สถานะ
ไม่เปิดสำหรับการตอบกลับเพิ่มเติม
pavplsvpvfqnhbltp73jbjec8zw75sis.png
:monkey-35:สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition หรือ ในคอมกันนะงับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเวอร์ชั่น: Minecraft 1.15 (19w34a)
ออกมาในวันที่: 22 ส.ค. 2562
ประเภทเวอร์ชั่น: Java Edition

เวอร์ชั่น 1.15 นี้ได้ออกมาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยที่เดียวทำให้ชาวเกมมายคราฟทั่วโลกงงกันว่าเวอร์ชั่นนี้ออกมาได้ไง และเวอน์ชั่นนี้ ณ ขณะนี้ก็ยังมีแต่ Java Edition ที่เล่นได้
Blocks
 • Bee Hives
  • สามารถคราฟได้โดยใช้ 6 Planks และ 3 Honeycomb
  • มีหลักการทำงานเหมือนรังผึ้ง (Bee Nest) แต่ไม่ต้องการ Silk Touch เพื่อขุด
  • ไม่สามารถดันโดยใช้ Piston ได้
 • Bee Nest
  • สามารถพบรังผึ้งได้ตามธรรมชาติใน Biome Flower Forests, Plains และ Sunflower plains
  • เป็นบ้านของผึ้ง และเป็นที่เก็บน้ำผึ้ง
   • จำนวนของน้ำผึ้งจะเพิ่มขึ้นเมื่อผึ้งได้เก็บเกสรดอกไม้ไปกลับรัง
   • ผู้เล่นสามารถเก็บ honeycombs และ น้ำผึ้ง (Honey) จากรังผึ้งได้ (ได้เฉพาะตอนน้ำผึ้งเต็มรัง)
   • หากผู้เล่นทุบรัง ผึ้งจะไล่ต่อยผู้เล่น
   • หากผู้เล่นเห็บน้ำผึ้งตอนผึ้งอยู่ในรัง ผึ้งข้างนอกก็จะไล่ต่อยเราเหมือนกัน
   • ผึ้งในรังจะไม่ไล่ต่อยเราหากทุบรังด้วยที่ขุดต่างๆที่มี Silk Touch (แต่ผึ้งข้างนอกรังจะไล่ต่อยเรา)
   • ผึ้งจะไม่ไล่ต่อยเราหากมีแคมป์ไฟอยู่ข้างล่างรังของมัน เมื่อกำลังเก็บ Honeycomb หรือน้ำผึ้ง (Honey) จากรัง
  • ไม่สามารถใช้ Piston ดันบล็อคได้
 • Dispensers
  • สามารถเก็บ Honeycomb โดยใส่ Shear เข้าไปใน Dispenser ที่รังผึ้ง (Bee nest) และ Bee hive ที่มีน้ำผึ้งเก็บเต็มบล็อคแล้ว
   • Honeycomb ที่เก็บโดยใช้ Dispenser จะดรอปที่พื้น
  • สามารถเก็บน้ำผึ้งโดยใส่ Bottle ใน Dispenser ได้แล้ว (จะได้ Honey Bottle)
  • สามารถเก็บน้ำโดยใส่ Bottle ใน Dispenser ได้แล้ว (จะได้ Water Bottle)
 • Redstone Comparators
  • สามารถตรวจจับปริมาตรน้ำผึ้งในบล็อค Bee hive และ Bee nest ได้แล้ว
Items
 • Honeycombs
  • สามารถเก็บเกี่ยวได้โดยใช้ shear คลิกขวา Bee nest/hive ที่มีน้ำผึ้งเต็มบล็อค
  • สามารถใช้คราฟ Bee hive
 • Honey bottle
  • เพิ่มหลอดอาหารได้ 3 หลอด
  • สามารถใช้คราฟน้ำตาล (Sugar) จะได้ออกมา 3 อัน
  • สามารถเก็บเกี่ยวได้โดยใช้ Bottle คลิกขวา Bee nest/hive ที่มีน้ำผึ้งเต็มบล็อค
 • Spawn Egg
  • เพิ่ม ไข่ผึ้ง
Mobs
Bee.gif
 • Bee (ผึ้ง)
  • มีหัวใจทั้งหมด 5 หลอด
  • จะอาศัยอยู่ใกล้รัง (Bee nest/hive)
   • ถ้ามันไม่เจอรังมันก็จะบินตามหารังไปเรื่อยๆ
   • ผึ้งสามารถเข้าไปซ่อนใน Hive ได้
    • สามารถอยู่ได้ 3 ตัวต่อ 1 รัง (Bee hive)
  • เมื่อผู้เล่นโจมตีผึ้ง ผึ้งในรังทั้งหมดจะโจมตีเรากลับ
   • จะเกิดได้อีกกรณีคือ รัง มันถูกทำลาย
    • สามารถวางแคมป์ไฟไว้ใต้รัง มันจะทำให้ผึ้งอยู่เฉยๆ
   • พวกมันจะมีแท็ก Anger ค่าเริ่มต้นมันคือ 0 เมื่อมีผู้เล่นโจมตีมันจะเพิ่มค่าไปอยู่ประมาณ 700 tick
   • เมื่อพวกมันโจมตีผู้เล่น ผู้เล่นจะติดพิษ (Poison) เป็ยเวลา 10 วินาที และผึ้งจะตายภายใน 1 นาทีหลังต่อยเราเสร็จ
   • เมื่อมันโกธรตาพวกมันจะเป็นสีแดง
  • สามารถขยายพันธุ์ได้โดยใช้ดอกไม้ (ได้ทุกชนิด)
   • มันจะตามผู้เล่นเมื่อผู้เล่น (รวทถึง mob ตัวอื่นๆ) ถือดอกไม้ และเมื่อถือดอกไม้ และอยู่กับที่มันจะล้อมรอบคนที่ถือดอกไม้
  • มันจะบินลงไปที่ดอกไม้ และเข้าสู่โหมดผสมเกสรดอกไม้ มันจะมี particle สีขาวรอบๆมัน ผึ้งจะมี Texture ที่เปลี่ยนไปเมื่อกำลังผสมเกสร
   • ผึ้งจะพยายามผสมเกสรของดอก Wither Rose แม้ว่ามันจะรับ Damage ก็ตาม
   • เมื่อพวกมันกำลังผสมเกสร จะมีเสียง Effect เบาๆเกิดขึ้น
   • เมื่อผสมเกสรเสร็จแล้ว มันจะกลับรังของมัน
   • ผึ้งจะผสมเกสรเสร็จแล้วแล้วมันบินผ่านพืชผลทางการเกษตร พืชพวกนั้นจะโตเร็วขึ้น
   • เมื่อผึ้งกลับเข้ารังพร้อมเกสรดอกไม้ มันจะเติมน้ำผึ้งในรังของมัน
  • ข้อความเมื่อผู้เล่นถูกผึ้งฆ่าคือ <player> was stung to death
Gameplay
 • Particle
  • เพิ่ม Effect
   • dripping_honey
   • falling_honey
   • falling_nectar
   • landing_honey
General
 • Langauge
  • เพิ่มภาษา Yiddish
 • Tag
 • เพิ่มแท็กบล็อค
  • minecraft:bee_growables
  • minecraft:beehives
  • minecraft:crops
  • minecraft:flowers
  • minecraft:tall_flowers
 • เพิ่มแท็กไอเทม
  • minecraft:flowers
  • minecraft:tall_flowers
 • Texture
  • เพิ่ม Texture บล็อกขี้ผึ้ง (Wax) และที่ตกน้ำผึ้งตกผลึก
   • ยังไม่มีบล็อค/ไอเทมพวกนี้อยู่ในเกม
 • Game Library Update
  • อัพเดทเป็น OpenGL 2.0
Command format
 • Loot tables
  • เพิ่มฟังก์ชั่น
   • copy_state
    • คัดลอกสถานะจากบล็อคที่ดรอปไปเป็น BlockStateTag ในไอเทมที่ดรอป
  • เพิ่มพารามิเตอร์
   • block
    • สถานะไอดีของบล็อค
   • properties
    • รายชื่อของสถานะต่างๆ บนบล็อค
Bugs (19 ตัว)

 • แก้บัคไม่ได้จัดเรียงหมวดเวอร์ชั่น (19 ตัว)
แหล่งที่มา/อ้างอิง (Source/Reference):
https://minecraft.gamepedia.com/19w34a
 
7l9pjq5nlyyhv4hcs8dh2ziqzh9whomp.png
:monkey-35:สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition หรือ ในคอมกันนะงับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเวอร์ชั่น: Minecraft 1.15 (19w35a)
ออกมาในวันที่: 28 ส.ค. 2562
ประเภทเวอร์ชั่น: Java Edition

BLOCK
 • Bee nest
  • สามารถหาได้ยากมากยิ่งขึ้น
  • บล็อคนี้จะไม่เกิดตามธรรมชาติหากมีบล็อคขวางด้านหน้า
  • จะไม่เกิดถ้าต้นไม้ปลูกโดยใช้ Sapling
  • สามารถติดไฟได้
 • Bee hive
  • สามารถติดไฟได้
ITEMS
 • Honey Bottle
  • สามารถดื่มให้ Effect ทั้งหมดหายเหมือนนมได้แล้ว
MOBS
 • Bees
  • จะพยายามเลี่ยงน้ำแล้ว
 • Magma cube, Slime, Iron Golem, Ocelots
  • จะ generic.attackDamage (ค่าความแรง Damage ในการโจมตี ที่เกิดจากพวก Effect ยา, NBT Tags) ในการโจมตีแล้ว
 • Villagers
  • ชาวบ้านที่ไม่มีอาชีพจะไม่มี (ยศ) บอกความชำนาญในอาชีพแล้ว
GAMEPLAY
 • Advancement
  • Two by Two
   • รวมการผสมพันธุ์ผึงแล้ว
  • Balanced Diet
   • รวมการกิน Honey Bottle แล้ว
 • Hardcore
  • เมื่อตายแล้วจะไม่มีปุ่มลบโลกแล้ว (กลับไปสู่ Menu, เข้าสู่ Spectator Mode เท่านั้น)
 • Sleeping
  • เมื่อชาวบ้านกำลังนอนบนเตียงอยู่ แล้วผู้เล่นคลิกขวาที่เตียง มันจะเตะชาวบ้านออกจากเตียง
GENERAL
 • Loot table
  • เพิ่มให้ Entity ในเกมสามารถมองเห็น บล็อค ได้มากขึ้น
BUGS (36 ตัว)
 • จาก Snapshot 1.15 (26 ตัว)
 • จาก Snapshot อื่นๆ (9 ตัว)
 • ส่วนตัว (1 ตัว)
แหล่งที่มา/แหล่งอ้างอิง (Sources/References):
https://minecraft.gamepedia.com/Java_Edition_19w35a
 
bbyp1uuezj9fv56r4iu4xihxzgvofqe6.jpg


Snapshot 19w36a เป็น snapshot ตัวที่ 3 ของ minecraft 1.15 ซึ่งก็ได้มีการเพิ่มสิ่งต่างๆ นานา และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งออกมาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2019(2562)

#สิ่งที่เพิ่มมา#
- Command format (รูปแบบคอมมาน)
-
โค้ด:
doInsomnia
ได้เพิ่มมาใน Minecraft Bedrock มาก่อน เป็นคอมมานของ gamerule ที่ใช้ในการควบคุมเปิด-ปิด ของการเกิด phantom
-
โค้ด:
doImmediateRespawn
เป็นคอมมาน gamerule อีกหนึ่งอย่างที่เมื่อผู้เล่นตายและเปิด gamerule ตัวนี้ จะเกิดใหม่ทันทีโดยไม่แสดง death screen ขึ้นมา
-
โค้ด:
fallDamage
เปิด-ปิด การทำงานของ damage ในการตกจากที่สูง
-
โค้ด:
fireDamage
เป็นคอมมานที่เปิด-ปิด การทำงานของการได้รับ damage จากไฟ
- General (ทั่วไป)
- เพิ่ม Tags ใหม่เป็น entity tag คือ minecraft:beehive_inhabitors

#เปลี่ยนแปลง#
- Blocks (บล็อคต่างๆ)
- เมื่อผู้เล่นพยายามหลับที่เตียงนอน (Bed) ไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ตามจะมีการเซฟ (save) การเกิดแต่หากทุบเตียงก็จะเกิด ณ จุดเกิด world ที่เกิดครั้งแรก
- เมื่อทันทีที่ขุด
รังผึ้งเทียม (beehive) ใน creative mode มันจะดรอปเป็นไอเทม (เพื่อ!?)
- ระฆังสามารถสั่นได้ถ้ามีการทำงานของสัญญาณหรือกระแสไฟ redstone มาเกี่ยวข้อง
- พลุ (Firework rocket) จะสามารถปล่อยพุ่งได้โดยการพ่นของ dispenser ได้แล้ว
- ฟองน้ำเปียก (wet sponge) จะสามารถแห้งได้โดยการวางบล็อกใน Nether (นรก)
- Item (ของ)
- ขวดน้ำผึ้ง (Honey Bottle) ตอนนี้คืนค่าความอิ่มตัว 2.4 แทน 9.6
- Mobs
- ผึ้งจะได้รับ damage มากขึ้นเมื่อโดนจาก enchant bane of arthropods
- General (ทั่วไป)
- สามารถทำมอดได้ง่ายขึ้น (เพิ่มเติมใน wiki minecraft 19w36a)

**แก้บัก 22 ตัว**

#อ้างอิง#

https://minecraft.gamepedia.com/Java_Edition_19w36a

ขอบคุณครับ
- Kritkung -
 
แก้ไขล่าสุด:
z9gikeoxaas7t2y2n3e3ebru6k00liz1.png
:monkey-35:สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition หรือ ในคอมกันนะงับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเวอร์ชั่น: Minecraft 1.15 (19w37a)
ออกมาในวันที่: 11 ก.ย. 2562
ประเภทเวอร์ชั่น: Java Edition

BLOCKS

 • Campfire (แคมป์ไฟ)
  • สามารถดับไฟได้โดยใช้ Shovel คลิกขวาแล้ว
 • Farmland
  • สามารถวางบล็อค หรือดัน พรม & รั้ว (Carpets & Fences) ไว้บนบล็อค Farmland โดยที่มันจะไม่กลายไปเป็นบล็อคดิน (Dirt) แล้ว
ITEMS
 • Boats
  • สามารถใช้เผาไอเทมได้ 6 อันแล้ว (เปลี่ยนจาก 1 ไอเทม)
MOBS
 • Spawning (การเกิดของ Mob)
  • สัตว์ที่สามารถผสมพันธุ์กันได้ จะมีโอกาสเกิดของลูกของสัตว์ชนิดนั้นๆแล้ว
   • มีโอกาส 5% หรือ 10% ขึ้นอยู่กับสัตว์ชนิดนั้น
GENERALS
 • Advancement
  • ไอเทมที่แสดงใน Advancement จะแยกระหว่าง Enchantment ของจริง และ Enchant ที่มาจากหนังสือ (Enchanted Book) แล้ว
BUGS (27 ตัว)
 • แก้บัคของก่อน 1.15 (19 ตัว)
 • แก้บัคของ Snapshot 1.15 (2 ตัว)
 • แก้บัคของ Snapshot อื่นๆ (6 ตัว)
แหล่งที่มา/อ้างอิง (Source/Reference):
https://minecraft.gamepedia.com/Java_Edition_19w37a
 
y55pz04t7ned1cv7owe5uccsp3limdbu.png
:monkey-35:สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition หรือ ในคอมกันนะงับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเวอร์ชั่น: Minecraft 1.15 (19w38a & 19w38b)
ออกมาในวันที่: 18 ก.ย. 2562
ประเภทเวอร์ชั่น: Java Edition

เป้าหมายเวอร์ชั่น:
19w38a — เพิ่มพารามิเตอร์เข้าไปในคำสั่งที่มีอยู่แล้ว
19w38b — แก้บัค

GENERALS
 • Predicates
  • เพิ่ม Custom Predicates (ค่าที่สามารถกำหนดเองได้)
   • เป็นส่วนเงื่อนไขแยกของข้อมูลใน datapack ในส่วน predicates
 • Entity Predicates
  • สามารถรับค่า player ได้แล้ว
   • ไม่สามารถใช้ได้กับ Entity ที่ไม่ใช่ผู้เล่น
   • ฟิลด์คำสั่ง
    • level — ค่าเลเวลของผู้เล่นที่อนุญาต
    • gamemode — ค่าเดียวกันกับคำสั่ง /gamemode
    • stats — ค่าสถิติที่ตรงกัน เช่น
     • {"stats":[{"type":"minecraft:used","stat":"minecraft:fishing_rod","value":{"min":2,"max":10}}]}
      • มันจะทำงานเมื่อผู้เล่นใช้เบ็ดตกปลาจาก 2-10 ครั้ง หากน้อยกว่านี้ หรือมากกว่านี้จะไม่ทำงาน
    • recipes — ค่าของไอดีสูตรของคราฟ ค่าบูลีนของมันจะบอกว่า ควร หรือ ไม่ควรเป้นผู้เล่นนั้นๆ
    • advancements — ค่าของไอดี advancement ถ้าค่านั้นเป็น ค่าบูลีน มันครวจสอบว่า advancement นั้นเสร็จยัง หากค่านั้นเป็น ค่าของสิ่งของ มันจะตรวจสอบว่าความสมบูรณ์สิ่งของ
  • สามารถรับค่า team ได้แล้ว
 • Location Predicates
  • สามารถรับค่า block และ fluid เป็น sub-predicate ได้แล้ว
   • ฟิลด์คำสั่ง
    • block — หาค่าไอดีของบล็อคที่ตรงกัน
    • fluid — หาค่าไอดีของของเหลวที่ตรงกัน
    • tag — หาค่าไอดีของบล็อค/ของเหลวที่ตรงกัน
    • nbt — ตัวหาค่า NBT ของบล็อคที่เป็น Entity
    • stage — หาค่าของ ชื่อ/ค่า ค่านั้นๆสามารถเป็น ตัวเลข บูลีน สตริง หรือสิ่งของ ก็ได้ และค่า min หรือ max ก็ได้(ไม่บังคับ)
  • สามารถรับค่า light เป็น sub-predicate ได้แล้ว
   • ตรวจสอบค่าของแสงของบล็อคนั้นว่าตรงกับที่กำหนดไว้ในคำสั่งหรือไม่
 • Debug Screen (F3)
  • ตัวนับการอัพเดทของ Chunk จะไม่แสดงแล้ว
 • Others
  • ขอบบล็อคที่แสดงเวลาผู้เล่นมองบล็อคหนาขึ้น
ADDITIONS
 • COMMANDS FORMATS
  • /data
   • สามารถใช้ storage เป็นแหล่งข้อมูล หรือเป้าหมาย โดยหลักๆมันจะใช้จัดเก็บคีย์ หรือค่าต่างๆในเกม
    • ตัวเก็บข้อมูลต่างๆ จะถูกจัดเก็บใน namespaced ID (ตัวจัดเก็บข้อมูลค่าของบล็อค ไอเทม มอบ แท็ก แลอื่นๆในเกม) ที่แตกต่างกัน
    • ตัวเก็บข้อมูลจะแชร์ข้อมูลระหว่างทุกมิติ (Dimensions) ในโลกนั้นๆ
    • ข้อมูลที่จัดเก็บไว้อยู่ เมื่อเราได้ออกจากโลกที่เล่นมาแล้วก็ตาม
  • /execute
   • เพิ่มคำสั่งย่อย
    • /execute if predicate
     • ใช้หาค่าที่กำหนดเอง ที่อยู่ในส่วน predicates ของ datapack
    • /execute store storage
     • ใช้เก็บค่าผลลัพธ์ของคำสั่งไปเก็บที่ storage เพื่อใช้ในคำสั่ง /data
  • /schedule
   • เพิ่มไวยากรณ์ใหม่ (ไม่บังคับ) /schedule ... [append | replace]
    • ค่าเริ่มต้นจะเป็น replace
   • เพิ่มไวยากรณ์ใหม่ /schedule clear <id>
    • คืนค่าตัวเลขให้เป็นรายการที่ลบไปแล้ว
   • แก้ไขให้คำสั่ง /schedule สามารถกำหนดฟังก์ชั่นเดียวกันหลายๆครั้งได้
  • /gamerule
   • fireDamage สามารถกันค่าความเสียหายจาก Magma Block ได้แล้ว
  • /kill
   • หากไม่ใส่เป้าหมายเวลาใช้คำสั่ง มันจะใช้เป้าหมาย @s โดยทันที
 • Entity Selectors
  • เพิ่มพารามิเตอร์ predicate ทำให้สามารถใส่ custom predicate ใน datapack ได้
 • Loot Tables
  • Loot table predicates จะเป็นไฟล์แยกใน datapacks และสามารถใช้รันคำสั่งได้
  • เพิ่มพารามิเตอร์ location_check
   • offsetX, offsetY, offsetZ — ค่าตำแหน่งปัจจุบันของผู้เล่น
  • เพิ่มแท็ก reference
   • รวมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน predicates ของ data สามารถเลือกด้วยชื่อของพารามิเตอร์
  • เพิ่มแท็ก time_check
   • ตรวจสอบเวลาของวันในเกม
    • value — ค่าที่สามารถรับได้
    • period — ถ้าเวลาเป็นปัจจุบัน เวลาจะถูกคำณวนโดยค่าที่กำหนด เช่น
     • กำหนดค่าเวลาไว้ 24000 คำสั่งก็จะทำงานแค่ค่าเวลา 24000 ของวัน
BUGS FIXED (10 ตัว)
 • แก้บัคจากก่อนเวอร์ชั้น 1.15 (9 ตัว) — 19w38a
 • แก้บัคจาก Snapshot อี่นๆ (1 ตัว) — 19w38a
 • แก้บัคจาก Snapshot 19w38a (2 ตัว) — 19w39a
แหล่งที่มา/อ้างอิง (Source/Reference):
https://minecraft.gamepedia.com/Java_Edition_19w38a
https://minecraft.gamepedia.com/Java_Edition_19w38b
 
ejb18xklwksq6r9o2jkduwtz2odmrryw.png

:monkey-35:สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition หรือ ในคอมกันนะงับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเวอร์ชั่น: Minecraft 1.15 (19w39a & 19w40a)
ออกมาในวันที่: 27 ก.ย. 2562 & 2 ตุลาคม ต.ค. 2562
ประเภทเวอร์ชั่น: Java Edition

Minecraft 1.15 (Snapshot 19w39a)
BLOCKS
 • General
  • แก้ไขเส้นขอบบล็อค (Block Outline) ให้กลับไปเป็นก่อนเวอร์ชั่น 19w38a
 • Iron Doors
  • แก้ไขให้ต้องใช้ Pickaxe ขุดถึงจะได้ไอเทม
 • Melon Stems
  • ลำต้นที่ได้ออกผลผลิดแล้ว เมื่อทุบมันจะได้เมล็ดแตงโมเหมือนเดิมแล้ว
 • Pumpkin Stems
  • ลำต้นที่ได้ออกผลผลิดแล้ว เมื่อทุบมันจะได้เมล็ดฟักทองเหมือนเดิมแล้ว
 • Rails
  • แก้ไขให้รางรถไฟวางหันหน้าไปทางทิศเดียวกันกับที่ผู้เล้นมองแล้ว
COMMANDS FORMAT
 • NBT Text Components
  • เพิ่ม {"nbt": <path>, "storage":"<resource id>"}
GENERAL
 • Block Models
  • เงาของไอเทมใน Inventory เปลี่ยนจากทางขวาไปทางซ้าย
 • Textures
  • แก้ไข Texture สำหรับหีบ
  • ไม่แยก Texture ใต้ปีกของ Ender Dragon อีกแล้ว
  • แก้ไขไอเทมที่ไม่มีแสงเมื่อถูก Enchant แล้ว
  • Banner เปลี่ยนมาใช้ Alpha Channel แทน Brightness แล้ว
BUGS (แก้ไขทั้งหมด 65 ตัว)
 • แก้ไขบัคจากก่อน 1.15 (28 ตัว)
 • แก้ไขบัคจาก Snapshot 1.15 (11 ตัว)
 • แก้ไขบัคจาก Snapshot 19w38b (24 ตัว)
 • แก้ไขบัคส่วนตัว (2 ตัว)
Minecraft 1.15 (Snapshot 19w40a)
MOBS
 • Parrots
  • นกแก้วสามารถนั่งบนไหล่ผู้เล่นขณะผู้เล่นกำลังขี่ม้า, นั่งเรือ, รางรถไฟ และฯลฯ
GENERALS
 • เงาของไอเทมใน Inventory เปลี่ยนกลับเป็นทางขวา
 • ไอเทมมีความสว่างมากกว่าเดิม
BUGS (แก้ไขทั้งหมด 36 ตัว)
 • แก้ไขบัคจากก่อน 1.15 (8 ตัว)
 • แก้ไขบัคจาก Snapshot 1.15 (6 ตัว)
 • แก้ไขบัคจาก Snapshot 19w39a (22 ตัว)
แหล่งอ้างอิง (References):
https://minecraft.gamepedia.com/Java_Edition_19w39a
https://minecraft.gamepedia.com/Java_Edition_19w40a
https://www.minecraft.net/en-us/article/minecraft-snapshot-19w40a
 
g4y8ksih1bpi60rvgbovvk2cp04ogxyg.png

:monkey-35:สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition หรือ ในคอมกันนะงับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเวอร์ชั่น: Minecraft 1.15 (19w41a)
ออกมาในวันที่: 9 ต.ค. 2562
ประเภทเวอร์ชั่น: Java Edition
BLOCKS
 • Honey Block
  • สามารถคราฟได้โดยใช้ ขวดน้ำผึ้ง 4 ขวด
  • ทำให้ผู้เล่นเดินช้า
  • ทำให้ผู้เล่นกระโดได้ต่ำมาก
  • หากมี Entity อยู่บนบล็อคเมื่อโดน Piston ผลักจะทำให้ Entity นั้นโดนผลักไปด้วย
  • หากกระโดเป็นเกาะบล็อคจะทำให้ผู้เล่นค่อยๆไหลลงอย่างช้าๆ
  • หากตกลงไปที่บล็อค จะไม่เด้งเหมือนบล็อค Slime แต่จะช่วยลด Damage แทน
  • เมื่อโดนผลักโดน Piston จะขยับบล็อคที่อยู่ติดกันมาด้วย เหมือนบล็อค Slime
  • Mob และสัตว์จะพยายามไไม่เดินบนบล็อคนี้
  • บล็อคนี้สัญญาณ Redstone ผ่านไม่ได้
  • ผึ้งสามารถกินน้ำผึ้งจากบล็อคได้
 • Honeycomb Block
  • ใช้ตกแต่งได้อย่างเดียว
  • สามารถคราฟได้โดยใช้ Honeycomb 4 อัน
 • Beehive
  • เปลี่ยนชื่อจาก Bee hive เป็น Beehive
  • เปลี่ยน ID จาก bee_hive เป็น beehive
 • Stripped Wood
  • สามารถคราฟได้จาก Stripped Log แล้ว
MOBS
1ke7y4h391n6qh82xcyhzxhqlx2fu2kv.png
 • Iron Golem
  • เมื่อเสียเลือดมาก หรือเลือดมันเหลือน้อยจะทำให้มีรอยแตกบนตัวตามภาพ
   • การแตกนั้นมีทั้งหมด 4 ขั้น คือตั้งแต่เลือดเต็มจนตาย
  • สามารถซ่อม หรือเพิ่มเลือดให้ Iron Golem ได้โดยใช้ Iron Ingot
   • 1 Iron Ingot สามารถเพิ่มเลือดได้ 12.5 หัวใจ
   • ต้องใช้ Iron Ingot ทั้งหมด 4 อันถึงจะเพิ่มเลือดจาก 1 HP จนเต็ม
 • Ender Dragon
  • ลบจุดสีดำออกจาก Texture ส่วนปีก
  • ลบ Texture ส่วนใต้ปีกเมื่อมันตายแล้ว
 • Villager
  • ชาวบ้านที่ถูกกินจนกลายเป็นซอมบี้ เมื่อรักษากลับมาจะไม่ Despawn แล้ว
 • General
  • เพิ่มประสิทธิภาพการเดินหลีกเลี่ยงลาวา
ITEMS
 • Spawn Egg
  • เปลี่ยนสี Texture ไข่ของผึ้ง
COMMANDS
 • /spectate
  • รูปแบบการใช้คำสั่ง /spectate [target] [player]
   • [player]
    • ต้องอยู่ในโหมดผู้ชมเท่านั้น (Spectator)
    • หากไม่ใส่ค่า มันจะเป็น @s หรือผู้ใช้คำสั่งโดยทันที
   • [target]
    • หากไม่ใส่ จะทำให้ผู้เล่นออกจากโหมดผู้ชม (Spectator)
 • /effect
  • เมื่อใช้คำสั่ง /effect clear หากไม่ใส่ค่า มันจะเป็น @s หรือผู้ใช้คำสั่งโดยทันที
 • clickEvent
  • เพิ่ม copy_to_clipboard
GAMEPLAY

dh4ly0m3wph5xav6jp9et5pt81ba7inc.png
 • Status Effect
  • Instant Damage
   • เพิ่ม Icon
  • Instant Health
   • เพิ่ม Icon
  • Saturation
   • เพิ่ม Icon
GENERALS

h66ofpjig1rl5fwqaiehyh29w4xdbxkp.png
 • Main Menu
  • เป็นพื้นหลังให้เข้ากับธีมตามภาพ
ACCESSIBILITY
 • Sneak and Sprint
  • สามารถสลับระหว่างโหมดค้างและพักในตัวเลือกการช่วยการเข้าถึง (Accessibility Option)
   • Toggle Mode
    • ทำให้ผู้เล่นสามารถย่อตัวได้ขณะเปิด GUI หรือ Inventory ได้
    • ทำให้ผู้เล่นกดย่อค้างเมื่อบินอยู่ และต้องกดอีกทีเพื่อหยุดบิน
 • Narrator
  • สามารถอ่านคำบรรยายใต้ปุ่ม สร้างโลก ได้แล้ว
 • Tags
  • ลบแท็ก dirt_like ออก
BUGS FIXED (27 ตัว)
 • แก้บัคจากก่อน 1.15 (12 ตัว)
 • แก้บัคจาก Snapshot 1.15 (8 ตัว)
 • แก้บัคจาก Snapshot อื่นๆ (6 ตัว)
 • แก้บัคส่วนตัว (1 ตัว)
แหล่งอ้างอิง (Reference):
https://minecraft.gamepedia.com/Java_Edition_19w41a
https://www.minecraft.net/en-us/article/minecraft-snapshot-19w41a
 
daree3yaqr2v1jo6xms5v3ojp7stg6zi.png

:monkey-35:สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition หรือ ในคอมกันนะงับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเวอร์ชั่น: Minecraft 1.15 (19w42a)
ออกมาในวันที่: 16 ต.ค. 2562
ประเภทเวอร์ชั่น: Java Edition
BLOCKS
 • Dispenser
  • สามารถพ่น Bottle เปล่าออกมาได้ปกติแล้ว หาก Dispenser ไม่หันหน้าไปหาแหล่งน้ำ
 • Honey Block
  • ไม่ติดกับ Slime Block แล้ว
 • Slime Block
  • ไม่ติดกับ Honey Block แล้ว
TAGS
 • เพิ่มไอเทมแท็ก lectern_books
FIXED BUGS (71 ตัว)
 • แก้บัคก่อน 1.15 (27 ตัว)
 • แก้บัคของ Snapshot 1.15 (24 ตัว)
 • แก้บัคของ Snapshot อื่นๆ (20 ตัว)
TRICKS
 • เนื่องจากเวอร์ชั่นใหม่นี้มีบล็อคน้ำผึ้ง หรือรู้จักกันดีในชื่อ Honey Block ซึ่งบล็อคนี้มันทำให้ Entity ทุกตัวที่ยืนอยู่บนบล็อค กระโดดได้ต่ำมาก ซึ่งผมจะมาแนะนำการทำฟาร์มสัตว์แบบใหม่นะงับ
vg2b0aqqczb5xpcbus5b30rbvx12wa9w.png
แหล่งอ้างอิง (Reference):
 
ygzjs0nw54npsxj9a17j5furjxmafcqy.png

:monkey-35:สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition หรือ ในคอมกันนะงับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเวอร์ชั่น: Minecraft 1.15 (19w44a)
ออกมาในวันที่: 30 ต.ค. 2562
ประเภทเวอร์ชั่น: Java Edition
ITEMS
 • Honey Bottles
  • สามารถคราฟได้โดยใช้ Glass Bottle 4 ขวดและบล็อคน้ำผึ้ง (Honey Block) 1 บล็อค จะได้ขวดน้ำผึ้ง 4 ขวด
MOBS
 • Iron Golems
  • ระยะการ Damage ของ Iron Golem ตอนนี้ขึ้นอยู่กับสัดส่วนระหว่างเลือดสูงสุดกับเลือต่ำสุดแล้ว
 • Parrots
  • จะไม่เลียนเสียง Wolf, Polar Bear และ Zombie Pigman แล้ว
GENERALS
 • Tag
  • เพิ่มแท็ก shulker_boxes ไปในแท็กของบล็อค
 • Chunks
  • เพิ่มประสสิทธิภาพของการบันทึกของ Chunk
 • Particles
  • แก้ไขให้ particle ที่เคลี่อนที่เป็นแนวตั้งจะมีประสิทธิภาพในการ Render มากยิ่งขึ้น
 • Recipe Book
  • แก้ไขให้ปลดล็อคสูตรคราฟที่ไอเทมซ้ำกันใช้แค่ไอเทมเดียวในการปลดล็อคแล้ว ซึ่งได้กระทบไอเทม/บล็อคดังต่อไปนี้
   • Packed Ice
   • Blue Ice
   • Bone Block
   • Block of Coal
   • Block of Diamond
   • Block of Emerald
   • Block of Gold
   • Gold Ingot
   • Block of Iron
   • Iron Ingot
   • Lapis Lazuli Block
   • Block of Redstone
   • Slime Block
   • Dried Kelp Block
   • Hay Bale
FIXED BUGS (26 ตัว)
 • แก้บัคก่อนเวอร์ชั่น 1.15 (10 ตัว)
 • แก้บัคจาก Snapshot 1.15 (12 ตัว)
 • แก้บัคจาก Snapshot อื่นๆ (4 ตัว)
แหล่งอ้างอิง (References):
https://minecraft.gamepedia.com/Java_Edition_19w44a
https://www.minecraft.net/en-us/article/minecraft-snapshot-19w44a
 
9t191wj4jpliewhn40kexie8udkqspui.png

:monkey-35:สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition หรือ ในคอมกันนะงับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเวอร์ชั่น: Minecraft 1.15 (19w45a & 19w45b)
ออกมาในวันที่: 7 & 8 พ.ย. 2562
ประเภทเวอร์ชั่น: Java Edition
BLOCKS
 • Composters
  • เปลี่ยนสูตรคราฟเป็นใช้ Wooden Slabs แทน (เหมือนใน Bedrock Edition)
 • End stone bricks
  • ค่าความแข็งเปลี่ยนเป็น 3
  • ค่าความต้านทานการระเบิดเปลี่ยนเป็น 45
MOBS
 • Bees
  • ตอนนี้ผึ้งจะค้าหารังของมันในรัศมี 10 บล็อค
 • Parrots
  • ไม่เลียนเสียง Enderman แล้ว
GENERAL
 • Texture
 • Tags
  • เพิ่มแท็ก arrows
WORLD GENERATION
 • Trees
  • ต้นไม้ขาว (Birch) จะโตใน Biome Dark Forest แล้ว
GAMEPLAY
 • Advancements
  • Take Aim
   • สามารถปลดล็อคได้โดยใช้ Spectral Arrow แล้ว
 • Recipe Book
  • สูตรคราฟ Composter จะปลดล็อคเมื่อมี Wooden Slab แทน
 • Trading
  • เราสามารถแลก ชั้นวางหลังสือ (Bookself) 1 อันโดยใช้ 9 Emerald แทนจาก Librarians
FIXED BUGS (99 ตัว)

แหล่งอ้างอิง (Reference):
https://minecraft.gamepedia.com/Java_Edition_19w45a
https://minecraft.gamepedia.com/Java_Edition_19w45b
 
800oqczc7v4419erf276c51seajjz5nd.png

:monkey-35:สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition หรือ ในคอมกันนะงับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเวอร์ชั่น: Minecraft 1.15 (19w46a & 19w46b)
ออกมาในวันที่: 13 & 14 พ.ย. 2562
ประเภทเวอร์ชั่น: Java Edition
BLOCKS
 • Beehive
  • จะ Drop ในโหมดสร้างสรรค์เมื่อมีผึ้งอยู่ (Creative)
 • Bee Nest
  • จะ Drop ในโหมดสร้างสรรค์เมื่อมีผึ้งอยู่ (Creative)
ITEMS
 • Spawn Eggs
  • Drowned, Husk, Zombie, Zombie Villager สามารถทำให้แบบเด็กเกิดได้โดยใช้ไข่คลิปขวาตัวปกติ (เหมือนสัตว์) ได้แล้ว
   • Pigman ยังไม่สามารถ Spawn แบบนี้ได้เพราะบัค
ENTITIES
 • Bees
  • จะออกจากรังแค่ข้างหน้ารังแล้ว
 • Experience orbs
  • ตอนนี้แสดงเป็นโปร่งแสงอีกครั้ง
  • ตอนนี้ EXP จะปรากฏที่ตำแหน่งเดียวกันเมื่อถูกฆ่า
GAMEPLAY
 • Advancements
  • เพิ่ม Sticky Situation ได้จากการกระโดเกาะบล็อคน้ำผึ้ง (Honey Block) || Adventure Tab
  • เพิ่ม Bee Our Guest ได้จากการเก็บน้ำผึ้งโดยใช้แคมป์ไฟ (Campfire) || Husbandry Tab
  • เพิ่ม Total Beelocation ได้จากการการ Silk Touch ขุดรังผึ้งที่มีผึ้งอยู่ในนั้น 3 ตัว || Husbandry Tab
  • เพิ่มแท็ก bee_nest_destoryed, safely_harvest_honey และ slide_down_block
 • Food
  • สามารถกินอาหารขณะอยู่ในโหมดสร้างสรรค์แล้ว (Creative)
GENERALS
Dragon_Fireball_Revision_2.png
 • Textures
  • Dragon Fireball ถูกแก้ไข Texture แล้ว
FIXED BUGS (57 ตัว)
 • แก้บัคจากก่อน 1.15 (20 ตัว)
 • แก้บัคจาก Snapshot 1.15 (37 ตัว)

แหล่งอ้างอิง (References):
https://minecraft.gamepedia.com/Java_Edition_19w46a
https://minecraft.gamepedia.com/Java_Edition_19w46b
https://www.minecraft.net/en-us/article/minecraft-snapshot-19w46a
 
vl1du623ti5x65v053jeowbww6a02hgl.png

:monkey-35:สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition หรือ ในคอมกันนะงับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเวอร์ชั่น: Minecraft 1.15 (Pre-release 1)
ชื่ออัพเดททางการ: Buzzy Bees (10 ธ.ค. 2562 ออกอย่างเป็นทางการ)
ออกมาในวันที่: 21 พ.ย. 2562
ประเภทเวอร์ชั่น: Java Edition
BLOCKS
 • Honey block
  • เพิ่ม subtitle ของเสียงเวลาสไลด์ลงมาจากบล็อคน้ำผึ้งแล้ว
 • Dark Prismarine
  • แก้ไขสูตรคราฟจากคราฟโดยใช้ Ink Sacs เปลี่ยนมาเป็น Black Dye แล้ว
 • Scaffolding
  • เพิ่มระยะเวลาในการใช้เผาเป็น 2 ไอเทม (เดิม 0.25)
ITEMS
 • Spawn Egg
  • Zombie Pigman สามารถ spawn ลูก/แบบเด็กของมันได้จากไข่แล้ว
GENERAL
 • Chunk Rendering
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการ Render Chunk ในมายคราฟ
 • Explosions
  • เพิ่มประสิทธิภาพเวลาระเบิด (ทำให้เกมลื่นมากขึ้นเวลามีระเบิด)
 • Option
  • เปลี่ยนสีขอบปุ่มจากสีสีฟ้าอ่อนเป็นสีขาว
FIXED BUGS (46 ตัว)
 • แก้ไขบัคจากเวอร์ชั่นก่อน 1.15 (14 ตัว)
 • แก้ไขบัคจากเวอร์ชั่น Snapshot 1.15 (25 ตัว)
 • แก้ไขบัคจากเวอร์ชั่น Snapshot ก่อนหน้านี้ (7 ตัว)
แหล่งอ้างอิง (References):
 
tzuo5rotcneywzscgcb6wibn1t8lvws6.png

:monkey-35:สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition หรือ ในคอมกันนะงับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเวอร์ชั่น: Minecraft 1.15 (Pre-release 2)
ชื่ออัพเดททางการ: Buzzy Bees (10 ธ.ค. 2562 ออกอย่างเป็นทางการ)
ออกมาในวันที่: 25 พ.ย. 2562
ประเภทเวอร์ชั่น: Java Edition
BLOCKS
 • Beds
  • เมื่อคลิกขวาที่เตียงที่จะตั้งจุดเกิดใหม่จะแสดงข้อความ "Respawn point set"
GENERALS
 • Performance
  • แก้ไขความแลคที่ Render Chunk และการคำนวณอื่นๆ
 • Statistics
  • เพิ่มสถิติของ Anvil และ Grindstone สำหรับการใช้งาน
 • Data packs
  • อัพเดทเวอร์ชั่นเป็น data pack version 5
FIXED BUGS (33 ตัว)
 • แก้ไขบัคจากก่อน 1.15 (16 ตัว)
 • แก้ไขบัคจาก Snapshot 1.15 (13 ตัว)
 • แก้ไขบัคจากเวอร์ชั่นก่อน (4 ตัว)

References (แหล่งอ้างอิง):
https://minecraft.gamepedia.com/Java_Edition_1.15_Pre-Release_2

https://minecraft.net/en-us/article/minecraft-1-15-pre-release-1
 
แก้ไขล่าสุด:
dqfeyz6nxv6r2k93hr5vve6aitrxygry.png

:monkey-35:สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition หรือ ในคอมกันนะงับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเวอร์ชั่น: Minecraft 1.15 (Pre-release 3)
ชื่ออัพเดททางการ: Buzzy Bees (10 ธ.ค. 2562 ออกอย่างเป็นทางการ)
ออกมาในวันที่: 28 พ.ย. 2562
ประเภทเวอร์ชั่น: Java Edition
BLOCKS
 • Farmland, Grass Path & Soul Sand
  • จะไม่ทำให้ Mob ติดบล็อคแล้วตายแล้ว
 • Sign
  • แก้ไขสีข้อความในป้ายให้เหมือนเวอร์ชั่นก่อน
GENERALS
 • Splashes
  • เพิ่ม "In case it isn't obvious, foxes aren't players."
  • เพิ่ม "Buzzy Bees!"
  • เพิ่ม "Minecraft Java Edition presents: Disgusting Bugs"
 • Heads-up Display
  • ปรับความสว่างของ Hotbar
 • Performance
  • ปรับปรุงการ Render Chunk
 • Textures
  • ลบพิเซลว่างออกจากบล็อค Honeycomb
FIXED BUGS (35 ตัว)
 • แก้บัคจากเวอร์ชั่นก่อน 1.15 (2 ตัว)
 • แก้บัคจาก Snapshot 1.15 (25 ตัว)
 • แก้บัคจากเอวร์ชั่นที่แล้ว (10 ตัว)
แหล่งอ้างอิง (References):
https://minecraft.gamepedia.com/Java_Edition_1.15_Pre-release_3
https://bugs.mojang.com/browse/MC-166292

https://www.minecraft.net/en-us/article/minecraft-1-15-pre-release-1?3
 
gw6fjuec31od072vtodw3vho67qgjyk3.png

:monkey-35:สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition หรือ ในคอมกันนะงับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเวอร์ชั่น: Minecraft 1.15 (Pre-release 4)
ชื่ออัพเดททางการ: Buzzy Bees (10 ธ.ค. 2562 ออกอย่างเป็นทางการ)
ออกมาในวันที่: 3 ธ.ค. 2562
ประเภทเวอร์ชั่น: Java Edition (Snapshot)
GENERALS
 • Performance
  • เพิ่มประสิทธิภาพของเกม
 • Precision
  • เพิ่มความแม่นยำจุดลอยตัวที่ใช้สำหรับการ Spawn ของ Particle บางประเภทเป็น 64 บิต (ความแม่นยำสองเท่า) จาก 32 บิต (ความแม่นยำเดี่ยว) การแก้ไขข้อผิดพลาดความแม่นยำที่พิกัดสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิน 16,777,216 (224) บล็อกทำให้พวกเขาปรากฏในที่ที่ Particle คาดว่าจะปรากฏแทนที่จะชดเชยเพื่อ Spawn ทุกบล็อก แก้ไขสำหรับ Particle ดังต่อไปนี้:
   • Fishing particles
   • Squid ink particles
   • End gateway particles
   • Conduit particles
   • Entity falling from height impact particles
   • Sweeping attack particles
   • Damage heart particles
   • The /particle command
   • Mycelium particles
   • Underwater particles
   • Nether portal particles
   • End portal particles
   • Brewing stand particles
   • Spawner particles
   • Barrier particles
   • Armor stand breaking particles
   • Suspended gravity affected block particles.
  • เพิ่มความแม่นยำสำหรับการ Spawn ของ Primed TNT (TNT ที่จุดแล้ว) ที่พิกัดที่ละเอียด
  • เพิ่มความแม่นยำสำหรับหนังสือบน Enchanting Table ให้ตรวจสอบพิกัดผู้เล่น แต่ปัจจุบันก็ยังมีปัญหากับหนังสือที่ยังไม่เปิดเร็วพอ
FIXED BUGS (21 ตัว)
 • แก้บัคจากก่อนเวอร์ชั่น 1.15 (11 ตัว)
 • แก้บัคจากเวอร์ชั่น Snapshot 1.15 (7 ตัว)
 • แก้บัคจากเวอร์ชั่นที่แล้ว (3 ตัว)
แหล่งอ้างอิง:
https://minecraft.net/en-us/article/minecraft-1-15-pre-release-1?4
https://minecraft.gamepedia.com/Java_Edition_1.15_Pre-release_4
https://bugs.mojang.com/browse/MC-161991
https://bugs.mojang.com/browse/MC-161994
https://bugs.mojang.com/browse/MC-161999
https://bugs.mojang.com/browse/MC-161993
https://bugs.mojang.com/browse/MC-76810
https://bugs.mojang.com/browse/MC-125638
https://bugs.mojang.com/browse/MC-167047
https://bugs.mojang.com/browse/MC-161888
https://bugs.mojang.com/browse/MC-167044
 
cv68auhq8zqt8mnojyg256102b6qgwpl.png

:monkey-35:สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition หรือ ในคอมกันนะงับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเวอร์ชั่น: Minecraft 1.15 (Pre-release 5)
ชื่ออัพเดททางการ: Buzzy Bees (10 ธ.ค. 2562 ออกอย่างเป็นทางการ)
ออกมาในวันที่: 5 ธ.ค. 2562
ประเภทเวอร์ชั่น: Java Edition (Snapshot)
GENERALS
 • Resource pack
  • เพิ่มขีดจำกัด ขนาดสำหรับการดาวน์โหลด Resource pack ฝั่งไคลเอ็นต์จาก 50 MB เป็น 100 MB
FIXED BUGS (11 ตัว)
 • แก้บัคจากเวอร์ชั่นก่อน 1.15 (7 ตัว)
  • MC-104818
  • MC-117449
  • MC-148704
  • MC-151173
  • MC-153698
  • MC-158870
  • MC-166865
 • แก้บัคจากเวอร์ชั่น Snapshot 1.15 (1 ตัว)
  • MC-164691
 • แก้บัคจากเวอร์ชั่นก่อน (2 ตัว)
  • MC-167074
  • MC-167080
 • แก้บัคส่วนตัว (1 ตัว)
  • MC-166950
แหล่งอ้างอิง:
https://minecraft.gamepedia.com/Java_Edition_1.15_Pre-release_5
 
bkycq7dxh7vfeump8cvya4ot5ow1h7fc.png

:monkey-35:สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition หรือ ในคอมกันนะงับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเวอร์ชั่น: Minecraft 1.15 (Pre-release 6)
ชื่ออัพเดททางการ: Buzzy Bees (10 ธ.ค. 2562 ออกอย่างเป็นทางการ)
ออกมาในวันที่: 6 ธ.ค. 2562
ประเภทเวอร์ชั่น: Java Edition (Snapshot)
FONTS
 • แก้ไขไฟล์แบบอักษร nonlatin_european เพื่อเปลี่ยน Texture ของอักขระ ß และ β
FIXED BUGS (3 ตัว)
 • แก้บัคจากเวอร์ชั่น Snapshot 1.15 (3 ตัว)
  • GUI ตอนเวลาแก้ไขข้อความในป้ายมืดมากเกินไป
  • Entities ถูกทำให้ช้าลงเมื่ออยู่ใกล้ Soul Sand แต่ไม่ได้อยู่บน Soul Sand
  • ใบไม้ที่หมู่บ้าน Villager ใหญ่เกินไป
แหล่งอ้างอิง:
https://minecraft.gamepedia.com/Java_Edition_1.15_Pre-release_6
 
3mxp4rx7jn9gxgyikg441mqkybxl1dtj.png

:monkey-35:สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition หรือ ในคอมกันนะงับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเวอร์ชั่น: Minecraft 1.15 (Pre-release 7)
ชื่ออัพเดททางการ: Buzzy Bees (10 ธ.ค. 2562 ออกอย่างเป็นทางการ)
ออกมาในวันที่: 9 ธ.ค. 2562 (Snapshot สุดท้าย)
ประเภทเวอร์ชั่น: Java Edition (Snapshot)
FIXED BUGS (3 ตัว)
 • แก้ไขบัคเวอร์ชั่น Snapshot 1.15 (3 ตัว)
  • กราฟ FPS/TPS ที่ F3 ในโหมดผู้ชม (Spectator) ว่างไม่ขึ้นข้อมูล
  • การแสดงผลของกราฟ FPS/TPS ผิดพลาด
  • บรรทัดของหน้า Debug มีความใหญ่ขึ้นกว่าปกติ
แหล่งอ้างอิง:
https://minecraft.gamepedia.com/Java_Edition_1.15_Pre-release_7

https://www.minecraft.net/en-us/article/minecraft-1-15-pre-release-1?7
 
สถานะ
ไม่เปิดสำหรับการตอบกลับเพิ่มเติม
Top