#รับสมัครคนทำเซิฟ

  1. NutIntakorn

    ปิดรับงาน รับสมัคร 1 ตำแหน่ง

    ตำแหน่งที่เราต้องการ 1. General manager (ดูแลทั้งระบบ รวมทั้งภายในเซิฟเวอร์) คุณสมบัติที่ควรจะมี: 1. อายุ (ไม่จำกัด) 2. ทำความเข้าใจกับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 3. มองโลกในแง่ร้ายและในแง่ดีอย่างถูกที่ถูกเวลา 4. รับฟังมุมมองของผู้อื่น 5. ไมค์โครโฟน 6. Social media, สำเนาบัตรประชาชน...
  2. Photo_icl

    หาคนช่วยทำเซิฟ สำหรับคนที่มีความรู้อยากพัฒนา แต่งบไม่พอ

    1.ทำระบบเซิฟต่างๆsurvival ไม่ต้องเก่งมาก มีความรู้การเปิดเซิฟ 2.Builder server มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถควบคุมการสร้างได้ 3.ตำแหน่งแอดมินคอยดูคอยช่วยทุกตำแหน่งที่พอทำได้ 4.ตำแหน่งตามความถนัด ถนัดสิ่งในบอกได้ตอนสมัคร ****เซิฟยังไม่เปิด อยู่ในช่วงรับสมัคร**** FB: ณัฐชนน พรหมแดง...