1.18 pre-3

  1. EpicEmeraldPlayz

    Minecraft [Java Edition] อัปเดต 1.18 (Pre-Release 3)

    วันที่ปล่อยเวอร์ชันนี้ออกมา: 17 พ.ย. 2564 สิ่งที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง General Server การเริ่มทำงานไฟล์ server.jar ด้วยพารามิเตอร์ bundlerMainClass ที่ว่างเปล่า มันจะทำการตรวจสอบและแตกไฟล์เท่านั้น จากนั้นจึงจะออกจากการทำงาน การแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคและบัก (16 รายการ) แหล่งอ้างอิง...
Top