ปิดรับงาน [ Builder ] กําลังมองหาเซิฟเวอร์ที่รับทีมงาน

花_.

มือใหม่เริ่มหาวัตถุดิบ

ประสบการณ์

  • มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี [ ไม่ว่าจะเป็น Builder หรือ Modeler ]
  • ค่อนข้างชํานาญการใช้ worldedit , voxel sniper และ อื่นๆ

ความสามารถ

  • สามารถทํา Terrain ขนาดใหญ่ได้
  • เล่นสี ไล่เฉดสี ของ Terrain

ความสามารถเพิ่มเติม

  • Model [ Blockbench ]
  • Pixel art [ Aseprite ]

ความต้องการ

  • เงินเดือน*
  • กําหนดงานที่ชัดเจน ตอนสั่งงาน หรือ บรีฟงาน

สิ่งที่ไม่ค่อยถนัด

  • สิ่งก่อสร้างจําพวกบ้าน

( ตัวอย่างผลงาน* )
2022-09-09_03.55.49.png


ช่องทางการติดต่อ

花 _.#4099 / Discord Server
 
แก้ไขล่าสุด: