่งเนื้อหาใด ๆ ที่คุณคิดว่าเป็นส่วนตัวหรือเป็นความลับ

คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อส่งหรือเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาใด ๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น เกลียดชัง ข่มขู่ สแปมหรือคล้ายสแปม มีแนวโน้มที่จะรุกราน มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือไม่เหมาะสม มีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ความเสี่ยง การละเมิดลิขสิทธิ์ สนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ คุณต้องรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับเนื้อหาและความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหานั้นหรือการกระทำของคุณ

เราอาจลบหรือแก้ไขเนื้อหาที่ส่งเมื่อใดก็ได้ โดยมีหรือไม่มีสาเหตุ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ คำขอให้ลบหรือแก้ไขเนื้อหาจะดำเนินการตามดุลยพินิจของเราเท่านั้น เราอาจยุติการเข้าถึงบริการของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้ โดยมีหรือไม่มีสาเหตุ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ

คุณกำลังให้สิทธิ์การใช้งาน เผยแพร่ หรือเผยแพร่เนื้อหาของคุณซ้ำโดยเกี่ยวข้องกับบริการ คุณรักษาลิขสิทธิ์เหนือเนื้อหา

ข้อกำหนดเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าลงทะเบียนหรือใช้บริการ การใช้บริการถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณต้องการปิดบัญชีของคุณ โปรด ติดต่อเรา

Top