Minecraft [Java Edition] อัปเดต 1.17 (21w13a)

d11qd86sj9lz0wiclptwa30a36mgor2x.png

:monkey-35: สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz

วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition โดยมีรายละเอียดดังนี้
(สีแดง — ใหม่ | สีเขียว — ได้รับการอัปเดต)

ชื่อเวอร์ชั่น: Minecraft 21w13a
ออกมาในวันที่: 31 มี.ค. 2564
ประเภทเวอร์ชั่น: Java Edition

BLOCKS​


ticv9sgjlorgapyq386m6uo01fpi61m7.png
Light Block

 • บล็อกนี้เดิมมาจาก Bedrock Edition
 • สามารถให้แสงสว่างได้
 • สามารถทำให้น้ำขังในบล็อกได้ (Waterlogged)
 • ทำตัวเหมือนอากาศและจะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อถือไอเทมคล้ายกับ Barrier
 • สามารถได้จากการใช้คำสั่ง /give เท่านั้น
  • วิธีการเสกแบบปกติ (ระดับแสง 15): /give <เป้าหมาย> minecraft:light
  • วิธีการเสกแบบกำหนดระดับแสง: /give <เป้าหมาย> minecraft:light{BlockStateTag: {level:"<ตัวเลข -1 ถึง 15>"}}
 • คลิกขวาที่บล็อกเป็นการเปลี่ยนระดับแสง
Candle
 • สามารถดับเทียนโดยใช้ Splash Water Bottle และ Lingering Water Bottle
Flowering Azaleas & Flowering Azalea Leaves
 • ตัวเกมจะมองเห็น 2 บล็อกนี้เป็นดอกไม้แล้ว
  • ผึ้งสามารถมาผสมเกสรที่บล็อกได้
  • ผึ้งจะตามผู้เล่นเมื่อถือบล็อกเหล่านี้
  • สามารถใช้ผสมพันธุ์ผึ้งได้
  • สามารถใช้ในการคราฟ Suspicious Stew โดยใช้บล็อกเหล่านี้เป็นส่วนประกอบ (เมื่อกินจะไม่มีสถานะอะไร)
  • ต้นกล้า (Saplings) ที่ปลูกวางใกล้บล็อกเหล่านี้ จะมีโอกาสสร้างต้นไม้ที่มีรังผึ้งติดมาด้วย
  • บล็อกเหล่านี้ไม่สามารถเป็นอาหารของ Mooshrooms ได้
Lightning Rod
 • เปลี่ยนแปลง Texture ของบล็อก
Powder Snow
 • ค่าความแข็งของบล็อกถูกปรับจาก 0.1 เป็น 0.25
 • เวลาที่ถูกแช่แข็งเปลี่ยนเป็น 7 วินาที และเวลาได้รับค่าความเสียหาย (Damage) เป็น 2 วินาที
 • เอ็นทีตี้ (Entities) ทั้งหมดที่ติดไฟเมื่อลงไปในบล็อกจะทำให้ Powder Snow ละลายหายไป
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ในบล็อกในแนวตั้ง
 • ม็อบ (Mob) ทุกตัวจะมีอาการสั่นถ้าถูกแช่แข็งเต็มที่
 • ม็อบ (Mob) ทุกตัวที่สามารถได้รับความเสียหาย (Damage) ของการแช่แข็งจะไม่เกิดบนบล็อกนี้แล้ว
Rooted Dirt
 • ด้านบนของบล็อกจะหมุน Texture แบบสุ่ม
 • อุปกรณ์ที่สามารถขุดบล็อกนี้เร็วที่สุดก็คือ Shovel
 • Grass, Ferns, Flowers (ดอกไม้ทั้งหมด), Dead Bushes, Saplings และ Bamboo สามารถวางบนบล็อกนี้ได้แล้ว
 • Small Dripleaf สามารถวางบนบล็อกนี้ได้เช่นกัน แต่ต้องอยู่ในน้ำเท่านั้น
 • สามารถใช้ Shovel เปลี่ยนบล็อกนี้ไปเป็น Dirt Path
 • ย้ายที่ไอเท็มนี้ใน Creative Inventory ให้เป็นอยู่หมวดหมู่เดียวกันกับดินประเภทอื่น
Texture Mapping
 • Crops (Wheat, Carrot, Potato, Beetroot และ Nether Wart), Chain, Ladder, Vines และ Glow Lichen
  • Texture ด้านหลังของบล็อกจะสะท้อนได้ถูกต้องแล้ว
 • Tripwire, Tripwire Hook's Tripwire (ถูกตรึงแล้ว) และ Big Dripleaf
  • Texture ด้านใต้ของบล็อกจะสะท้อนได้ถูกต้องแล้ว
 • Lantern
  • Texture ด้านหลังของโซ่ที่ห้อยของบล็อกจะสะท้อนได้ถูกต้องแล้ว
 • Azalea และ Powder Snow
  • Texture ด้านในของบล็อกจะสะท้อนได้ถูกต้องแล้ว
 • Stonecutter
  • Texture ด้านหลังใบเลื่อยของบล็อกจะสะท้อนได้ถูกต้องแล้ว
 • Sea Pickles
  • Texture ด้านหลังของกิ่งบล็อกจะสะท้อนได้ถูกต้องแล้ว
 • Small Dripleaf
  • Texture ด้านหลังของใบบล็อกจะหันได้ถูกต้องแล้ว

ITEMS​


Leather Boots
 • จะไม่ได้รับแรงกระแทกเมื่อสวมแล้วตกลงใน Powder Snow แล้ว
Leather Horse Armor
 • จะปกป้องม้า (Horse) ความหนาวจาก Powder Snow ได้แล้ว (เอ็นทีตี้อื่น ๆ ก็สามารถใส่เพื่อป้องกันกันความหนาวผ่านคำสั่งได้เช่นกัน)
Suspicious Stew
 • สามารถรับประทานได้แล้วเมื่อหลอด Hunger ยังเต็มอยู่

MOBS​


Goats
 • สามารถพบและเกิดที่ภูเขา
 • เมื่อฆ่าแล้วจะไม่ดรอปอะไรเลย (ในเวอร์ชั่นนี้)
 • กระโดดสูงกว่าม็อบ (Mob) ตัวอื่น ๆ
 • สามารถใช้ Wheat ผสมพันธุ์ได้
 • สามารถเกี่ยวกับนมจากแพะได้
 • มีโอกาส 2% เกิดมาแล้วจะเป็น Screaming Goat ซึ่งเสียงจะแตกต่างกว่าตัวปกติ
Axolotl
 • สามารถพบและเกิดในแหล่งน้ำในถ้ำใต้ดิน
 • น้องจะไล่โจมตี Squid, Glow Squid, Tropical Fish, Cod, Salmon, Pufferfish, Drowned, Guardians และ Elder Guardians ตลอด
 • น้องจะมีคูลดาวน์ 2 นาทีหลังจากไปไล่ล่าม็อบ (Mob) ที่ไม่เป็นศัตรูมาเสร็จ (เช่น ปลาต่าง ๆ และ ปลาหมึก)
  • น้องจะไล่ล่าม็อบที่เป็นศัตรูก่อนเป็นลำดับแรก
 • น้องจะให้สถานะ Regeneration I และลบสถานะ Mining Fatigue เมื่อผู้เล่นฆ่าม็อบ (Mob) ที่น้องช่วยกันกับผู้เล่น
 • น้องตัวสีน้ำเงิน สีเขียวแกมน้ำเงิน สีทอง และสีชมพู (Blue, Cyan, Gold, Pink) ถูกเปลี่ยนแปลง Texture ที่หาง
 • น้องตัวสีเขียวแกมน้ำเงิน สีทอง และสีชมพูถูกเปลี่ยนแปลง Texture ที่จีบอยู่บนหัวของน้อง
 • ข้อมูล NBT จะถูกเก็บไว้เมื่อจับน้องมาไว้ในถังน้ำแล้ว
Blaze, Magma Cube, Strider
 • จะได้รับความเสียหาย (Damage) มากกว่าม็อบ (Mob) ตัวอื่น ๆ เมื่อถูกแช่แข็ง
Elder Guardians, Guardians, Polar Bears
 • เมื่อโดนไฟไหม้ตายจะดรอป Cooked Cod หรือ Cooked Salmon แทนแบบดิบ
Enderman
 • สามารถหยิบ Rooted Dirt, Flowering Azalea และ Flowering Azalea ได้แล้ว
Glow Squid
 • สามารถพบและเกิดในแหล่งน้ำในถ้ำใต้ดิน
Husk, Zombie, Zombie Villager
 • เมื่อโดนไฟไหม้ตายจะดรอป Baked Potato แทนแบบดิบ
Polar Bear, Snow Golem, Stray
 • จะไม่ได้รับความเสียหาย (Damage) จากการแช่แข็งแล้ว
Skeleton
 • เมื่อ Skeleton ถูกแช่แข็งจะใช้เวลา 7 วินาทีเปลี่ยนร่างเป็น Stray
Villagers
 • ชาวบ้านอาชีพ Mason เพิ่มการซื้อขายใหม่ จะขาย 4 Dripstone Blocks เป็นมูลค่า 1 Emerald
 • ชาวบ้านสามารถใช้ Cauldron จะใส่น้ำ ลาวา หรือหิมะเป็นที่ทำงานได้แล้ว
Wandering Trader
 • เพิ่มการซื้อขายใหม่ ได้แก่
  • 2 Pointed Dripstone เป็นมูลค่า 1 Emerald
  • 2 Rooted Dirt เป็นมูลค่า 1 Emerald
  • 2 Moss Blocks เป็นมูลค่า 1 Emerald

WORLD GENERATION​


Caves
 • ปรับให้ถ้ำไม่เรียบเกินไป
 • เพิ่มความเป็นไปได้ของถ้ำขนาดใหญ่ (Very Large Cheese Caves)
 • ลดความเป็นไปได้ของถ้ำที่มีเสาหินมารองรับหนา 1 บล็อก
 • ปรับให้ถ้ำแบบชีส (Cheese Cave) มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในด้านและขนาด
 • กลุ่มบล็อก Deepslate สามารถพบได้ระหว่างระดับ y ที่ 0 ถึง 16
 • เสาหินงอกหินย้อย (Dripstone Clusters) สามารถพบในถ้ำได้ยากมากในถ้ำแบบปกติ
End Islands (BUG)
 • เกาะในโลก The End จะสูงขึ้นมากทำให้สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ (Structure) จมเกาะหรือโดนตัดตอน
Mineshafts
 • เพิ่มความยาวสูงสุดที่จะมีเสาหรือโซ่มารองรับทางเดิน
 • สามารถพบ Glow Berries ได้ใน Minecart Chest ใน Mineshaft
Ore
 • แร่ทองแดง (Copper Ore) จะเกิดในระดับ y ระหว่าง 0 ถึง 63 แทนแบบเก่าที่เกิดระหว่างระดับ y ที่ 0 ถึง 96
 • เพิ่มโอกาสการเกิดของกลุ่มแร่เหล็ก (Iron Ore)
 • เพิ่มโอกาสการเกิดของกลุ่มแร่เพชร (Diamond Ore)
Shipwrecks
 • สามารถพบ Moss Block ได้ในหีบบนเรือ

GAMEPLAY​


Advancements
 • การผสมพันธุ์แพะ (Goat) และ แอกโซลอเติล (Axolotls) เป็นส่วนหนึ่งของการปลดล็อก Two by Two และ The Parrots and the Bats
 • เปลี่ยนชื่อ "Cover Me With Diamonds" เป็น "Cover Me with Diamonds"
Build Limit
 • ข้อความแจ้งเตือนผู้เล่นเมื่อวางบล็อกเกินความสูงของโลกสูงสุดไม่มีคำว่า "blocks" ท้ายประโยค
Spawning
 • เพิ่มประเภทของ Mob Cap ที่อยู่ในถ้ำใต้น้ำ
  • ถูกใช้โดย Axolotls และ Glow Squids
  • กลุ่มนึงมี 5 ตัว เป็นมิตรและจะหายไปที่ 128 บล็อกหรือมากกว่านั้นจากตัวผู้เล่น
Subtitles
 • คำบรรยายสำหรับ Waxing, Removing Wax และ Removing Oxidation From a Block of Copper จะแสดงเมื่อเกิดการกระทำนั้น ๆ แล้ว

GENERAL​


1h2h3vh6k8o3ltfxyd8sjkal1rrz02oa.png
Accessibility
 • เพิ่มการตั้งค่า Monochrome Logo เมื่อเปิดจะทำให้หน้าโหลดโลโก้
Tags
 • เพิ่มแท็กบล็อก dirt
  • รวมไปถึง Dirt, Coarse Dirt, Podzol และ Rooted Dirt
  • Grass, Tall Grass, Ferns, Tall Ferns, Sweet Berry Bushes, Saplings, Flowers, Azaleas, Sugar Cane และ Dead Bushes สามารถวางบนบล็อกในแท็กนี้
  • Pumpkins และ Melons สามารถโตบนบล็อกในแท็กนี้ได้
 • เพิ่มแท็กบล็อก snow
  • รวมไปถึง Snow, Snow Blocks และ Powder Snow
  • บล็อกในแท็กนี้สามารถเปลี่ยนแปลงบล็อกใต้บล็อกในแท็กนี้ (เช่น Snowy Grass Block)
 • เพิ่มแท็กประเภทเอนติที้ axolotl_hunt_targets
  • รวมไปถึง Tropical Fish, Pufferfish, Salmon, Cod, Squid และ Glow Squid
  • Axolotls จะล่าตามคูลดาวน์ที่มีต่อเอ็นทิตีในแท็กนี้
 • เพิ่มแท็กประเภทเอนติที้ freeze_hurts_extra_types
  • รวมไปถึง Striders, Blazes และ Magma Cubes
  • เอ็นทิตีในแท็กนี้ได้รับความเสียหาย (Damage) เพิ่มขึ้น 5 เท่าจากการแช่แข็ง
 • เพิ่มแท็กประเภทเอนติที้ freeze_immune_entity_types
  • รวมไปถึง Strays, Polar Bears และ Snow Golems
  • เอ็นทิตีในแท็กนี้ไม่สามารถถูกแช่แข็งได้
 • เปลี่ยนให้แท็กบล็อก bamboo_plantable_on และ enderman_holdable ไปใช้แท็กบล็อก dirt
 • เพิ่ม Copper Slab และ Stair ทั้งหมดไปยังแท็กบล็อก slabs และ stairs
 • เพิ่ม Flowering Azalea Leaves และ Flowering Azaleas ไปยังแท็กบล็อกและไอเท็ม small_flowers
 • เปลี่ยนแท็กประเภทเอ็นทิตี้ axolotl_always_hostiles ให้รวมไปถึงเนื้อหาในแท็ก axolotl_tempted_hostiles และเพิ่ม Elder Guardian
  • เนื้อหาเก่าของแท็กนี้ถูกย้ายไปเพิ่มในแท็ก axolotl_hunt_targets
 • ลบแท็กประเภทเอ็นทิตี้ axolotl_tempted_hostiles
 • เพิ่ม Leather Horse Armor แท็กไอเท็ม freeze_immune_wearables
Code
 • ส่วนที่ไม่ถูกใช้ของโค้ดจะไม่ถูกลบแล้ว เช่น ฟิลด์ที่ไม่ถูกใช้งานแล้ว (เป็นเรื่องดีสำหรับพวกพัฒนา MOD)
Materials
 • ลบวัสดุประเภท Coral
 • เพิ่มวัสดุประเภท Moss
Textures
 • ลบ Texture ที่ไม่ถูกใช้งาน ได้แก่
  • Calibrated Sculk Sensor
  • Zombie Villager (ก่อนเวอร์ชั่น 1.9)
  • arrow.png (ที่อยู่นอกโฟลเดอร์ Arrow รวมไปถึงลูกธนูสีม่วง)
  • Ruby
  • Piglin Leather Armor
  • Footprint Particles

FIXED BUGS (112 ตัว)​

แหล่งอ้างอิง: