วิธีการรับยศใน Discord

วิธีการรับยศใน Discord

1. ไปที่เมนู บัญชีที่เชื่อมต่อ หรือ https://mc-th.org/account/connected-accounts/

2. กดเชื่อมต่อกับ Discord และทำตามขั้นตอน

หรือ

1. กดสมัครบัญชี


2. กดลงทะเบียนเร็วขั้นโดยใช้ Discord


3. เมื่อกดแล้ว เว็บไซต์จะนำมาหน้านี้ และกด Authorize


4. เมื่อกดแล้ว เว็บไซต์จะนำมาหน้านี้ ให้หรอกข้อมูลให้ครบ และกดสมัครสมาชิกเสร็จสิ้น

Top