ปิดรับงาน รับสมัคร 1 ตำแหน่ง

สถานะ
ไม่เปิดสำหรับการตอบกลับเพิ่มเติม

NutIntakorn

มือใหม่เริ่มหาวัตถุดิบ
ตำแหน่งที่เราต้องการ
1. General manager (ดูแลทั้งระบบ รวมทั้งภายในเซิฟเวอร์)

คุณสมบัติที่ควรจะมี:
1. อายุ (ไม่จำกัด)
2. ทำความเข้าใจกับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
3. มองโลกในแง่ร้ายและในแง่ดีอย่างถูกที่ถูกเวลา
4. รับฟังมุมมองของผู้อื่น
5. ไมค์โครโฟน
6. Social media, สำเนาบัตรประชาชน (ข้อมูลส่วนตัว)

คุณสมบัติทีมีแล้วจะพิจารณาอย่างพิเศษ:
1. มีเวลาให้เรา 6-8 ชม. ต่อวัน
2. มีประสบการณ์ในการปะติดปะต่อระบบ
3. อยู่ภายใน กทม. - นนทบุรี (เพราะต้องนัดเจอกันตัวจริง)

Contact me (ช่องทางการติดต่อ)
Line:
nutintakorn2546
Mobile: 063-947-2637
Facebook: Intakorn San-tiphawp
Whatsapp: 063-947-2637
Discord: Name: Inc (อินซ์)
 
สถานะ
ไม่เปิดสำหรับการตอบกลับเพิ่มเติม
Top