วิธีการรายงานเนื้อหาที่ไม่เหมะสม

วิธีการรายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

เงื่อนไขการรายงาน:
จะต้องเเน่ใจว่าผิดกฎกระทู้หมวดนั้นจริงๆ หากไม่ผิดทีมงานจะไม่ดำเนินการใดๆทั้งสิ้น

กฎกระทู้เเต่ละหมวด

วิธีรายงาน

1. เมื่อพบกระทู้อันไม่เหมาะสม ให้เลื่อนลงมาจนเจอปุ่ม "รายงาน"

2. กดปุ่มนั้น เเละใส่เหตุผลที่ขัดกับกฎ เช่น ดันกระทู้โดยการเเสปม เป็นต้น แล้วกดรายงาน

ทีมงานจะดำเนินการหรือไม่เเละลงโทษเเรงเพียงใด ต้องดูที่กฏเเละข้อตกลงการใช้งานเว็บบอร์ดเเละกระทู้หมวดนั้น

Top