Minecraft: [จ้าง] เขียนระบบ Server, สร้างแมพ

อยากจะเปิด Server Minecraft ใช่ไหมหละ แต่ขาดความรู้ทางด้านการวางระบบ ลองจ้างใครสักคนไปช่วยดูแลระบบเราสิ เผื่อชีวิตจะได้สบายขึ้น หรือ รับจ้างสร้างสิ่งก่อสร้างสวยงามภายใน Minecraft เหมาะสำหรับคนที่กำลังจะเปิด Server แล้วหาสิ่งก่อสร้างสวยงามไปประดับตกแต่ง Server ของตนเอง
Top