รับสมัคร

  1. QuaftenDerpy

    ตามหาผู้เล่นทดลองเซิร์ฟเวอร์ครับ คลิ๊กเข้ากระทู้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (1.16.4)

    :magma-cream: สวัสดีครับ ผม Quaften เจ้าของเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ Snowbushcraft.ml ( Minecraft 1.16.4-1.16.5 ) :magma-cream: เชิร์ฟเวอร์เองได้ทำการก่อสร้างมาแล้วทั้งหมด 1 เดือนกับอีกหนึ่งอาทิตย์ โดยการตามหาทีมงานเว็บไซต์นี้ในการช่วยเหลือครับ แต่ตอนนี้ทางเซิร์ฟเวอร์...
  2. NutIntakorn

    ปิดรับงาน รับสมัคร 1 ตำแหน่ง

    ตำแหน่งที่เราต้องการ 1. General manager (ดูแลทั้งระบบ รวมทั้งภายในเซิฟเวอร์) คุณสมบัติที่ควรจะมี: 1. อายุ (ไม่จำกัด) 2. ทำความเข้าใจกับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 3. มองโลกในแง่ร้ายและในแง่ดีอย่างถูกที่ถูกเวลา 4. รับฟังมุมมองของผู้อื่น 5. ไมค์โครโฟน 6. Social media, สำเนาบัตรประชาชน...