1.18 rc-2

  1. EpicEmeraldPlayz

    Minecraft [Java Edition] อัปเดต 1.18 (Release Candidate 2)

    วันที่ปล่อยเวอร์ชันนี้ออกมา: 26 พ.ย. 2564 การแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคและบัก (1 รายการ) MC-242547 – ระบบการสร้างถ้ำ ไม่สร้างขนาดใหญ่ในระดับ Y เท่ากับ -54 หรือมีโอกาสน้อยมากที่จะพบมัน ส่งผลให้ทะเลสาบลาวาขนาดใหญ่ไม่ถูกสร้างตามไปด้วย แหล่งอ้างอิง...
Top