Minecraft [Java Edition] อัปเดต 1.18 (Pre-Release 3)

วันที่ปล่อยเวอร์ชันนี้ออกมา: 17 พ.ย. 2564​

h2zp6ca6odv3fkf2kk878wtfg76kb2ur.webp

สิ่งที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง

General


Server
  • การเริ่มทำงานไฟล์ server.jar ด้วยพารามิเตอร์ bundlerMainClass ที่ว่างเปล่า มันจะทำการตรวจสอบและแตกไฟล์เท่านั้น จากนั้นจึงจะออกจากการทำงาน

การแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคและบัก (16 รายการ)​

แหล่งอ้างอิง:
https://minecraft.fandom.com/wiki/Java_Edition_1.18_Pre-release_3