Star Crop : mod เมล็ดพันธ์จาก stardew valley

Uber

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
สวัสดีครับ เจอกันอีกครั้งใน project ของผม ตอนนี้ ผมขอนำเสนอ Star Crop mod ตัวนี้ ทำขึ้นจากแรงบรรดาลใจในเกม stardew valley แต่มีแค่เมล็ดพันธ์ กับ pierre เท่านั้น แล้วในเวลาต่อไป ผมจะทำเมล็ดพันธ์ใหม่ ๆ ออกมา ใน version 1.1.0 ใน minecraft 1.13.x.
- Pierre สามารถพบเจอได้ตามหมู่บ้าน และ ทำการซื้อขายกับเขาได้

- เมื่อคุณถมดินเวลาปลูกต้นไม้วิธีติดตั้ง
:
- Download forge and Install.
- Download this Mod.
- copy this mod to %appdata%\.minecraft\mods\
- enjoy :)