pierre

  1. Uber

    Star Crop : mod เมล็ดพันธ์จาก stardew valley

    สวัสดีครับ เจอกันอีกครั้งใน project ของผม ตอนนี้ ผมขอนำเสนอ Star Crop mod ตัวนี้ ทำขึ้นจากแรงบรรดาลใจในเกม stardew valley แต่มีแค่เมล็ดพันธ์ กับ pierre เท่านั้น แล้วในเวลาต่อไป ผมจะทำเมล็ดพันธ์ใหม่ ๆ ออกมา ใน version 1.1.0 ใน minecraft 1.13.x. - Pierre สามารถพบเจอได้ตามหมู่บ้าน และ...
Top