Minecraft [Java Edition] อัปเดต 1.18 (Release Candidate 2)

วันที่ปล่อยเวอร์ชันนี้ออกมา: 26 พ.ย. 2564​

m5p5l7b5kyrpqiz7al6yx7hi2nso8otr.webp

การแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคและบัก (1 รายการ)​


  • MC-242547 – ระบบการสร้างถ้ำ ไม่สร้างขนาดใหญ่ในระดับ Y เท่ากับ -54 หรือมีโอกาสน้อยมากที่จะพบมัน ส่งผลให้ทะเลสาบลาวาขนาดใหญ่ไม่ถูกสร้างตามไปด้วย

แหล่งอ้างอิง:
https://minecraft.fandom.com/wiki/Java_Edition_1.18_Release_Candidate_2
 
Top