หางาน

  1. React

    เปิดรับงาน ค้นหาเซิร์ฟเวอร์ไมน์คราฟต์ที่รับคนเข้าทํางาน [รายละเอียดด้านใน]

    สวัสดีครับผม เฟิร์ส, และนี่คือข้อมูลเบื้องต้น ตอนนี้ผมกําลังหางานที่เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ไมน์คราฟต์ทําอยู่ อยู่กับไมน์คราฟต์มาตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.4.2 และผมอายุ 16 ปี (ประสบการณ์เยอะ) ผมเคยทํางานให้กับเซิร์ฟเวอร์ของ Youtuber ที่มีนามว่า เคยทําเมื่อ 2...