1.18.1-pre1

  1. senlek

    ปิดเคส BSL shaderลงแล้วตัวละครโปร่งแสงทำไงดีครับ

    ผมไปดูต่างชาติเขาทำให้minecraftเหมือนในtrailerผมโหลดBSL shadersมาแล้วปรับตามเขาแล้วตัวละครทั้งม็อบทั้งเราตัวเป็นเส้นๆโปร่งๆพอเปลี่ยนshaderแล้วก็กลับเป็นปกติครับ แก้ไขปัญหานี้ยังไงครับ
  2. EpicEmeraldPlayz

    Minecraft [Java Edition] อัปเดต 1.18.1 (Pre-Release 1)

    วันที่ปล่อยเวอร์ชันนี้ออกมา: 3 ธ.ค. 2564 สิ่งที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง ทั่วไป (General) Fog หมอกของโลกจะเริ่มต้นห่างจากผู้เล่นมากขึ้น เพื่อทำให้มองเห็นภูมิประเทศที่ห่างไกลมากขึ้น รูปแบบของหมอกถูกเปลี่ยนจากแบบปริมาตรทรงกลม ไปใช้ปริมาตรทรงกระบอกแทน การแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคและบัก (4 รายการ)...
Top