วิธีการเปลี่ยนรูปภาพอวตาร

วิธีการเปลี่ยนรูปประจำตัว

1. กดที่ชื่อของเรา (อยู่ด้านบนเว็บ) ตามรูปภาพด้านล่าง

2. จะได้มีเมนูขึ้นตามรูป โดยไปคลิกที่รูปโปรไฟล์ 1 ครั้ง

3. เราสามารถเปลี่ยนได้ 2 วิธีคือ

  1. อัพโหลดรูปของตนเอง
  2. ใช้โปรไฟล์ของ Gravatar

เมื่อเสร็จแล้วกดตกลง

Top