17w15a

  1. Tacklezaza

    Minecraft [Java Edition] อัพเดต SNAPSHOT 17w15a

    Minecraft 17W15A เป็นอีก Version ที่เข้าไกล้ 1.12 เข้ามาทุกที :) ภายใน Update นี้ก็สีสันอีกแล้ว:D Bed - เตียง ได้มีเตียงทั้งหมด 16 สีแล้ว อ๊ายยยย :p:p:p เตียงเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่มานานนแสนนานแล้ว แต่พึ่งจะมาเพิ่มเตียงหลากหลายสีภายใน Version นี้ และว่าภายใน Version ใหม่ขนแกะ ที่จะใช้ในการ...
Top