Minecraft [Java Edition] อัพเดต SNAPSHOT 17w15a

0bff0af51bb1070f47b577ff7f7ff3c8-snapshot_header.png


Minecraft 17W15A เป็นอีก Version ที่เข้าไกล้ 1.12 เข้ามาทุกที :)

ภายใน Update นี้ก็สีสันอีกแล้ว:D

Bed - เตียง

ivbed.png


ได้มีเตียงทั้งหมด 16 สีแล้ว อ๊ายยยย :p:p:p
เตียงเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่มานานนแสนนานแล้ว แต่พึ่งจะมาเพิ่มเตียงหลากหลายสีภายใน Version นี้
และว่าภายใน Version ใหม่ขนแกะ ที่จะใช้ในการ Craft เตียงจะต้องมีสีเดียวกันเท่านั้น งั้นมันจะ Craft ไม่ได้

bedcraft.png


และสำหรับเตียงขาว ย้ำว่าเตียงขาว จะสามารถเปลี่ยนสีเตียงเป็นสีอื่นได้ แต่ถ้าเตียงมีสีแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนสีได้

whitebed.png


Narrator (ผู้บรรยาย)

Narrator_Vista_Icon.pngสามารถเปิด-ปิดระบบ Narrator ได้ผ่าน Option แล้วโดยมีตัวเลือกดังนี้
  • off
  • chat & system
  • chat only
  • system messages only
ข้อมูล
ว่าด้วย นกและสัตว์อื่นๆ รวมไปถึงมนุษย์ เมื่อกิน Chocolate ในปริมาณมากๆ อาจจะตายได้
c9tj_j0voaep08b.jpg

  • นกเล็ก อาจจะเสี่ยงเสียชีวิตถ้าได้กิน Chocolate ในปริมาณ 14 กรัม
  • สุนัข น้ำหนัก 3.1 กิโลกรัม สามารถตายได้ถ้ากิน Chocolate 450 กรัม
  • มนุษย์มีโอกาสเสี่ยง ที่จะมีปัญหาได้ถ้ากินมากถึง 9 กิโลกรัม
แหล่งอ้างอิง


 
แก้ไขล่าสุด: