Minecraft [Java Edition] อัพเดท 1.15 (Buzzy Bees)

96ncu0wwbu8p5v3r7bfw06xt9u35d471.jpg

:monkey-35:สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz
วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเวอร์ชั่น: Minecraft 1.15 (Buzzy Bees Major Update)
ออกมาในวันที่: 10 ธ.ค. 2562
ประเภทเวอร์ชั่น: Java Edition (Full Release)


BLOCKS
 • Beehives
  • สามารถคราฟได้โดยใช้ 6 Planks และ 3 Honeycomb
  • มีหลักการทำงานเหมือนรังผึ้ง (Bee Nest) แต่ไม่ต้องการ Silk Touch เพื่อขุด
  • ไม่สามารถดันโดยใช้ Piston ได้
  • เมื่อทุบในโหมดสร้างสรรค์ (Creative) จะโดรปเป็นไอเทม
  • มี ID เป็น beehive
  • สามารถติดไฟได้
  • จะ Drop ในโหมดสร้างสรรค์เมื่อมีผึ้งอยู่ (Creative)
 • Bee Nest
  • สามารถพบรังผึ้งได้ตามธรรมชาติใน Biome Flower Forests, Plains และ Sunflower plains
  • เป็นบ้านของผึ้ง และเป็นที่เก็บน้ำผึ้ง จำนวนของน้ำผึ้งจะเพิ่มขึ้นเมื่อผึ้งได้เก็บเกสรดอกไม้กลับเข้าไปที่รัง
   • ผู้เล่นสามารถเก็บ honeycombs และ น้ำผึ้ง (Honey) จากรังผึ้งได้ (ได้เฉพาะตอนน้ำผึ้งเต็มรัง)
   • หากผู้เล่นทุบรัง ผึ้งจะไล่ต่อยผู้เล่น
   • หากผู้เล่นเก็บน้ำผึ้งตอนผึ้งอยู่ในรัง ผึ้งข้างนอกก็จะไล่ต่อยเราเหมือนกัน
   • ผึ้งในรังจะไม่ไล่ต่อยเราหากทุบรังด้วยที่ขุดต่างๆที่มี Silk Touch (แต่ผึ้งข้างนอกรังจะไล่ต่อยเรา)
   • ผึ้งจะไม่ไล่ต่อยเราหากมีแคมป์ไฟอยู่ข้างล่างรังของมัน เมื่อกำลังเก็บ Honeycomb หรือน้ำผึ้ง (Honey) จากรัง
   • ไม่สามารถใช้ Piston ดันบล็อคได้
  • สามารถหาได้ยากมากยิ่งขึ้น
  • บล็อคนี้จะไม่เกิดตามธรรมชาติหากมีบล็อคขวางด้านหน้า
  • จะไม่เกิดถ้าต้นไม้ปลูกโดยใช้ Sapling
  • สามารถติดไฟได้
  • จะ Drop ในโหมดสร้างสรรค์เมื่อมีผึ้งอยู่ (Creative)
 • Honeycomb Block
  • ใช้ตกแต่งได้อย่างเดียว
  • สามารถคราฟได้โดยใช้ Honeycomb 4 อัน
 • Honey Block
  • สามารถคราฟได้โดยใช้ ขวดน้ำผึ้ง 4 ขวด
  • ทำให้ผู้เล่นเดินช้า
  • ทำให้ผู้เล่นกระโดดได้ต่ำมาก
  • หากมี Entity อยู่บนบล็อคเมื่อโดน Piston ผลักจะทำให้ Entity นั้นโดนผลักไปด้วย
  • หากกระโดเป็นเกาะบล็อคจะทำให้ผู้เล่นค่อยๆไหลลงอย่างช้าๆ
  • หากตกลงไปที่บล็อค จะไม่เด้งเหมือนบล็อค Slime แต่จะช่วยลด Damage แทน
  • เมื่อโดนผลักโดย Piston จะขยับบล็อคที่อยู่ติดกันมาด้วย เหมือนบล็อค Slime
  • Mob และสัตว์จะพยายามไม่เดินบนบล็อคนี้
  • บล็อคนี้สัญญาณ Redstone ผ่านไม่ได้
  • ผึ้งสามารถกินน้ำผึ้งจากบล็อคได้
  • ไม่ติดกับบล็อค Slime
  • เพิ่ม subtitle ของเสียงเวลาสไลด์ลงมาจากบล็อคน้ำผึ้งแล้ว
 • Beds
  • จะตั้งจุดเกิดใหม่เมื่อคลิกเตียงตอนกลางวัน
 • Bells
  • สามารถส่งเสียงได้เมื่อได้รับสัญญาณไฟ Redstone
 • Campfire
  • สามารถดับไฟได้โดยใช้ Shovel
 • Composters
  • เปลี่ยนสูตรคราฟเป็นใช้ Wooden Slabs แทน (เหมือนใน Bedrock Edition)
 • Dark Prismarine
  • แก้ไขสูตรคราฟจากคราฟโดยใช้ Ink Sacs เปลี่ยนมาเป็น Black Dye แล้ว
 • Dispensers
  • สามารถเก็บ Honeycomb โดยใส่ Shear เข้าไปใน Dispenser ที่รังผึ้ง (Bee nest) และ Bee hive ที่มีน้ำผึ้งเก็บเต็มบล็อค
   • Honeycomb ที่เก็บโดยใช้ Dispenser จะดรอปที่พื้น
  • สามารถเก็บน้ำผึ้งโดยใส่ Bottle ใน Dispenser ได้แล้ว (จะได้ Honey Bottle)
  • สามารถเก็บน้ำโดยใส่ Bottle ใน Dispenser ได้แล้ว (จะได้ Water Bottle)
  • เมื่อยิงพลุมันจะออกมาทางเดี่ยวกับ Dispenser หัน
 • End Stone Bricks
  • ค่าความแข็งเปลี่ยนเป็น 3
  • ค่าความต้านทานการระเบิดเปลี่ยนเป็น 45
 • Farmland
  • สามารถวางบล็อค หรือดัน พรม & รั้ว (Carpets & Fences) ไว้บนบล็อค Farmland โดยที่มันจะไม่กลายไปเป็นบล็อคดิน (Dirt)
 • Farmland, Grass Path & Soul Sand
  • จะไม่ทำให้ Mob ติดบล็อคแล้วตาย
 • Iron Doors
  • แก้ไขให้ต้องใช้ Pickaxe ขุดถึงจะได้ไอเทม
 • Large ferns
  • เมื่อทุบแล้วมีโอกาสได้ Wheat Seed
 • Melon Stems
  • ลำต้นที่ได้ออกผลผลิดแล้ว เมื่อทุบมันจะได้เมล็ดแตงโมเหมือนเดิม
 • Pumpkin Stems
  • ลำต้นที่ได้ออกผลผลิดแล้ว เมื่อทุบมันจะได้เมล็ดฟักทองเหมือนเดิม
 • Rails
  • แก้ไขให้รางรถไฟวางหันหน้าไปทางทิศเดียวกันกับที่ผู้เล้นมอง
 • Redstone Comparators
  • สามารถตรวจจับปริมาตรน้ำผึ้งในบล็อค Bee hive และ Bee nest ได้
 • Scaffolding
  • เพิ่มระยะเวลาในการใช้เผาเป็น 2 ไอเทม (เดิม 0.25)
 • Slime Block
  • ไม่ติดกับบล็อคน้ำผึ้ง (Honey Block)
 • Stripped Wood
  • สามารถคราฟได้จาก Stripped Log
 • Wet Sponges
  • จะแห้งเมื่อวางใน Nether
ITEMS
 • Honeycombs
  • สามารถเก็บเกี่ยวได้โดยใช้ shear คลิกขวา Bee nest/hive ที่มีน้ำผึ้งเต็มบล็อค
  • สามารถใช้คราฟ Bee hive
 • Honey bottle
  • เพิ่มหลอดอาหารได้ 3 หลอด
  • สามารถใช้คราฟน้ำตาล (Sugar) จะได้ออกมา 3 อัน
  • สามารถเก็บเกี่ยวได้โดยใช้ Bottle คลิกขวา Bee nest/hive ที่มีน้ำผึ้งเต็มบล็อค
  • สามารถดื่มให้ Effect ทั้งหมดหายเหมือนนมได้แล้ว
  • สามารถคราฟได้โดยใช้ Glass Bottle 4 ขวดและบล็อคน้ำผึ้ง (Honey Block) 1 บล็อค จะได้ขวดน้ำผึ้ง 4 ขวด
 • Beds
  • เมื่อคลิกขวาที่เตียงที่จะตั้งจุดเกิดใหม่จะแสดงข้อความ "Respawn point set"
 • Boats
  • สามารถใช้เผาไอเทมได้ 6 อันแล้ว (เปลี่ยนจาก 1 ไอเทม)
 • Spawn Egg
  • เพิ่ม ไข่ผึ้ง
  • Drowned, Husk, Zombie, Zombie Villager, Zombie Pigman สามารถทำให้แบบเด็กเกิดได้โดยใช้ไข่คลิปขวาตัวปกติ (เหมือนสัตว์) ได้แล้ว
MOBS
 • General
  • เพิ่มประสิทธิภาพการเดินหลีกเลี่ยงลาวา
 • Spawning (การเกิดของ Mob)
  • สัตว์ที่สามารถผสมพันธุ์กันได้ จะมีโอกาสเกิดของลูกของสัตว์ชนิดนั้นๆแล้ว (มีโอกาส 5% หรือ 10% ขึ้นอยู่กับสัตว์ชนิดนั้น)
 • Bee (ผึ้ง)
  • มีหัวใจทั้งหมด 5 หลอด
  • จะอาศัยอยู่ใกล้รัง (Bee nest/hive)
   • ถ้ามันไม่เจอรังมันก็จะบินตามหารังไปเรื่อยๆ
   • ผึ้งสามารถเข้าไปซ่อนในรังได้
    • สามารถอยู่ได้ 3 ตัวต่อ 1 รัง (Bee hive)
  • เมื่อผู้เล่นโจมตีผึ้ง ผึ้งในรังทั้งหมดจะโจมตีเรากลับ
   • จะเกิดได้อีกกรณีคือ รังมันถูกทำลาย หรือเก็บน้ำผึ้ง
   • สามารถวางแคมป์ไฟไว้ใต้รัง มันจะทำให้ผึ้งอยู่เฉยๆ
   • พวกมันจะมีแท็ก Anger ค่าเริ่มต้นมันคือ 0 เมื่อมีผู้เล่นโจมตีมันจะเพิ่มค่าไปอยู่ประมาณ 700 tick
   • เมื่อพวกมันโจมตีผู้เล่น ผู้เล่นจะติดพิษ (Poison) เป็ยเวลา 10 วินาที และผึ้งจะตายภายใน 1 นาทีหลังต่อยเราเสร็จ
   • เมื่อมันโกธรตาพวกมันจะเป็นสีแดง
  • สามารถขยายพันธุ์ได้โดยใช้ดอกไม้ (ได้ทุกชนิด)
   • มันจะตามผู้เล่นเมื่อผู้เล่น (รวมถึง mob ตัวอื่นๆ) ถือดอกไม้ และเมื่อถือดอกไม้ และอยู่กับที่มันจะล้อมรอบคนที่ถือดอกไม้
  • มันจะบินลงไปที่ดอกไม้ และเข้าสู่การผสมเกสรดอกไม้ มันจะมี particle สีขาวรอบๆมัน ผึ้งจะมี Texture ที่เปลี่ยนไปเมื่อกำลังผสมเกสร
   • ผึ้งจะพยายามผสมเกสรของดอก Wither Rose แม้ว่ามันจะรับ Damage ก็ตาม
   • เมื่อพวกมันกำลังผสมเกสร จะมีเสียง Effect เบาๆเกิดขึ้น
   • เมื่อผสมเกสรเสร็จแล้ว มันจะกลับรังของมัน
   • ผึ้งจะผสมเกสรเสร็จแล้วแล้วมันบินผ่านพืชผลทางการเกษตร พืชพวกนั้นจะโตเร็วขึ้น
   • เมื่อผึ้งกลับเข้ารังพร้อมเกสรดอกไม้ มันจะเติมน้ำผึ้งในรังของมัน
   • ข้อความเมื่อผู้เล่นถูกผึ้งฆ่าคือ <player> was stung to death
  • จะพยายามบินเลี่ยงน้ำ
  • จะได้รับผลกระทบจาก Bane of Arthropods
  • จะเปลี่ยน Texture ของเกสรที่ผึ้งให้เท่ากับประมาณที่ได้มา
  • ตอนนี้ผึ้งจะค้าหารังของมันในรัศมี 10 บล็อค
  • จะออกจากรังแค่ข้างหน้ารังแล้ว
 • Ender Dragon
  • ลบจุดสีดำออกจาก Texture ส่วนปีก
  • ลบ Texture ส่วนใต้ปีกเมื่อมันตายแล้ว
 • Experience orbs
  • ตอนนี้แสดงเป็นโปร่งแสงอีกครั้ง
  • ตอนนี้ EXP จะปรากฏที่ตำแหน่งเดียวกันเมื่อถูกฆ่า
 • Foxes
  • สามารถเกิดได้ในทุก Biome ที่เป็น Taiga
 • Iron Golem
  • เมื่อเสียเลือดมาก หรือเลือดมันเหลือน้อยจะทำให้มีรอยแตกบนตัวตามภาพ
   • การแตกนั้นมีทั้งหมด 4 ขั้น คือตั้งแต่เลือดเต็มจนตาย
  • สามารถซ่อม หรือเพิ่มเลือดให้ Iron Golem ได้โดยใช้ Iron Ingot
   • 1 Iron Ingot สามารถเพิ่มเลือดได้ 12.5 หัวใจ
   • ต้องใช้ Iron Ingot ทั้งหมด 4 อันถึงจะเพิ่มเลือดจาก 1 HP จนเต็ม
  • ระยะการ Damage ของ Iron Golem ตอนนี้ขึ้นอยู่กับสัดส่วนระหว่างเลือดสูงสุดกับเลือต่ำสุดแล้ว
 • Magma cube, Slime, Iron Golem, Ocelots
  • จะ generic.attackDamage (ค่าความแรง Damage ในการโจมตี ที่เกิดจากพวก Effect ยา, NBT Tags) ในการโจมตีแล้ว
 • Parrots
  • นกแก้วสามารถนั่งบนไหล่ผู้เล่นขณะผู้เล่นกำลังขี่ม้า, นั่งเรือ, รางรถไฟ และอื่นๆ
  • ไม่เลียนเสียง Enderman แล้ว
  • จะไม่เลียนเสียง Wolf, Polar Bear และ Zombie Pigman แล้ว
 • Villager
  • ชาวบ้านที่ไม่มีอาชีพจะไม่มี (ยศ) บอกความชำนาญในอาชีพแล้ว
  • ชาวบ้านที่ถูกกินจนกลายเป็นซอมบี้ เมื่อรักษากลับมาจะไม่ Despawn
GAMEPLAY
 • Advancement
  • ไอเทมที่แสดงใน Advancement จะแยกระหว่าง Enchantment ของจริง และ Enchant ที่มาจากหนังสือ (Enchanted Book) แล้ว
  • Two by Two
   • รวมการผสมพันธุ์ผึง
  • Balanced Diet
   • รวมหการกินขวดน้ำผึ้ง (Honey Bottle)
  • Take Aim
   • สามารถปลดล็อคได้โดยใช้ Spectral Arrow แล้ว
  • Recipe Book
   • สูตรคราฟ Composter จะปลดล็อคเมื่อมี Wooden Slab แทน
  • Sticky Situation (Adventure Tab)
   • ได้จากการกระโดดเกาะบล็อคน้ำผึ้ง
  • Bee Our Guest (Husbandry Tab)
   • ได้จากการเก็บน้ำผึ้งโดยใช้แคมป์ไฟ
  • Total Beelocation (Husbandry Tab)
   • ได้จากการการ Silk Touch ขุดรังผึ้งที่มีผึ้งอยู่ในนั้น 3 ตัว
 • Food
  • สามารถกินอาหารขณะอยู่ในโหมดสร้างสรรค์แล้ว (Creative)
 • Hardcore
  • เมื่อตายแล้วจะไม่มีปุ่มลบโลก จะเป็นปุ่มกลับไปยังหน้าหลักกับดูโลกในโหมดผู้ชม (Spectator)
 • Particle
  • เพิ่ม Effect
   • dripping_honey
  • falling_honey
   • falling_nectar
   • landing_honey
 • Sleeping
  • เมื่อมีขาวบ้านกำลังนอนบนเตียงอยู่ ผู้เล่นสามารถคลิกขวาเพื่อให้ชาวบ้านลุกจากเตียงได้
 • Trading
  • เราสามารถแลก ชั้นวางหลังสือ (Bookshelf) 1 อันโดยใช้ 9 Emerald แทนจาก Librarians
GENERALS
 • Chunks
  • เพิ่มประสสิทธิภาพของการบันทึกของ Chunk
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการ Render Chunk ในมายคราฟ
  • แก้ไขความแลคที่ Render Chunk และการคำนวณอื่นๆ
 • Chunk Format
  • เก็บข้อมูลตัวเลขทั้งหมด 1024 ตัว
  • เก็บข้อมูล Biome จากแกน X และ Y
 • Datapacks
  • อัพเดทเวอร์ชั่นเป็น data pack version 5
 • Debug Screen (F3)
  • ตัวนับการอัพเดทของ Chunk จะไม่แสดงแล้ว
 • Explosions
  • เพิ่มประสิทธิภาพเวลาระเบิด (ทำให้เกมลื่นมากขึ้นเวลามีระเบิด)
 • Fonts
  • แก้ไขไฟล์แบบอักษร nonlatin_european เพื่อเปลี่ยน Texture ของอักขระ ß และ β
 • Game Library Update
  • อัพเดทเป็น OpenGL 2.0
 • Heads-up Display
  • ปรับความสว่างของ Hotbar
 • Langauge
  • เพิ่มภาษา Yiddish
 • Loot Table
  • เพิ่มให้ Entity ในเกมสามารถมองเห็นบล็อคได้มากขึ้น
 • Main Menu
  • เปลี่ยนพื้นหลังให้เข้ากับธีม 1.15
 • Modding
  • เพิ่ม Obfuscation maps ออกมาให้ผู้พัฒนา Mod
 • Option
  • เปลี่ยนสีขอบปุ่มจากสีสีฟ้าอ่อนเป็นสีขาว
 • Particles
  • แก้ไขให้ particle ที่เคลี่อนที่เป็นแนวตั้งจะมีประสิทธิภาพในการ Render มากยิ่งขึ้น
 • Precision
  • เพิ่มความแม่นยำจุดลอยตัวที่ใช้สำหรับการ Spawn ของ Particle บางประเภทเป็น 64 บิต (ความแม่นยำสองเท่า) จาก 32 บิต (ความแม่นยำเดี่ยว) การแก้ไขข้อผิดพลาดความแม่นยำที่พิกัดสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิน 16,777,216 (224) บล็อกทำให้พวกเขาปรากฏในที่ที่ Particle คาดว่าจะปรากฏแทนที่จะชดเชยเพื่อ Spawn ทุกบล็อก แก้ไขสำหรับ Particle ดังต่อไปนี้:
   • Fishing particles
   • Squid ink particles
   • End gateway particles
   • Conduit particles
   • Entity falling from height impact particles
   • Sweeping attack particles
   • Damage heart particles
   • The /particle command
   • Mycelium particles
   • Underwater particles
   • Nether portal particles
   • End portal particles
   • Brewing stand particles
   • Spawner particles
   • Barrier particles
   • Armor stand breaking particles
   • Suspended gravity affected block particles
  • เพิ่มความแม่นยำสำหรับการ Spawn ของ Primed TNT (TNT ที่จุดแล้ว) ที่พิกัดที่ละเอียด
  • เพิ่มความแม่นยำสำหรับหนังสือบน Enchanting Table ให้ตรวจสอบพิกัดผู้เล่น แต่ปัจจุบันก็ยังมีปัญหากับหนังสือที่ยังไม่เปิดเร็วพอ
 • Predicates
  • เพิ่ม Custom Predicates (ค่าที่สามารถกำหนดเองได้)
   • เป็นส่วนเงื่อนไขแยกของข้อมูลใน datapack ในส่วน predicates
 • Entity Predicates
  • สามารถรับค่า playerได้แล้ว
   • ไม่สามารถใช้ได้กับ Entity ที่ไม่ใช่ผู้เล่น
   • ฟิลด์คำสั่ง;
   • level — ค่าเลเวลของผู้เล่นที่อนุญาต
   • gamemode — ค่าเดียวกันกับคำสั่ง /gamemode
   • stats— ค่าสถิติที่ตรงกัน เช่น
    • {"stats":[{"type":"minecraft:used","stat":"minecraft:fishing_rod","value":{"min":2,"max":10}}]}
    • มันจะทำงานเมื่อผู้เล่นใช้เบ็ดตกปลาจาก 2-10 ครั้ง หากน้อยกว่านี้ หรือมากกว่านี้จะไม่ทำงาน
   • recipes — ค่าของไอดีสูตรของคราฟ ค่าบูลีนของมันจะบอกว่า ควร หรือ ไม่ควรเป้นผู้เล่นนั้นๆ
   • advancements — ค่าของไอดี advancement ถ้าค่านั้นเป็น ค่าบูลีน มันครวจสอบว่า advancement นั้นเสร็จยัง หากค่านั้นเป็น ค่าของสิ่งของ มันจะตรวจสอบว่าความสมบูรณ์สิ่งของ


  • สามารถรับค่า team ได้
 • Location Predicates
  • สามารถรับค่า block และ fluid เป็น sub-predicateได้แล้ว
   • ฟิลด์คำสั่ง:
   • block — หาค่าไอดีของบล็อคที่ตรงกัน
   • fluid — หาค่าไอดีของของเหลวที่ตรงกัน
   • tag — หาค่าไอดีของบล็อค/ของเหลวที่ตรงกัน
   • nbt — ตัวหาค่า NBT ของบล็อคที่เป็น Entity
   • stage — หาค่าของ ชื่อ/ค่า ค่านั้นๆสามารถเป็น ตัวเลข บูลีน สตริง หรือสิ่งของ ก็ได้ และค่า min หรือ max ก็ได้(ไม่บังคับ)


  • สามารถรับค่า light เป็น sub-predicateได้แล้ว
   • ตรวจสอบค่าของแสงของบล็อคนั้นว่าตรงกับที่กำหนดไว้ในคำสั่งหรือไม่
 • Resource pack
  • เพิ่มขีดจำกัด ขนาดสำหรับการดาวน์โหลด Resource pack ฝั่งไคลเอ็นต์จาก 50 MB เป็น 100 MB
 • Recipe Book
  • แก้ไขให้ปลดล็อคสูตรคราฟที่ไอเทมซ้ำกันใช้แค่ไอเทมเดียวในการปลดล็อคแล้ว ซึ่งได้กระทบไอเทม/บล็อคดังต่อไปนี้
   • Packed Ice
   • Blue Ice
   • Bone Block
   • Block of Coal
   • Block of Diamond
   • Block of Emerald
   • Block of Gold
   • Gold Ingot
   • Block of Iron
   • Iron Ingot
   • Lapis Lazuli Block
   • Block of Redstone
   • Slime Block
   • Dried Kelp Block
   • Hay Bale
 • Status Effect (เพิ่ม Icon)
  • Instant Damage
  • Instant Health
  • Saturation
 • Statistics
  • เพิ่มสถิติของ Anvil และ Grindstone สำหรับการใช้งาน
 • Splashes
  • เพิ่ม "In case it isn't obvious, foxes aren't players."
  • เพิ่ม "Buzzy Bees!"
  • เพิ่ม "Minecraft Java Edition presents: Disgusting Bugs"
 • Tags
  • เพิ่มแท็กบล็อค
   • minecraft:bee_growables
   • minecraft:beehives
   • minecraft:crops
   • minecraft:flowers
   • minecraft:tall_flowers
   • minecraft:shulker_boxes
  • เพิ่มแท็กไอเทม
   • minecraft:flowers
   • minecraft:tall_flowers
   • minecraft:lectern_books
  • เพิ่มแท็ก Entity
   • minecraft:beehive_inhabitors
   • minecraft:arrows
  • เพิ่มแท็ก Advancement
   • bee_nest_destroyed
   • safely_Harvest_honey
   • slide_down_block
  • ลบแท็ก
   • dirt_like
 • Textures
  • แก้ไข Texture สำหรับหีบ
  • ไม่แยก Texture ใต้ปีกของ Ender Dragon แล้ว
  • แก้ไขไอเทมที่ไม่มีแสงเมื่อถูก Enchant แล้ว
  • Banner เปลี่ยนมาใช้ Alpha Channel แทน Brightness แล้ว
  • Dragon Fireball ถูกแก้ไข Texture แล้ว
Command Format
 • Commands
  • clickEvent
   • เพิ่ม copy_to_clipboard
  • /data
   • สามารถใช้ storage เป็นแหล่งข้อมูล หรือเป้าหมาย โดยหลักๆมันจะใช้จัดเก็บคีย์ หรือค่าต่างๆในเกม
    • ตัวเก็บข้อมูลต่างๆ จะถูกจัดเก็บใน namespaced ID (ตัวจัดเก็บข้อมูลค่าของบล็อค ไอเทม มอบ แท็ก แลอื่นๆในเกม) ที่แตกต่างกัน
    • ตัวเก็บข้อมูลจะแชร์ข้อมูลระหว่างทุกมิติ (Dimensions) ในโลกนั้นๆ
    • ข้อมูลที่จัดเก็บไว้อยู่ เมื่อเราได้ออกจากโลกที่เล่นมาแล้วก็ตาม
  • /execute
   • เพิ่มคำสั่งย่อย
    • /execute if predicate
     • ใช้หาค่าที่กำหนดเอง ที่อยู่ในส่วน predicates ของ datapack
    • /execute store storage
     • ใช้เก็บค่าผลลัพธ์ของคำสั่งไปเก็บที่ storage เพื่อใช้ในคำสั่ง /data
  • /schedule
   • เพิ่มไวยากรณ์ใหม่ (ไม่บังคับ) /schedule ... [append | replace]
    • ค่าเริ่มต้นจะเป็น replace
   • เพิ่มไวยากรณ์ใหม่ /schedule clear <id>
    • คืนค่าตัวเลขให้เป็นรายการที่ลบไปแล้ว
   • แก้ไขให้คำสั่ง /schedule สามารถกำหนดฟังก์ชั่นเดียวกันหลายๆครั้งได้
  • /gamerule
   • fireDamage สามารถกันค่าความเสียหายจาก Magma Block ได้แล้ว
  • /kill
   • หากไม่ใส่เป้าหมายเวลาใช้คำสั่ง มันจะใช้เป้าหมาย @s โดยทันที
  • /spectate
   • รูปแบบการใช้คำสั่ง /spectate [target] [player]
    • [player]
     • ต้องอยู่ในโหมดผู้ชมเท่านั้น (Spectator)
     • หากไม่ใส่ค่า มันจะเป็น @s หรือผู้ใช้คำสั่งโดยทันที
    • [target]
     • หากไม่ใส่ จะทำให้ผู้เล่นออกจากโหมดผู้ชม (Spectator)
  • /effect
   • เมื่อใช้คำสั่ง /effect clear หากไม่ใส่ค่า มันจะเป็น @s หรือผู้ใช้คำสั่งโดยทันที
 • Gamerule
  • doInsomnia
   • เปิด/ปิดการเกิดของ Phantom
  • doImmediateRespawn
   • เปิด/ปิด เมื่อตายจะเกิดทันทีโดยไม่ต้องมี Death Screen
  • drowningDamage
   • เปิด/ปิดการได้รับ Damage เมื่อกำลังจมน้ำ
  • fallDamage
   • เปิด/ปิดการได้รับ Damage เมื่อตกจากที่สูง
  • fireDamage
   • เปิด/ปิดการได้รับ Damage เมื่อติดไฟ
 • NBT Text Components
  • เพิ่ม {"nbt": <path>, "storage":"<resource id>"}
 • Loot tables
  • เพิ่มฟังก์ชั่น
   • copy_state
    • คัดลอกสถานะจากบล็อคที่ดรอปไปเป็น BlockStateTag ในไอเทมที่ดรอป
  • เพิ่มพารามิเตอร์
   • block
    • สถานะไอดีของบล็อค
   • properties
    • รายชื่อของสถานะต่างๆ บนบล็อค
  • Loot table predicates จะเป็นไฟล์แยกใน datapacks และสามารถใช้รันคำสั่งได้
  • เพิ่มพารามิเตอร์ location_check
   • offsetX, offsetY, offsetZ — ค่าตำแหน่งปัจจุบันของผู้เล่น
  • เพิ่มแท็ก reference
   • รวมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน predicates ของ data สามารถเลือกด้วยชื่อของพารามิเตอร์
  • เพิ่มแท็ก time_check
   • ตรวจสอบเวลาของวันในเกม
    • value — ค่าที่สามารถรับได้
    • period — ถ้าเวลาเป็นปัจจุบัน เวลาจะถูกคำณวนโดยค่าที่กำหนด เช่น
     • กำหนดค่าเวลาไว้ 24000 คำสั่งก็จะทำงานแค่ค่าเวลา 24000 ของวัน
ACCESSIBILITY
 • Narrator
  • สามารถอ่านคำบรรยายใต้ปุ่ม สร้างโลก ได้แล้ว
 • Sneak and Sprint
  • สามารถสลับระหว่างโหมดค้างและพักในตัวเลือกการช่วยการเข้าถึง (Accessibility Option)
   • Toggle Mode
    • ทำให้ผู้เล่นสามารถย่อตัวได้ขณะเปิด GUI หรือ Inventory ได้
    • ทำให้ผู้เล่นกดย่อค้างเมื่อบินอยู่ และต้องกดอีกทีเพื่อหยุดบิน
WORLD GENERATION
 • Sweet Berry Bushes
  • เกิดใน Biome Giant Tree Taiga
 • Trees
  • ต้นไม้ขาว (Birch) จะโตใน Biome Dark Forest
FIXED BUGS (303 ตัว)
 • แก้บัคจากเวอร์ชั่นก่อน 1.15 (300 ตัว)
 • แก้บัคส่วนตัว (3 ตัว)
แหล่งอ้างอิง:
https://minecraft.gamepedia.com/Java_Edition_1.15
 
แก้ไขล่าสุดโดยโมเดอเรเตอร์:
Top