Minecraft [Java Edition] อัปเดต 1.17 [Caves & Cliffs: Part I]

qtpz8axyitk3xbdninrijgboi8j5alz7.png

:monkey-35: สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz

วันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารมายคราฟ Java Edition โดยมีรายละเอียดดังนี้
(สีแดง — ใหม่ | สีเขียว — ได้รับการอัปเดต)

ชื่อเวอร์ชัน: Minecraft 1.17 (Caves & Cliffs: Part I)
ออกมาในวันที่: 8 มิ.ย. 2564
ประเภทเวอร์ชัน: Java Edition​

สิ่งที่ใหม่เข้ามาใหม่

BLOCKS​


Amethyst Bud
 • เกิดจาก Budding Amethyst ที่พบได้ใน Amethyst Geode
 • เริ่มต้นจากการเติบโตขั้นเล็ก จากนั้นขั้นปานกลาง จากนั้นขั้นใหญ่ และในที่สุดเป็น Amethyst Cluster
 • จะดรอปไอเทมต่อเมื่อใช้ที่ขุด Silk Touch เท่านั้น
Amethyst Cluster
 • เกิดมาจาก Amethyst Bud (ในขั้นการเติบโตขั้นสุดท้าย) ที่พบได้ใน Amethyst Geode
 • หากขุดโดยใช้ Pickaxe จะได้ทั้งหมด 4 Amethyst Shards (หากใช้มือ บล็อก Piston หรืออื่น ๆ จะดรอปแค่ 2)
 • สามารถใช้ที่ขุด Fortune เพื่อเพิ่มจำนวนไอเทมที่ได้จากการขุด และสามารถใช้ที่ขุด Silk Touch ในการเก็บทั้งบล็อก
 • ให้ระดับแสงสว่างที่ระดับ 5
Azalea
 • มีทั้งหมด 2 แบบระหว่างมีดอกสีชมพูบนต้นและไม่มีดอก
 • เป็นบล็อกเหมือนพุ่มไม้ที่สามารถวางบนบล็อก Dirt และ Grass Block
 • ทั้ง 2 ชนิดสามารถเกิดมาจากการใช้ Bone Meal กับ Moss Block
Azalea Leaves
 • มีทั้งหมด 2 แบบระหว่างมีดอกสีชมพูบนใบและไม่มีดอก
Block of Amethyst
 • สามารถพบได้ใน Amethyst Geode
 • สามารถรับได้เมื่อขุดโดยใช้ Pickaxe ตั้งแต่ระดับไม้ขึ้นไป
 • สามารถคราฟจาก 4 Amethyst Shards
Block of Copper
 • สามารถคราฟต์จาก 9 Copper Ingots และคราฟต์กลับมาเป็น 9 Copper Ingots ได้
 • เมื่อเวลาผ่านไปบล็อกจะเกิดการออกซิไดซ์ (Oxidized) และจะทำให้บล็อกมี Texture ที่เขียวขึ้นเรื่อย ๆ
 • การออกซิไดซ์ของบล็อกนั้น มีทั้งหมด 4 สถานะได้แก่ Non, Exposed, Weathered และ Oxidized
 • สามารถหยุดการออกซิไดซ์ (Oxidized) โดยการนำบล็อกมาคราฟรวมกับ Honeycomb
 • ยังสามารถใช้ Honeycomb กับบล็อกหรือใช้ Dispenser พ่นใส่บล็อกได้เลย
  • หากมีการเคลือบบล็อกเสร็จแล้วจะมี Particle สีเหลืองขึ้นมา
 • ยังสามารถนำการเคลือบ หรือลดขั้นการออกซิไดซ์ (1 ขั้น/ครั้ง) ออกโดยการใช้ขวาน (Axe) กับบล็อก
  • หากมีการขูดที่เคลือบหรือการออกซิไดซ์ออกจากบล็อกเสร็จแล้วจะมี Particle ขาวขึ้นมา
 • หากฟ้าผ่าใส่บล็อกจะสามารถนำการออกซิไดซ์ออก 1 ขั้นหรือมากกว่าออกจากบล็อกได้ (ขั้นจะอยู่บนระยะจากจุดที่โดนฟ้าผ่าใกล้ไกลแค่ไหน)
 • สามารถคราฟต์ไปเป็น Cut Copper ได้
Block of Raw Metal
 • สามารถคราฟต์จาก Raw Copper, Raw Gold และ Raw Iron และจะได้บล็อกแบบอัดบล็อกแล้วตามชนิดของมันเอง
 • สามารถคราฟต์ Raw Copper Block, Raw Gold Block และ Raw Iron กลับมาเป็นแร่ดิบ (Raw Metal) ตามชนิดของมันเอง
Budding Amethyst
 • สร้าง Amethyst Buds/Clusters บนทุกๆ ด้านของบล็อกที่ด้านหน้าของด้านนั้นๆ ไม่มีอะไรอยู่เลย
Calcite
 • บล็อกหินสีขาวคล้าย Diorite สามารถพบได้ที่ชั้นระหว่าง Smooth Basalt และ Amethyst ใน Amethyst Geode
Candle
 • มีทั้งหมด 17 รูปแบบ (16 สีและไม่ย้อมสี)
 • สามารถจุดโดยใช้อะไรก็ได้ที่สามารถผลิตไฟออกมา
 • สามารถวางเทียนสีเดียวได้สูงสุด 4 เล่มในหนึ่งบล็อก
 • สามารถวางเทียน 1 เล่มบนเค้กได้ โดยหากมีการกินเค้กหรือเค้กไม่เต็มก้อนเทียนที่ปักจะเด้งออก
 • สามารถวางใต้น้ำได้ แต่ไม่สามารถจุดได้
 • ให้ระดับแสงสว่างสูงสุดระดับ 12
Cave Vines
 • ให้ระดับแสงสว่างที่ระดับ 14
 • ดรอป Glow Berry หากเก็บเกี่ยวตอนออกผล
  • สามารถใช้ Bone Meal ในการเร่งการเจริญเติบโต
  • สามารถเก็บเกี่ยวได้โดยการโต้ตอบ (ค่าเริ่มต้นคลิกขวา) กับบล็อก
 • โตมาจากการนำ Glow Berry มาวางด้านใต้ของบล็อก
Cobbled Deepslate
 • ดรอปจาก Deepslate เมื่อขุดโดยใช้ Pickaxe ที่ไม่มี Silk Touch
 • สามารถใช้คราฟต์ไอเทมแทน Cobblestone และ Blackstone ในอุปกรณ์ บล็อก และแท่นปรุงยา (Brewing Stands)
 • สามารถแปลงเป็น Stairs, Slabs และ Walls ได้ (ไม่รวมแบบ Chiseled Deepslate)
 • สามารถนำ Deepslate Bricks และ Deepslate Tiles ไปทำบล็อกแบบแตก (Cracked Deepslate Bricks และ Cracked Deepslate Tiles ตามลำดับ)
 • สามารถนำไปเผาให้กลับมาเป็น Deepslate ได้
Copper Ore
 • จะเกิดเป็นกลุ่มก้อนขนาดเล็กใต้ดิน ตั้งแต่ระดับ Y ที่ 0 ถึง 64
 • เมื่อขุดจะได้ Raw Copper
 • สามารถนำไปเผาเพื่อให้ได้ Copper Ingot
Cut Copper
 • สามารถนำไปแปลงเป็นแบบ Stairs และ Slabs
 • การออกซิไดซ์จะเกิดขึ้น และ Texture ของบล็อกจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาในเกมผ่านไป
 • สามารถหยุดการออกซิไดซ์โดยการใช้ Honeycomb กับบล็อกหรือคราฟต์บล็อกรวมกับ Honeycomb
 • มีทั้งหมด 7 รูปแบบ
Cut Copper Stairs & Cut Copper Slabs
 • การออกซิไดซ์จะเกิดขึ้น และ Texture ของบล็อกจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาในเกมผ่านไป
 • สามารถหยุดการออกซิไดซ์โดยการใช้ Honeycomb กับบล็อกหรือคราฟต์บล็อกรวมกับ Honeycomb
 • มีทั้งหมด 7 รูปแบบในทั้งแบบ Stairs และ Slabs
Deepslate
 • บล็อกหินสีดำออกเทา ๆ เกิดเป็นกลุ่มก้อนระหว่างระดับ Y ที่ 0 ถึง 16
 • มีความแข็งของบล็อกมาก ทำให้ต้องใช้เวลาขุดนานกว่าหิน (Stone) และสามารถใช้ Pickaxe ระดับใดก็ได้ในการขุดบล็อกนี้
 • สามารถได้มาจากการใช้ Pickaxe ที่มี Silk Touch ในการขุดเท่านั้น
 • เมื่อขุดจะดรอป Cobbled Deepslate
 • มีทั้งหมด 19 รูปแบบ ได้แก่
  • Cobbled Deepslate Slab
  • Cobbled Deepslate Stairs
  • Cobbled Deepslate Wall
  • Polished Deepslate
  • Polished Deepslate Slab
  • Polished Deepslate Stairs
  • Polished Deepslate Wall
  • Deepslate Bricks
  • Deepslate Brick Slab
  • Deepslate Brick Stairs
  • Deepslate Brick Wall
  • Deepslate Tiles
  • Deepslate Tile Slab
  • Deepslate Tile Stairs
  • Deepslate Tile Wall
  • Chiseled Deepslate
Deepslate Ore
 • แบบบล็อกแร่แบบ Deepslate รวมไปถึงแร่ Iron, Gold, Copper, Coal, Diamond, Redstone, Emerald และ Lapis Lazuli
 • มีความแข็งมาก ทำให้ใช้เวลาในการขุดนานกว่าแร่แบบปกติ
 • แทนที่แร่ที่เกิดในกลุ่มของ Deepslate
 • สามารถใช้งานแร่พวกนี้ได้ตามปกติเหมือนแร่ทั่วไป และสามารถใช้ปลดล็อกสูตรคราฟต์ได้เกี่ยวกับการใช้แร่ได้ด้วยเช่นกัน
Dripleaf
 • เอนทิตี้ทุกประเภทสามารถยืนบนใบได้สูงสุด 1.5 วินาที (30 Ticks) จากนั้นใบของบล็อกจะหุบ และเอนทิตี้จะตกจากบล็อก
  • การหุบของใบมี 3 สถานะ ได้แก่ Unstable, Partial และ Full (ทุกสถานะสามารถยืนได้หมดยกเว้นระยะ Full)
  • หากไม่มีอะไรบนบล็อกจะกลับมาเป็นสถานะ None
  • หากโดนโพรเจกไทล์ (Projectiles) ยิง/ปาใส่ จะทำให้ใบหุบได้เช่นกัน
  • สามารถปล่อยสัญญาณไฟ Redstone เพื่อไม่ให้ใบหุบ แต่หากโดนโพรเจกไทล์ (Projectiles) ก็หุบอยู่ดี
 • มีทั้งหมด 2 ขนาดได้แก่ Big Dripleaf และ Small Dripleaf
  • Small Dripleaf
   • สามารถเก็บเกี่ยวโดยใช้ Shears เท่านั้น
   • สามารถปลูกบนบล็อก Clay หรือ Moss Blocks หรือใต้น้ำบนบล็อก Clay และ Dirt
   • สามารถใช้ Bone Meal เพื่อเติบโตเป็น Big Dripleaf
  • Big Dripleaf
   • สามารถเก็บเกี่ยวโดยใช้อุปกรณ์หรือมือเปล่าก็ได้
   • สามารถปลูกบน Dirt, Grass Block และ Moss Block
  • สามารถพบได้ใน Lush Caves (ผ่านโลกแบบ Single Biome, Caves หรือ Floating Island)
  • สามารถซื้อกับ Wandering Trader ได้ด้วยเช่นกัน
Dripstone Block
 • บล็อกคล้ายหินงอก หินย้อยแบบอัดเป็นก้อนเต็ม และเป็นบล็อกตกแต่งที่สามารถพบได้ใน Dripstone Caves (ผ่านโลกแบบ Single Biome, Caves หรือ Floating Island) หรือตามถ้ำปกติทั่วไป (หายาก)
 • สามารถคราฟต์ได้จาก 4 Pointed Dripstone
Glow Item Frame
 • สามารถได้จากการนำ Item Frame และ Glow Ink Sac มาคราฟต์รวมกัน
 • เมื่อใส่ไอเทมไปยังกรอบรูปนี้ จะเรืองแสงในที่มืดอีกด้วย
 • ไม่ให้แสงสว่างบริเวณรอบ
Glow Lichen
 • สามารถพบได้ตามในถ้ำทั่วไป
 • ให้ระดับแสงสว่างที่ระดับ 7
 • สามารถเก็บเกี่ยวโดยใช้ Shears
 • ไม่โตกระจายเป็นด้านข้าง ยกเว้นหากใช้ Bone Meal กับมันจะทำให้ใตไปด้านข้างสูงสุด 4 บล็อก
 • สามารถทำให้น้ำขังในบล็อกได้ (Waterlogged)
 • ไม่สามารถปีนได้
 • ไม่เด้งออกเมื่ออยู่ใต้น้ำ
 • สามารถมีได้สูงสุด 6 ด้านในหนึ่งบล็อก
Hanging Roots
 • สามารถได้รับจากการนำ Hoe หรือ Shears มาใช้กับบล็อก Rooted Dirt (เมื่อใช้แล้วจะเปลี่ยนบล็อกนั้นให้เป็น Dirt ธรรมดาทันที)
 • สามารถเก็บเกี่ยวโดยใช้ Shears เท่านั้น
 • สามารถวางด้านใต้ของบล็อกเท่านั้น
Infested Deepslate
 • หนึ่งในบล็อกที่ติดเชื้อในกลุ่มของบล็อก Deepslate
 • เมื่อขุด Sliverfish จะเกิดทันที
Light
 • สามารถได้จากการใช้คำสั่งเท่านั้น เช่น /give
 • ทำงานเหมือนอากาศที่สามารถมองเห็น ให้แสงสว่าง และสามารถเล็งไปที่บล็อกได้ต่อเมื่อถือไอเทมเท่านั้น (คล้าย Barriers)
 • สามารถปรับเปลี่ยนระดับแสงได้โดยการโต้ตอบ (ค่าเริ่มต้นคลิกขวา) กับบล็อก
Lightning Rod
 • ได้มาจากการคราฟต์โดยใช้ 3 Copper Ingots
 • หากมีฟ้าผ่าในระยะ 32 บล็อกจากบล็อก ฟ้าจะมาผ่าที่บล็อกนี้แทน
 • เมื่อโดยฟ้าผ่าจะเปลี่ยนเป็นสีขาวในแท่ง และผลิตสัญญาณไฟ Redstone ได้ 15 บล็อก
 • หากปา Trident ที่มี Channeling ตอนฝนตกใส่บล็อก บล็อกจะไม่ผลิตสัญญาณไฟ Redstone ออกมา
Moss Block
 • สามารถใช้ Bone Meal กับบล็อกเพื่อขยายพื้นที่ของ Moss Block ในบริเวณโดยรอบ และทำให้ Grass, Tall Grass, Moss Carpets และ Azalea ทั้ง 2 ชนิดเกิดบนบล็อก
 • สามารถทำลายได้โดยใช้ Piston ผลักหรือดึง
 • สามารถนำไปคราฟต์รวมกับ Cobblestone และ Stone Bricks เพื่อทำบล็อก Mossy Cobblestone และ Mossy Stone Bricks ตามลำดับ
 • สามารถใช้ขวาน (Axe) หรือจอบ (Hoe) ในการขุดบล็อกนี้ให้เร็วขึ้น
 • สามารถใช้ในการปลูก Small Dripleaf ได้
Moss Carpet
 • ได้รับมาจากการคราฟต์ 2 Moss Blocks หรือจากการใช้ Bone Meal กับ Moss Block
Pointed Dripstone
 • สามารถวางบนพาดานเพื่อให้เป็นหินย้อย หรือวางที่พื้นเพื่อให้เป็นหินงอกก็ได้
 • สามารถวางซ้อนกันเพื่อทำให้หินงอก หรือหินย้อยยาวขึ้นกว่าเดิม
 • สามารถทำลายโดยใช้ Trident ปาใส่ หรือโดนผลักหรือดึงโดยใช้ Piston
 • หินงอกจะถูกทำลายหากไม่มีบล็อกรองรับด้านล่าง
 • หินงอกจะทำความเสียหายให้แก่เอกทิตี (Entities) เมื่อตกลงไปใส่หินงอก (ค่าความเสียหายนั้นขึ้นอยู่กับความสูงที่ตกลงไปใส่หินงอก)
 • หินย้อยจะตกลงมาหากไม่มีบล็อกรองรับด้านบน
 • หินย้อยจะทำเสียหายให้แก่เอนทิตี (Entities) เมื่อหินย้อยตกลงมาใส่ (ค่าความเสียหายนั้นขึ้นอยู่กับความสูงที่หินย้อยตกลงมาใส่)
 • หินย้อยจะมีน้ำหยดออกมาจากปลายสุดของมัน หากไม่มีแหล่งกำเนิดน้ำหรือลาวาอยู่ด้านบนบล็อกที่รองรับหินย้อยไว้จะหยดออกเป็นน้ำ (หากอยู่ในโลกปกติ) หรือลาวา (หากอยู่ในโลก Nether) จะไม่สามารถรองใส่ Cauldron ได้ หากมีแหล่งกำเนิดที่อยู่ด้านบนบล็อกที่รองรับหินย้อยไว้ก็สามารถใช้ Cauldron เก็บน้ำหรือลาวาได้เลย (จะค่อย ๆ เติมจนเต็ม)
Powder Snow
 • บล็อกที่อยู่ในประเภทของบล็อกหิมะ หากเดินบนบล็อกจะจมลงไป
 • สามารถใส่ Leather Boots เพื่อเดินบนบล็อกและป้องกันไม่ให้จมลงไปในบล็อก
  • ผู้เล่นยังสามารถกดย่อ (Sneak) [ค่าเริ่มต้นปุ่ม: Shift] เพื่อค่อย ๆ ลงไปในบล็อก
  • สามารถปีนบล็อกได้เหมือนน้ำ (Water) หรือ Scaffolding
  • ลดแรงกระแทกจากการตกจากที่สูง
  • Leather Horse Armor ยังสามารถป้องกันไม่ให้ม้านั้นแข็งในบล็อกได้อีกด้วย
 • เมื่ออยู่ในบล็อกจะมีเกร็ดหิมะขึ้นรอบ ๆ ขอบจอของผู้เล่นหรือเอนทิตี (Entities) ที่ติดอยู่ในบล็อก หากอยู่นานเกินไปจะทำให้ค่อย ๆ แข็งตาย (ยกเว้น Stray, Polar Pears และ Snow Golems)
  • สามารถป้องกันจากความหนาวโดยการใส่ชุดเกราะหนังอย่างน้อยหนึ่งชิ้น
 • สามารถเก็บบล็อกโดยใช้ถังเปล่า (Bucket) กับตักได้เลย
 • หากมีเอนทิตี (Entities) ที่ติดไฟมาโดนกับบล็อกจะทำให้ละลายหายไปเลย
Rooted Dirt
 • บล็อกตกแต่งเหมือนดินที่มีรากอยู่บน Texture
 • สามารถใช้ Bone Meal กับบล็อกในทุก ๆ ด้านเพื่อให้ Hanging Roots โตด้านใต้ของบล็อก
Sculk Sensor
 • บล็อกที่เกี่ยวกับการทำวงจรแบบใหม่ โดยสามารถตรวจจับการสั่นสะเทือนบริเวณรอบได้
 • ยังไม่สามารถพบได้ตามธรรมชาติ แต่สามารถเอาออกมาจาก Creative Inventory หรือใช้คำสั่ง /give
 • หากตรวจจับการสั่นสะเทือนบริเวณรอบ (เช่น เสียงการเดิน วางบล็อก ยิงธนู ปาหิมะ และอื่นๆ) ได้จะมีเสียงและ Particle ขึ้นและจะปล่อยสัญญาณ Redstone ออกมาจากบล็อก
 • หากใช้ Comparator เวลาบล็อกปล่อยกระแสไฟ Redstone ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสาเหตุ/เหตุการณ์ที่ทำให้บล็อกตรวจจับการสั่นสะเทือนได้
 • ไม่ตรวจสอบการสั่นสะเทือนของเสียงสภาพอากาศ เช่น เสียงฝนตก
 • สามารถใช้บล็อกขนแกะ (Wool) กั้นระหว่างบล็อกกับแหล่งกำเนิดการสั่นสะเทือน เพื่อกั้นไม่ให้บล็อกตรวจจับเสียงจากทิศทางนั้น ๆ
Smooth Basalt
 • สามารถพบได้ที่ชั้นนอกสุดของ Amethyst Geodes
 • ยังสามารถหาได้จากการหาได้จากเผา Basalt อีกด้วย
Spore Blossom
 • สามารถพบได้ใน Creative หรือในโลกแบบ Buffet หรือ Custom World เท่านั้น
 • สามารถวางด้านใต้ของบล็อกได้เท่านั้น
 • จะมี Particle อยู่บริเวณโดยรอบของมัน และยังมี Particle สีเขียวตกออกมาจากดอกโดยตรงอีกด้วย
Tinted Glass
 • ทำงานเป็นกระจกทึบแสง คือ ผู้เล่นสามารถมองเห็นผ่านบล็อกได้เหมือนกระจกทั่วไป แต่แสงไม่สามารถผ่านบล็อกเข้ามาได้
 • สามารถคราฟต์ได้จาก 4 Amethyst Shards และ 1 Glass Block (ไม่สามารถใช้ Stained Glass ในการคราฟต์ได้)
 • จะดรอปตัวมันเองหากขุดโดยใช้มือเปล่า ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์
Tuff
 • จะเกิดเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ระดับ Y ที่ 0 ถึง 16

ITEMS​


Amethyst Shard
 • ได้รับจากการขุด Amethyst Cluster (หากใช้ Pickaxe ที่มี Fortune จะได้เยอะกว่าเดิม)
 • สามารถนำไปใช้คราฟต์ Tinted Glass, Blocks of Amethyst และ Spyglass
Bucket of Axolotl
 • ได้รับจากการนำถังน้ำ (Water Bucket) ไปจับน้อง Axolotl ใส่ถัง
 • สามารถถือน้องไปกับผู้เล่นได้ทุกที่และปล่อยน้อง Axolotl จากถังได้
Bundle
 • สามารถได้รับจากการใช้คำสั่งเท่านั้น
 • ใช้ในการเก็บไอเทมทั้งหมด (ยกเว้น Shulker Box) [หากเสกโดยใช้คำสั่งจะสามารถใส่อะไรก็ได้]
 • สามารถรับรองรับได้ไอเทม 1 Stack และยังสามารถเก็บไอเทมได้หลายชนิดพร้อมกันอีกด้วย
  • หากไอเทมที่ Stack กันได้นิดเดียวจะทำให้กินพื้นที่ในถุงมากเช่นกัน
 • ไอเทมในถุงสามารถเปิดได้โดยการกดใช้ในขณะที่ถือไว้ จะทำให้ไอเทมทั้งหมดถูกโยนออกมา เมื่อถูกทำลายโดยเอนทิตี (Entities) มันจะดรอปไอเทมที่มีอยู่ในถุงในตอนนั้นเช่นกัน
  • คลิกขวา Bundle ในหน้า Inventory จะไปการนำไอเทม 1 ไอเทมออกมาจากถุง
 • เมื่อผู้เล่นได้รับ Bundle เป็นครั้งแรกจะมีวิธีการใช้งานขึ้นมุมขวาบน
 • ตัวมันเองไม่สามารถ Stack กันเองได้ แต่สามารถใส่ในตัวเองได้สูงสุด 16 ถุง (กรณีที่ถุงว่างเท่านั้นหากไม่ใช้คำสั่ง)
 • หากเอาเมาส์ไปวางที่ถุงจะแสดงหน้าต่างที่แสดงไอเทมในถุง พร้อมกับค่าความเต็มของถุง
Copper Ingot
 • สามารถได้รับจากการเผา Raw Copper หรือ Copper ore
 • สามารถใช้ในการคราฟต์ Copper Blocks, Lightning Rods และ Spyglass
Glow Berries
 • หากรับประทานไป จะได้รับค่า Hunger เพิ่ม 2 แต้ม (1 หลอดอาหาร)
 • ได้รับจากการเก็บเกี่ยวจาก Cave Vines
Glow Ink Sac
 • ได้รับจาก Glow Squid เมื่อถูกฆ่า
 • สามารถใช้ในการคราฟต์ Glow Item Frame
 • สามารถทำให้ข้อความบนป้ายเรืองแสงได้
Powder Snow Bucket
 • ได้รับจากการเก็บ Powder Snow
 • สามารถใช้ในการวาง Powder Snow Block หรือเต็มใส่ในหม้อ (Cauldron) ได้
Raw Copper
 • ได้รับจากการขุด Copper Ore โดยใช้ Pickaxe ระดับหิน (Stone) ขึ้นไปโดยไม่มี Silk Touch
 • สามารถนำไปเผาไปเป็น Copper Ingot
Raw Gold
 • ได้รับจากการขุด Gold Ore โดยใช้ Pickaxe ระดับเหล็ก (Iron) ขึ้นไปโดยไม่มี Silk Touch
 • สามารถนำไปเผาไปเป็น Gold Ingot
 • Piglin จะพยายามที่จะหยิบ Raw Gold ด้วยเช่นกัน
Raw Iron
 • ได้รับจากการขุด Iron Ore โดยใช้ Pickaxe ระดับหิน (Stone) ขึ้นไปโดยไม่มี Silk Touch
 • สามารถนำไปเผาไปเป็น Iron Ingot
Spawn Eggs
 • เพิ่มใข่ของ Axolotl (แอกโซลอเติล)
 • เพิ่มใข่ของ Goat (แพะ)
 • เพิ่มใข่ของ Glow Squid (ปลาหมึกเรืองแสง)
Spyglass
 • ได้รับจากการคราฟต์โดยใช้ 2 Copper Ingots และ 1 Amethyst Shard
 • เมื่อกดใช้จะเป็นการซูมโดยใช้กล้องส่องทางไกล จะเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมโดยมีขอบเป็นทองแดง (สามารถซ่อนได้โดยกดปุ่ม F1)
 • เมื่อใช้จะมี Animation ในการใช้งาน โดยผู้เล่นอื่นจะเห็นว่าเรากำลังใช้งานอยู่จริง ๆ

MOBS​


Axolotl
 • เกิดเฉพาะบริเวณที่มืดสนิท และมีหินธรรมชาติอยู่น้อยกว่า 5 บล็อกใต้จุดเกิด
 • น้องเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกตัวแรกที่เพิ่มเข้ามาในเกม
 • หากน้องอยู่บนบกเป็นเวลานานกว่า 5 นาที น้องจะเริ่มตัวแห้งและตายในที่สุด
 • สามารถจับใส่ถังน้ำ (Water Bucket) ได้เหมือนปลา
 • สามารถผสมพันธุ์โดยใช้ Bucket of Tropical Fish
 • มีทั้งหมด 5 สี ได้แก่ Leucistic, Yellow, Brown, White และ Blue (หายากสุด โดยโอกาสเกิดอยู่ที่ 1 ต่อ 2000 ตัว)
 • แกล้งตายเมื่อได้รับความเสียหายในน้ำ และให้ Regeneration I กับตัวมันเอง (เหมือนในชีวิตจริงที่แอกโซลอเติลสามารถฟื้นแขนขาที่สูญเสียไปได้)
 • โจมตี Drowned, Guardians, Elder Guardians, Squid, Glow Squid และ Fish โดยโจมตี 2 แต้มต่อครั้ง (1 หัวใจเต็ม)
  • หลังโจมตีม็อบที่ไม่ดุร้าย (เช่น ปลาและปลาหมึก) เสร็จจะมีคูลดาวน์ 2 นาที
  • น้องจะโจมตีม็อบที่ดุร้ายก่อนม็อบที่ไม่ดุร้าย
 • หากผู้เล่นช่วยน้องโจมตีม็อบที่น้องกำลังโจมตีอยู่ ผู้เล่นจะได้ Regeneration I และลบ Mining Fatigue ออก
Goat
 • เกิดใน Biome Mountain (ภูเขา) จนกว่าจะเวอร์ชั่น 1.18
 • สามารถกระโดดได้สูงกว่าม็อบตัวอื่น ๆ (สูงสุด 10 บล็อก)
 • ได้รับความเสียหายจากการตกจากที่สูงน้อยกว่าม็อบตัวอื่น ๆ เช่นกัน
 • พยายามหลีกเลี่ยง Powder Snowing โดยการกระโดดข้ามไป
 • สามารถผสมพันธุ์กันได้โดยใช้ Wheat
 • สามารถนำถังเปล่า (Bucket) มารีดนมได้
 • เมื่อฆ่ายังจะไม่ดรอปอะไร
 • เมื่อโอกาส 2% ที่เกิดเป็น Screaming Goat โดยจะดุดันกว่าและมีเสียงที่แตกต่างจากตัวปกติ
Glow Squid
 • ต้นกำเนิดมาจากเกม Minecraft Earth
 • เกิดเฉพาะบริเวณที่มืดสนิท และมีหินธรรมชาติอยู่น้อยกว่า 5 บล็อกใต้จุดเกิด
 • อาศัยกับในน้ำเหมือนปลาหมึกทั่วไป
 • ถูกล่าโดยน้อง Axolotl โดยตลอด
 • เมื่อฆ่าจะได้ Glow Ink Sac
 • ไม่ให้แสงสว่างบริเวณรอบตัวมัน แต่สามารถมองเห็นได้ชัดในที่มืด
 • เมื่อได้รับความเสียหายจะหยุดเรืองแสงชั่วคราว และพยายามว่ายน้ำให้เร็วขึ้น

WORLD GENERATION​


Amethyst Geodes
 • สามารถพบได้เกือบทั่วไปในใต้ดิน ตั้งแต่ระดับ Y ที่ 0 ถึง 70 และมีโอกาสยากที่จะโผล่มาบนพื้นผิว
 • ภายในจะประกอบไปด้วย Block of Amethyst และ Budding Amethyst โดยมีเปลือกที่เป็น Calcite และ Smooth Basalt คลุมไว้อีกชั้นนึง โดยจะมีรูทางเข้าขนาดปานกลาง
Azalea Tree
 • เกิดบน Lush Cave บนพื้นผิวหรือใต้ดินก็ได้ (ผ่านโลกแบบ Single Biome, Caves หรือ Floating Island)
 • ลำต้นเป็น Oak Log บนต้นมีใบ Azalea ทั้ง 2 ประเภทคือทั้งมีดอกและไม่มีดอก และดินบริเวณโดยรอบเป็น Rooted Dirt
Biome
 • Dripstone Caves
  • ผ่านโลกแบบ Buffet หรือ Custom World เท่านั้น (จะมาในเวอร์ชั่น 1.18)
  • ภายในประกอบไปด้วย Pointed Dripstone (ทั้งแบบหินงอกและหินย้อย) และ Dripstone Block
  • ยังสามารถพบหินงอก หินย้อยขนาดใหญ่ในรูปแบบเป็นเสาใหญ่และหนา
 • Lush Caves (ผ่านโลกแบบ Single Biome, Caves หรือ Floating Island)
  • ผ่านโลกแบบ Buffet หรือ Custom World เท่านั้น (จะมาในเวอร์ชั่น 1.18)
  • ภายในประกอบไปด้วย Moss, Moss Carpet, Spore Blossom, Glow Berry Vines, Big Dripleaf และ Small Dripleaf
  • สามารถพบบ่อน้ำดินเหนียว (Clay) ที่นี่
  • มอส (Moss) จะปกคลุมทั้งพื้นและเพดานส่วนใหญ่ของถ้ำ
  • น้อง Axolotl จะเกิดที่นี่

COMMAND FORMAT​


/item
 • ใช้สำหรับจัดการไอเทมในบล็อกหรือเอนทิตี (Entity)
 • มีการใช้งานทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่
  • /item <target> replace <item stack> [<count>] — เหมือนกับ /replaceitem อันเก่า
  • /item <target> modify <modifier> — แก้ไขข้อมูลไอเทมโดยไม่คัดลอกออกมา
  • /item <target> copy <source> [<modifier>] — คัดลอกไอเทมออกมาให้เป้าหมาย และจะแก้ไขข้อมูลไอเทมหรือไม่ก็ได้
 • แหล่งและเป้าหมายที่เป็นไปได้ ได้แก่
  • entity <selector> <slot>
  • block <x> <y> <z> <slot>
 • ตัวอย่างการใช้งาน /item block ~ ~ ~ container.0 copy entity @s enderchest.0 คือคัดลอกไอเทมแรกจาก Enderchest ไปยังช่องแรกของคอนเทนเนอร์ที่ผู้เล่นกำลังยืนอยู่
 • คำสั่งนี้มาแทนที่ /replaceitem
Item Modifiers
 • ใช้ไวยากรณ์เดียวกันกับ Loot Table ในส่วนของการแก้ไขข้อมูลไอเทมในคำสั่ง /item
 • ฟังก์ชันส่วนหนึ่งของ Loot Table สามารถกำหนดเป็นทรัพยากรของ Data Pack ที่แยกจากกันในไดเร็กทอรี item_modifiers เช่นไฟล์นั้นอาจมีฟังก์ชันเดียว (เช่น JSON ออบเจ็กต์เดียว) หรือเป็น Array ของฟังก์ชัน
Gamerules
 • freezeDamage
  • ควบคุมว่าเอนทิตี (Entities) สามารถได้รับความเสียหายจากการแข็งหรือไม่
 • playersSleepingPercentage
  • ควบคุมว่าต้องจากผู้เล่นกี่เปอร์เซ็นในการนอนข้ามคืน
  • หากตั้งค่าไว้ที่ 0 หรือติดลบหมายความว่า ต้องผู้เล่นเพียงคนเดียวเพื่อข้ามคืนนั้น
  • หากตั้งค่าไว้เกิน 100 หมายความว่าจะไม่สามารถนอนข้ามคืนไปได้
  • ค่าเริ่มต้นถูกตั้งไปเป็น 100

GAMEPLAY​


Death Messages
 • เพิ่มข้อความเมื่อผู้เล่นตายใหม่ทั้งหมด 6 ข้อความ ได้แก่
  • "<player> froze to death"
  • "<player> was frozen to death by <entity>"
  • "<player> was skewered by a falling stalactite"
  • "<player> was skewered by a falling stalactite whilst fighting <entity>"
  • "<player> was impaled on a stalagmite"
  • "<player> was impaled on a stalagmite whilst fighting <entity>"
Loot Tables
 • เพิ่มเงื่อนไขใหม่ value_check
  • ใช้ตรวจสอบช่วงของค่า
  • พารามิเตอร์ ได้แก่
   • value — การรวมกันระหว่างการสุ่มค่าและ score
   • range — ค่าต่ำสุด/สูงสุด
 • เพิ่มฟังก์ชันใหม่
  • set_enchantments
   • จัดการ Enchantment บนไอเทม
   • พารามิเตอร์ ได้แก่
    • enchantments — ค่าไอดี Enchantment เป็นค่าเลเวล (สามารถเป็น score หรือเลขแบบสุ่ม)
    • add — หากตั้งค่าเป็น true การเปลี่ยนแปลงจะเกี่ยวข้องกับเลเวลปัจจุบัน หาก false เลเวลจะถูกแทนที่โดยค่าล่าสุด (ค่าเริ่มต้น)
  • set_banner_pattern
   • ตั้งค่าแท็กที่ต้องการสำหรับลวดลายของ Banner
   • พารามิเตอร์ ได้แก่
    • patterns — รายการออบเจ็กต์ของลวดลาย
     • pattern — ชื่อของลวดลาย
     • color — ชื่อของสี
    • append — หากตั้งค่าเป็น true ลวดลายใหม่จะถูกแทรกไปยังอันที่มีอยู่แล้วแทนการแทนที่
 • เพิ่มตัวกำหนดค่าใหม่ score
  • ส่งกลับค่าของ Scoreboard
  • พารามิเตอร์ ได้แก่
   • score — ชื่อของ Scorebaord
   • target — เหมือนกันกับ target ในเพรดิเคต score
   • scale — ปัจจัยของสเกล (ค่า Float)

GENERAL​


Accessibility
 • เพิ่มพื้นหลังการโหลดในหน้าโลโก้ Mojang Studio เป็นสีดำ สามารถไปตั้งค่าการเปิด/ปิดในการตั้งค่า "Monochrome Logo" ในหน้าตั้งค่า Accessibility
Advancements
 • เพิ่ม Advancements 11 ตัวดังนี้
  • Whatever Floats Your Goat!
   • นั่งเรือไปกับแพะ
  • Wax On
   • ทาขี้ผึ้งกับบล็อกทองแดง (Copper Block)
  • Wax Off
   • ขูดขี้ผึ้งออกจากบล็อกทองแดง (Copper Block)
  • The Cutest Predator
   • จับน้อง Axolotl ใส่ในถัง
  • The Healing Power of Friendship!
   • ได้ Regeneration จากช่วยเหลือน้อง Axolotl หรือมันฆ่าม็อบ
  • Glow and Behold!
   • ทำข้อความเรืองแสงบนป้าย
  • Light as a Rabbit
   • เดินบนบล็อก Powder Snow โดยใส่รองเท้าหนัง (Leather Boots)
  • Surge Protector
   • ฟ้าผ่าลงสายล่อฟ้าใกล้ ๆ หมู่บ้านโดยไม่ให้บริเวณนั้นติดไฟ
  • Is It a Bird?
   • ส่องดูนกแก้ว (Parrot) ผ่านกล้องส่องทางไกล (Spyglass)
  • Is It a Balloon?
   • ส่องดู Ghast ผ่านกล้องส่องทางไกล (Spyglass)
  • Is It a Plane?
   • ส่องดูมังกร (Ender Dragon) ผ่านกล้องส่องทางไกล (Spyglass)
 • เพิ่มการทริกเกอร์ของ Advancement
  • started_riding
   • ทริกเกอร์เมื่อผู้เล่นเริ่มขี้นพาหนะหรือเอนทิตี้นั่งพาหนะเดียวกันกับผู้เล่น
  • lightning_strike
   • ทริกเกอร์สำหรับผู้เล่นทุกคนในเซิร์ฟเวอร์เมื่อฟ้าผ่าเสร็จ
  • using_item
   • ทริกเกอร์ทุก ๆ Tick ของเกมเมื่อใช้ไอเท็ม (เช่น Crossbow, Spyglass, Fishing Rod เป็นต้น)
 • เพิ่มเงื่อนไข source ไปยังทริกเกอร์ effects_changed
Controls
 • เพิ่มคีย์ลัด F3 + L เพื่อสร้างและคงตัวชี้วัดประสิทธิภาพจากในเกม คล้ายคำสั่ง /debug
  • ไฟล์จะบันทึกอยู่ใน .minecraft/debug/profiling/<timestamp>.zip
Data Packs
 • เพิ่มฟิลด์ (ค่า Boolean) aquifers_enabled, deepslate_enabled และ noise_caves_enabled ไปยัง worldgen/noise_settings/*.json
Particles
 • เพิ่มประเภทของ Particle ใหม่ 15 ประเภทได้แก่ dripping_dripstone_lava, dripping_dripstone_water, dust_color_transition, electric_spark falling_dripstone_lava, falling_dripstone_water, falling_spore_blossom, glow, glow_squid_ink, scrape, snowflake, spore_blossom_air, vibration, wax_off และ wax_on
Shaders
 • รวมอยู่ในสถานะการเรนเดอร์ที่รองรับทั้งหมดแล้ว
 • ทุกเชดเดอร์ที่ไม่ใช่ blit สามารถแทนที่ได้ใน Resource Pack
 • สำหรับตอนนี้การเปลี่ยนเชดเดอร์เหล่านี้ยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ และวิธีการทำงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
 • เอ็นจินการเรนเดอร์ปัจจุบันใช้ระบบที่คล้ายกับไปป์ไลน์เชดเดอร์หลังการประมวลผล มีความแตกต่างบางประการระหว่างทั้งสองระบบที่ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันเล็กน้อย
Tags
 • เพิ่มแท็กประเภทเอนทิตี axolotl_always_hostiles
  • รวมไปถึง Drowned, Guardian และ Elder Guardian
  • ควบคุมให้ Axolotls จะไล่ล่าม็อบในแท็กนี้ตลอด
 • เพิ่มแท็กประเภทเอนทิตี axolotl_hunt_targets
  • รวมไปถึง Tropical Fish, Pufferfish, Salmon, Cod, Squid และ Glow Squid
  • ควบคุมให้ Axolotls จะไล่ล่าม็อบในแท็กนี้และเมื่อล่าเสร็จมีคูลดาวน์สักพักนึง
 • เพิ่มแท็กไอเทม axolotl_tempt_items
  • รวมไปถึง Bucket of Tropical Fish
  • ไอเทมในแท็กนี้จะสามารถล่อแอกโซลอเติล (Axolotls) ได้
 • เพิ่มแท็กบล็อก candle_cakes
  • รวมไปถึง Candle Cake ทั้งหมด 17 แบบ
  • บล็อกในแท็กนี้จะถือเป็นเค้กที่มีเทียนปักและสามารถจุดไฟได้หากมีการตั้งค่าสถานะ lit เป็นเท็จ (false)
 • เพิ่มแท็กบล็อกและไอเทม candles
  • รวมไปถึงเทียน (Candle) ทั้งหมด 17 แบบ
  • บล็อกในแท็กนี้จะถือเป็นเค้กที่มีเทียนปักและสามารถจุดไฟได้หากมีการตั้งค่าสถานะ lit และ waterlogged เป็นเท็จ (false)
  • เค้ก (Cake) ใช้แท็กนี้เพื่อกำหนดว่าสามารถวางเทียนไว้บนเค้กได้หรือไม่
 • เพิ่มแท็กบล็อก cauldrons
  • รวมไปถึง Cauldrons, Water Cauldrons, Lava Cauldrons และ Powder Snow Cauldrons
  • ใช้สำหรับระบบ Pathfinding ของบางระบบ
 • เพิ่มแท็กบล็อก cave_vines
  • รวมไปถึง Cave Vines Body และ Cave Vines Head
 • เพิ่มแท็กบล็อกและไอเทม coal_ores, copper_ores, diamond_ores, emerald_ores, iron_ores, lapis_ores และ redstone_ores
  • รวมไปถึงแร่แบบปกติและแบบ Deepslate
 • เพิ่มแท็กไอเทม cluster_max_harvestables
  • รวมไปถึง Pickaxe ทุกชนิด
 • เพิ่มแท็กบล็อก crystal_sound_blocks
  • รวมไปถึง Amethyst Blocks และ Budding Amethyst
  • บล็อกในแท็กนี้จะเล่นเสียง "Amethyst Block Chime" ซ้ำไปเรื่อย ๆ เป็นระยะเวลาสั่น ๆ หลังจากเหยียบบล็อกในแท็กนี้ และเสียงค่อย ๆ หายไปในที่สุด
 • เพิ่มแท็กบล็อก deepslate_ore_replaceables
  • รวมไปถึง Deepslate และ Tuff
 • เพิ่มแท็กบล็อก dirt
  • รวมไปถึง Dirt, Coarse Dirt, Podzol และ Rooted Dirt
  • Grass, Tall Grass, Ferns, Tall Ferns, Sweet Berry Bushes, Saplings, Flowers, Azaleas, Sugar Cane และ Dead Bushes สามารถวางบนบล็อกในแท็กนี้ได้
  • Pumpkin และ Melon สามารถโตบนบล็อกที่แท็กนี้ได้
 • เพิ่มแท็กบล็อก dripstone_replaceable_blocks
  • รวมไปถึงบล็อกในแท็กบล็อก base_stone_overworld และ Dirt
  • ใช้ในการสร้าง Dripstone เพื่อให้ระบบตัดสินใจว่าควรวางทับบล็อกไหน และบล็อกไหนสามารถมี Dripstone (หินงอก หินย้อย) เกิดบนบล็อกได้
 • เพิ่มแท็กไอเทม fox_food
  • รวมไปถึง Glow Berries และ Sweet Berries
 • เพิ่มแท็กประเภทเอนทิตี freeze_hurts_extra_types
  • รวมไปถึง Striders, Blaze และ Magma Cubes
  • เอนทิตีในแท็กนี้จะได้รับความเสียหาย 5 เท่าจากการแข็ง
 • เพิ่มแท็กประเภทเอนทิตี freeze_immune_entity_types
  • รวมไปถึง Strays, Polar Bears และ Snow Golems
  • เอนทิตีในแท็กนี้จะไม่ได้รับความเสียหายจากการแข็ง
 • เพิ่มแท็กไอเทม freeze_immune_wearables
  • รวมไปถึง Leather Horse Armor, Leather Boots, Leather Pants, Leather Tunic และ Leather Cap
  • หากมีไอเทมในแท็กนี้อยู่ใน Armor Slot จะช่วยให้ป้องกันจากการแข็งได้
 • เพิ่มแท็กประเภท game_events
 • เพิ่มแท็กไอเทม ignored_by_piglin_babies
  • รวมไปถึง Leather
  • Baby Piglin จะไม่หยิบไอเทมในแท็กนี้ หากไอเทมที่มันหยิบอยู่แล้วอยู่ในแท็กนี้ด้วย จะทำให้ไอเทมนั้น Baby Piglin ไม่เอาทันที
 • เพิ่มแท็กเกมอีเวนต์ ignore_vibrations_sneaking
  • รวมไปถึงอีเวนต์ Step, Swim, Falling และ Shooting Projectiles
  • อีเวนต์เกมในแท็กนี้จะถูกไม่สนใจโดย Sculk Sensor หากเอนทิตีนั้นกำลังย่อ (Sneak) อยู่
 • เพิ่มแท็กบล็อก inside_step_sound_block
  • รวมไปถึง Snow และ Powder Snow
  • บล็อกในแท็กนี้จะสร้างเสียงเดินในหิมะ เมื่อผู้เล่นเดินเข้าไปในบล็อก
 • เพิ่มแท็กบล็อก lush_ground_replaceable
  • รวมไปถึงบล็อกในแท็กบล็อก lush_plants_replaceable, Clay และ Moss Block
 • เพิ่มแท็กบล็อก lush_plants_replaceable
  • รวมไปถึงบล็อกในแท็กบล็อก base_stone_overworld, บล็อกในแท็กบล็อก cave_vines, Dirt, Gravel และ Sand
 • เพิ่มแท็กบล็อกและไอเทม occludes_vibration_signals
  • รวมไปถึงบล็อกในแท็กบล็อก wool และไอเทมในแท็กไอเทม wool
  • บล็อกในแท็กนี้จะป้องกันไม่ให้ Sculk Sensor ตรวจจับแรงสั่นสะเทือนในด้านนั้น ๆ ของบล็อกในแท็กนี้ที่วางกั้นไว้อยู่
  • หากโยนไอเทมในแท็กนี้จะไม่ตรวจจับโดย Sculk Sensor
 • เพิ่มแท็กไอเทม piglin_food
  • รวมไปถึง Raw Porkchop และ Cooked Porkchop
  • Piglins สามารถกินไอเทมในแท็กนี้ โดยการกินหมายถึง Piglin ที่กำลังมองหาและหยิบไอเทมนั้นโดยไม่ปรากฏในช่องเก็บและหายไป
 • เพิ่มแท็กประเภทเอนทิตี powder_snow_walkable_mobs
  • รวมไปถึง Foxes, Rabbits, Endermites และ Sliverfish
  • เอนทิตีในแท็กนี้จะสามารถเดินบนบล็อก Powder Snow ได้
 • เพิ่มแท็กบล็อก snow
  • รวมไปถึง Snow, Snow Blocks แปะ Powder Snow
  • บล็อกในแท็กนี้สามารถเปลี่ยนบล็อกด้านล่างมันให้เป็นประเภทมีหิมะ (เช่น Snowy Grass Block)
 • เพิ่มแท็กบล็อก stone_ore_replaceables
  • รวมไปถึง Stone, Granite, Diorite และ Andesite
 • เพิ่มแท็กเกมอีเวนต์ vibrations
  • รวมไปถึงอีเวนต์เกมทุกอีเวนต์
  • อีเวนต์เกมในแท็กนี้จะสามารถตรวจจับได้โดย Sculk Sensor
Texture
 • ลบ Texture ที่ไม่ได้ใช้งาน ได้แก่
  • Zombie Villager ก่อนเวอร์ชั่น 1.9
  • Ruby
  • Piglin Leather Armor Models
  • Footprint Particle
  • ไฟล์ arrow.png นอกโฟลเดอร์ arrow รวมไปถึง Texture ของลูกธนูสีม่วง

มีการเปลี่ยนแปลง

BLOCKS​


Banners
 • ลวดลาย "base" ที่ไม่ได้ใช้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "field"
Beacon
 • ลำแสงของ Beacon จะมองเห็นที่สูงสุด 1343 บล็อกจาก 256 บล็อก
Blackstone, Gilded Blackstone, Polished Blackstone Bricks & Cracked Polished Blackstone Bricks, Stairs, Slabs, Wall
 • เปลี่ยนแปลง Texture เล็กน้อย
Brewing Stand
 • เปลี่ยนไอคอนของขวดยา (Potion) ในหน้าปรุงยา ให้ตรงกับใน Texture Update (1.14) และลบพิเซลบางส่วนออกจากหน้าต่าง GUI
Cakes
 • เพิ่มประเภทใหม่ในชื่อ Candle Cake
  • สามารถสร้างได้โดยใช้เทียนปักกับเค้กที่ยังไม่ได้ถูกกิน
  • มีทั้งหมด 17 สีขึ้นอยู่กับปักเทียนสีอะไรลงไป
  • เทียนจะเด้งออกเมื่อเค้กถูกกิน
Cauldrons
 • สามารถใช้ในการเก็บลาวา (Lava) และหิมะ (Powder Snow) ได้แล้ว
  • หม้อใส่ลาวาอยู่ เมื่อมีผู้เล่นหรือม็อบ (Mob) ลงไปในหม้อจะได้รับความเสียหาย และให้สัญญาณไฟ Redstone กับ Comparator ที่ระดับ 1
  • หม้อใส่หิมะจะเกิดขึ้นต่อเมื่อวางหม้อเปล่าไว้ที่ที่มีหิมะตก หรือใช้ Powder Snow Bucket กับหม้อ
 • ถูกแยกออกมาเป็น Normal, Water, Lava และ Powder Snow Cauldron
Composter
 • เพิ่มไอเทมที่สามารถย่อยสลายได้
  • โอกาส 30% : Non-Flowering Azalea Leaves, Glow Berries, Moss Carpet, Small Dripleaf, Hanging Roots
  • โอกาส 50% : Flowering Azalea Leaves, Glow Lichen
  • โอกาส 65% : Spore Blossoms, Non-Flowering Azalea, Moss Blocks, Big Dripleaf
  • โอกาส 85% : Flowering Azalea
Dispenser
 • สามารถใช้วาง Powder Snow โดยใช้ Powder Snow Bucket แล้วพ่นออกมา และสามารถเก็บกลับมาโดยใช้ถังเปล่า (Bucket)
 • สามารถใช้แว็กซ์บล็อกทองแดง (Copper Block) โดยใช้ Honeycomb
Grass Block
 • เปลี่ยนแปลง Texture ด้านข้างของบล็อกเมื่อมีหิมะให้ตรงกับ Texture ของหญ้าปกติ
Grass Path
 • เปลี่ยนชื่อเป็น "Dirt Path" และไอดีของบล็อกเป็น dirt_path
 • สามารถสร้างได้โดยใช้พลั่ว (Shovel) กับบล็อก Dirt, Coarse Dirt, Mycelium และ Podzol
Lapis Lazuli Block
 • เปลี่ยนชื่อเป็น "Block of Lapis Lazuli"
Lectern
 • แก้ไขให้เมื่อบล็อกนี้ติดไฟจะไม่เกิด Texture ของไฟทับกับบล็อก (Z-fighting)
Ores
 • เปลี่ยนแปลง Texture ของแร่ทั้งหมด เพื่อให้ง่ายต่อผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสีที่แยกแร่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
Pistons
 • Particles จะแสดงเมื่อบล็อกใด ๆ ถูกพังโดยใช้ Piston
 • เมื่อผลักหรือดึง Budding Amethyst เป็นการจะทำลาย Budding Amethyst
Pumpkin
 • เปลี่ยนแปลง Texture ด้านบนของบล็อก เพื่อไม่ให้ตรงกับเครื่องหมายสวัสติกะ
Rails
 • สามารถทำให้น้ำขังได้แล้ว (Waterlogged)
 • เมื่อโดนน้ำจะไม่เด้งอีกต่อไป
Signs
 • เปลี่ยนแปลง Texture ของ Acacia, Birch, Dark Oak, Jungle, Oak และ Spruce Sign ให้ตรงกับ Texture ใหม่ใน Texture Update (1.14)
 • สามารถทำข้อความบนป้ายให้เรืองแสงโดยการใช้ Glow Ink Sac กับป้าย
  • สามารถใช้ Ink Sac ในการเอาข้อความเรืองแสงออก
  • มีสถานะของบล็อกใหม่ในชื่อ lit เพื่อเช็คว่าป้ายมีข้อความเรืองแสงหรือไม่
  • เมื่อเรืองแสงจะไม่ทำให้บริเวณรอบสว่างขึ้น
Smoker
 • เปลี่ยนแปลง Texture ด้านบนของบล็อก
Stonecutter
 • สามารถใช้ในการแปลงบล็อกทองแดงเป็นรูปแบบต่าง ๆ (Stairs, Slabs, Walls)
Structure Block
 • โหมดเริ่มต้นของ Structure Block เปลี่ยนเป็น "Load"
 • โหมด "Data" จะถูกซ่อนเป็นค่าเริ่มต้น โดยสามารถเข้าถึงได้โดยกดเปลี่ยนโหลดพร้อมกับปุ่ม Alt
Water
 • น้ำจะไม่ทำให้รางรถไฟทั้งหมด (Rails) เด้งแล้ว

ITEMS​


Clock
 • เปลี่ยนแปลง Texture ในส่วนของทองให้ตรงกับ Texture Update (1.14)
Compass & Lodestone Compass
 • เปลี่ยนแปลง Texture ในส่วนของเหล็กให้ตรงกับ Texture Update (1.14)
Firework Rockets
 • การคราฟต์พลุแบบง่ายโดยใช้ 1 Gunpowder จะแสดงในสมุดสูตรคราฟต์แล้ว
Jungle Doors
 • เปลี่ยนแปลง Texture ของไอเทมให้ตรงกับ Texture Update (1.14)
Pufferfish
 • เปลี่ยนความแรงของพิษ (Poison) จากระดับ IV (4) เป็น II (2)
Shulker Boxes
 • เมื่อถูกทำลายโดยเอนทิตี (Entities) จะดรอปไอเทมทั้งหมดในนั้นออกมา
Spectral Arrows
 • เปลี่ยนแปลง Texture ของลูกธนูชนิดนี้ที่ถูกยิงออกไปแล้ว ให้ตรงกับ Texture Update (1.14)
Sugar Cane
 • เปลี่ยนแปลง Texture ให้เปลี่ยนแปลงตาม Biome ที่อยู่
Suspicious Stew
 • สามารถรับประทานได้เมื่อกระทั่งหลอดอาหารเต็มก็ตาม

MOBS​


Cats
 • เปลี่ยนแปลง Texture ของแมวลวดลาย Siamese ให้สว่างขึ้น
Drowned
 • เมื่อถูกฆ่ามีโอกาสดรอป Copper Ingot แทน Gold Ingot
Enderman
 • สามารถหยิบบล็อก Rooted Dirt, Flowering Azaleas และ Flowering Azalea Leaves ได้
Foxes
 • สามารถกินเบอร์รี่เรืองแสงได้ (Glow Berry)
Guardian & Elder Guardian
 • เมื่อถูกฆ่าโดยไฟ หรือตายตอนติดไฟอยู่จะดรอป Cooked Cod หรือ Cooked Salmon แทนแบบดิบ
 • ลบพิเซลที่ไม่ใช้งานในไฟล์ Texture ของมัน
Husk, Zombies & Zombie Villagers
 • เมื่อถูกฆ่าโดยไฟ หรือตายตอนติดไฟอยู่จะดรอป Baked Potato แทนแบบดิบ
Polar Bears
 • เมื่อถูกฆ่าโดยไฟ หรือตายตอนติดไฟอยู่จะดรอป Cooked Cod หรือ Cooked Salmon แทนแบบดิบ
Shulker
 • หากถูกยิงโดย Shulker อีกตัวจะมีโอกาสที่จะเกิด Shulker ตัวใหม่อีกตัวขึ้นมา โดยหากยิ่งมี Shulker มากในบริเวณนั้นจะมีโอกาสน้อยลงเรื่อย ๆ
Skeletons
 • เมื่อติดอยู่ใน Powder Snow มากกว่า 7 วินาที (140 Ticks) จะแปลงเปลี่ยนกลายเป็น Stray
Slime
 • สามารถเสกได้สูงสุดขนาด 128x128 บล็อกแล้ว
Villagers & Zombie Villagers
 • เปลี่ยนแปลง Texture ของหมวกบรรณารักษ์เล็กน้อย
 • อาชีพ Mason จะรับซื้อ 4 Dripstone Blocks เป็น 1 Emerald
 • ยอมรับหม้อที่ไม่ว่างเปล่า (ได้แก่ Water Cauldron, Lava Cauldron และ Powder Snow Cauldron) เป็นที่ทำงานแล้ว
Wandering Traders
 • เพิ่มดีลการซื้อขายดังต่อไปนี้
  • 2 Small Dripleafs ในราคา 1 Emerald
  • 2 Pointed Dripstone ในราคา 1 Emerald
  • 2 Rooted Dirt ในราคา 1 Emerald
  • 2 Moss Blocks ในราคา 1 Emerald

NON-MOBS ENTITIES​


Experience Orbs
 • ในบางครั้งจะรวมก้อนเล็ก ๆ เป็นก้อนใหญ่ เพื่อที่ตัวเกมจะไม่แลค
 • ไม่ตามผู้เล่นที่ตายไปแล้ว
Minecarts
 • สามารถวิ่งบนรางในน้ำได้แล้ว แต่จะมีความช้ากว่าบนบก
Paintings
 • เปลี่ยนแปลง Texture ในส่วนของไม้ด้านหลังรูปภาพ ให้ตรงกับ Texture Update (1.14)

WORLD GENERATION​


Biomes
 • สีท้องฟ้าระหว่างเปลี่ยน Biome จะผสมผสานได้สวยงามและราบรื่นมากยิ่งขึ้น
Mineshafts
 • ส่วนต่าง ๆ ของ Mineshaft จะไม่เกิดหากอยู่แบบลอยในอากาศแบบสมบูรณ์
 • ส่วนของทางเดินจะมีไม้ (Log) เพื่อค้ำไว้กับพื้นหรือติดไว้กับโซ่ (Chains) พร้อมกับรั้วไม้ (Oak Fence) เพื่อแขวนกับเพดานหากตอนที่ต้องการจริง ๆ
 • ใยแมงมุม (Cobwebs) จะไม่เกิดแบบลอยตัวโดยไม่มีบล็อกที่อยู่ติดกันอีกต่อไป
 • สามารถเจอ Glow Berry ใน Minecart with Chest ของ Mineshaft
Shipwrecks
 • สามารถเจอ Moss Block ในหีบของเรืออับปาง

COMMAND FORMAT​


 • /give
  • คำสั่งจะจำกัดจำนวนไอเทมที่ต้องการเสกไว้มากที่สุด 100 Stacks ของไอเทมนั้น ๆ (เช่น 6400 Grass Block, 1600 Ender Pearl, 1000 Diamond Swords)
 • /replaceitem
  • คำสั่งนี้ถูกลบออกจากเกม และแทนที่ด้วย /item replace
 • /spawnpoint
  • จะไม่ตั้งจุดเกิดให้ผู้เล่นอีกต่อไป หากจุดนั้นอยู่นอกโลก

GAMEPLAY​


Absorption Effect
 • หัวใจสีเหลืองจะยังคงสีเหลือง หากผู้เล่นได้รับ Poison หรือ Wither Effect แทนหัวใจแบบว่าง
Advancements
 • ต้องการ Glow Berries สำหรับ "A Balanced Diet"
 • ต้องการแพะ (Goat) และแอกโซลอเติล (Axolotls) สำหรับ "Two by Two" และ "The Parrots and the Bats"
 • เปลี่ยนชื่อ "Cover Me With Diamonds" เป็น "Cover Me with Diamonds"
Build Limit
 • ข้อความสำหรับแจ้งเตือนผู้เล่นว่ากำลังสร้างเกินความสูงสูงสุดถูกลบคำว่า "blocks" ออกในส่วนท้าย
Glowing
 • การเรืองแสงของเอนทิตี (Entities) จะขึ้นอยู่กับโครงร่างของเลเยอร์ทั้งหมดบนเอนทิตี ไม่ใช่เลเยอร์พื้นฐานอย่างเดียว
Loot Tables
 • เปลี่ยนให้เข้าถึง Scoreboard ผ่าน UUID
 • ค่าตัวเลขที่สุ่มใน Loot Table สามารถซ้อนกันได้แล้ว
 • เปลี่ยนเงื่อนไข score
  • พารามิเตอร์ entity ถูกแทนที่ด้วย target สามารถค่าเก่าจากฟิลด์ entity หรือชื่อเจ้าของสกอร์ในรูปแบบของ {"name":"...."}
 • เปลี่ยนเงื่อนไข set_damage
  • เพิ่มพารามิเตอร์ add หากตั้งค่าเป็น true การเปลี่ยนแปลงจะเกี่ยวข้องกับค่าความเสียหายปัจจุบัน หาก false ค่าความเสียหายจะถูกแทนที่โดยค่าล่าสุด (ค่าเริ่มต้น)
 • เปลี่ยนเงื่อนไข set_count
  • เพิ่มพารามิเตอร์ add หากตั้งค่าเป็น true การเปลี่ยนแปลงจะเกี่ยวข้องกับจำนวนไอเทมปัจจุบัน หาก false จำนวนไอเทมจะถูกแทนที่โดยค่าล่าสุด (ค่าเริ่มต้น)
 • เปลี่ยนเงื่อนไข copy_nbt
  • พารามิเตอร์ source สามารถตั้งค่าเป็น {"storage": <namespaced id>} เพื่อเข้าถึงส่วนของคำสั่ง
NBT Data
 • เพิ่มฟิลด์สำหรับโพรเจกไทล์ประเภทเอนทิตี (Projectile Entity) ในชื่อว่า HasBeenShot
  • หากค่าในฟิลก์นี้เป็น false ระหว่าง Tick ต่อไปโพรเจกไทล์จะส่งสัญญาณอีเวนต์โพรเจกไทล์ถูกยิงออกไป ทำใน Sculk Sensor ใกล้ๆ ทำงาน
Recipe Book
 • Advancements ในการปลดล็อกสูตรบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงชื่อของเกณฑ์
 • สูตรคราฟต์สำหรับ Chiseled Nether Bricks สามารถปลดล็อกได้โดยการมี Nether Brick Slab แทนการมี Nether Brick Block
 • สูตรการคราฟต์สำหรับ Chiseled Polished Blackstone สามารถปลดล็อกได้โดยการมี Polished Blackstone Slab แทนการมี Polished Blackstone
 • เพิ่มสูตรคราฟต์สำหรับการคราฟต์พลุแบบง่ายโดยใช้ 1 Gunpowder
Snowfall
 • ในระหว่างที่หิมะตกนั้น สามารถนำหม้อ (Cauldron) มารองเพื่อใส่หิมะ (Powder Snow) ได้
Spawning
 • เพิ่มกลุ่มประเภทความจุของม็อบใต้น้ำ
  • ถูกใช้โดย Axolotls และ Glow Squids
  • ความจุสูงสุดอยู่ที่ 5 มีนิสัยเชื่อง และไม่มี Despawn หายไปในระยะ 128 บล็อกหรือมากกว่าจากตัวผู้เล่น
Spectator Mode
 • สามารถมองเห็นในลาวาได้ชัดเจน
Subtitles
 • เปลี่ยนซับไตเติ้ลจาก "Shulker bullet explodes" เป็น "Shulker Bullet explodes"
 • เปลี่ยนซับไตเติ้ลจาก "Shulker bullet breaks" เป็น "Shulker Bullet breaks"
 • เปลี่ยนซับไตเติ้ลสำหรับการปลอกเปลือกท่อนไม้และไม้จาก "Axe Scrapes" เป็น "Axe Scrapes"
  • ซับไตเติ้ล "Axe Scrapes" ถูกนำไปใช้กับ Copper Blocks แทน

GENERAL​


Block Models
 • ปรับแต่งให้โมเดลของเถาวัลย์ (Vines) ให้ดูง่ายขึ้น
Code
 • นำโค้ดส่วนที่ไม่ได้ใช้งานกลับมาอีกครั้ง (เผื่อเพิ่มช่องทางในการทำ Mod สำหรับผู้พัฒนามากยิ่งขึ้น)
 • อัปเดตเวอร์ชันของ Java เป็น 16
Creative Inventory
 • จัดเรียงไอเทมให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นในแท็บของ Redstone โดยเรียงจากการใช้งานมากไปน้อย
  • โดยถูกจัดกลุ่มไปเป็น Essentials, Unique activators, Miscellaneous, Common activators และ Openables (สิ่งจำเป็น, ตัวกระตุ้นสัญญาณ, เบ็ดเตล็ด, ตัวกระตุ้นสัญญาณทั่วไป และ สามารถเปิดหรือปิดได้)
  • หมวดหมู่สำหรับ Advancements ของหนังสือสูตรคราฟต์สำหรับสูตรเหล่านี้ก็ถูกย้ายเช่นกัน
Custom Dimensions
 • เพิ่มฟิลด์ height และ min_y ไปยังประเภทของ Dimension เพื่อสามารถให้ความสูงสุดของโลกนั้นเพิ่มขึ้นได้ในโลกแบบกำหนดเอง
Data & Resource Packs
 • เปลี่ยน pack_version ใน pack.mcmeta จาก 6 เป็น 7
 • เปลี่ยนเวอร์ชั่น Resource Pack จาก 6 เป็น 7 โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
  • Drowned ถูกเปลี่ยนแปลงในส่วนของการแสดงผลการสะท้อนของ Texture
  • Slots สำหรับการเปลี่ยน Game Mode นั้นเปลี่ยนจาก 25 พิกเซล เป็น 26 พิกเซล
 • เวอร์ชั่นของ Data Pack เปลี่ยนไปเป็น 7
Dedicated Server
 • เซิร์ฟเวอร์เฉพาะสามารถบังคับ Resource Pack ที่กำหนดเองโดยการตั้งค่า require-resource-pack ใน server.properties เมื่อใช้ตัวเลือกนี้ ผู้เล่นจะได้รับคำถามสำหรับการใช้ Resource Pack ของเซิร์ฟเวอร์ หากปฏิเสธจะตัดการเชื่อมต่อผู้เล่นนั้นไปเลย
Entity Storage
 • เอนทิตีถูกแยกจากส่วนหลัก (Terrain) และตอนนี้ถูกจัดเก็บไว้ในไดเรกทอรีเอนทิตีแยกต่างหาก (คล้ายกับที่เก็บข้อมูล POI) ไฟล์ใหม่เหล่านี้ยังคงเป็นไฟล์ภูมิภาค (Region) ที่มี NBT
Game Library Updates
 • การเรนเดอร์ในตอนนี้ใช้ OpenGL 3.2 Core Profile
  • การแสดงผลฟังก์ชันคงที่ทั้งหมดถูกแทนที่ด้วยการแสดงผลแบบเชดเดอร์แทน
 • ตัวเกมเปลี่ยนไปใช้ Javabridge 1.1.23 แทน 1.0.22
Languages
 • ลบภาษา Gothic, Kabyle, Maori, Mohawk, Nuk, Ojibwe และ Talossan ออกจากเกม เนื่องจากการแปลไม่สมบูรณ์
Materials
 • ลบวัสดุสำหรับปะการัง
 • เพิ่มวัสดุสำหรับมอส
Menu Screen
 • สามารถใช้ลูกกลิ้งเมาส์ในการเลื่อนปุ่มได้แล้ว
 • สามารถกด Shift + คลิก เพื่อย้อนกลับไปค่าก่อนหน้านี้ของปุ่ม
 • สามารถเข้า Debug Mode ผ่านการกด Alt ในการเลือกประเภทของโลก (World Type)
Obfuscation Map
 • เปลี่ยนใบอนุญาตที่รวมอยู่ใน Obfuscation Map
Resource Packs
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงโมเดลของไอเทมหากมีการดัดแปลงหลายอย่าง
 • ไฟล์ toasts.png มีรูปไอคอนใหม่สำหรับการสอนการใช้งาน Bundle
Servers
 • ลบการตั้งค่า max-build-height ออก
 • เปลี่ยนข้อความเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อไปยังระบบยืนยันตัวตนของ Minecraft จาก "down for maintenance" เป็น "not reachable"
Splashes
 • เปลี่ยนข้อความจาก "OpenGL 2.1 (if supported)!" เป็น "Now on OpenGL 3.2 core profile!"
Tags
 • เพิ่ม Azalea Leaves และ Flowering Azalea Leaves ไปยังแท็กบล็อกและแท็กไอเทม leaves
 • เพิ่ม Flowering Azalea Leaves และ Flowering Azaleas ไปยังแท็กบล็อกและแท็กไอเทม small_flowers
 • เพิ่ท Deepslate และ Tuff ไปยังแท็กบล็อก base_stone_overworld และ Deepslate ไปยังแท็กไอเทม stone_crafting_materials และ stone_tool_materials
 • เพิ่ม Deepslate Gold Ore ยังแท็กบล็อกและแท็กไอเทม gold_ores
 • เพิ่มทุกบล็อกในประเภทของ Copper & Deepslate Slabs และ Stairs ไปยังแท็กบล็อกและแท็กไอเทม slabs, stairs และ walls ตามประเภทของมัน
 • เพิ่ม Cave Vines แบะ Cave Vine Plant ไปยังแท็กบล็อก climbable
 • เพิ่ม Tinted Glass ไปยังแท็กบล็อก impermeable
 • เพิ่ม Raw Gold ไปยังแท็กไอเทม piglin_loved
 • เปลี่ยนแท็กบล็อก bamboo_plantable_on และ enderman_holdable ไปใช้แท็กบล็อก dirt และลบการกล่าวถึงบล็อก Dirt อื่น ๆ ออกจากแท็กนี้
Translation Strings
 • สตริง "World Type" จะไม่รวม ":" แล้ว
 • เปลี่ยนสตริงจาก "User VSync" เป็น "VSync"
 • ลบสตริง "Use VBOs" สำหรับเปิดใช้งาน VBOs
 • เพิ่มสตริง "Mode", "Type", "Triggering" และ "Track Output" ใช้สำหรับตัวระบบบรรยาย บรรยายปุ่มในหน้าใช้งาน Command Block
World Selection
 • เพิ่มคำเตือนสำหรับการดาวน์เกรดโลก (เปิดโลกเวอร์ชั่นใหม่โดยใช้ตัวเกมที่เก่ากว่า)

การแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคและบัก (302 รายการ)​

EXPERIMENTAL [ดาวน์โหลดดาค้าแพ็คถ้ำแบบใหม่สำหรับ 1.17]​

แหล่งอ้างอิง:
 
แก้ไขล่าสุดโดยโมเดอเรเตอร์: