Minecraft [PC] อัปเดต 1.17 (21w11a)

1ve3u0uwm9qx4ie47td68rd87ycv6jh5.png

:monkey-35: สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz

วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition โดยมีรายละเอียดดังนี้
(สีแดง — ใหม่ | สีเขียว — ได้รับการอัปเดต)

ชื่อเวอร์ชั่น: Minecraft 21w11a
ออกมาในวันที่: 17 มี.ค. 2564
ประเภทเวอร์ชั่น: Java Edition

BLOCKS​

 • Amethyst Cluster
  • สามารถเก็บเกี่ยวหรือทุบได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ ดันโดยบล็อก Piston หรือ Sticky Piston แต่จะดรอปแค่ 2 ชิ้น (หากใช้ Pickaxe ขุดจะได้จำนวน 4 ชิ้น)
 • Azalea
  • สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในเผาเตาได้แล้ว
 • Big Dripleaf
  • เมื่อขุดลำต้นของมัน จะสามารถได้ไอเทมแล้ว
  • สามารถใช้ Bone meal กับลำต้นเพื่อเร่งการเจริญเติบโตได้แล้ว
 • Block of Copper, Cut Copper และบล็อกจำพวกทองแดง
  • สามารถใช้ Honeycomb คลิกขวาหรือใช้ Dispenser เพื่อเคลือบบล็อกไม่ให้เกิดการออกซิไดซ์
  • สามารถใช้ขวาน (Axe) เอาขี้ผึ้งที่เคลือบและออกซิไดซ์ออก (ทีละขั้นเท่านั้น) ได้โดยการคลิกขวาที่บล็อก
  • เมื่อฟ้าผ่าลงมาที่บล็อก มีโอกาสที่จะย้อนการออกซิไดซ์ได้หนึ่งขั้นหรือมากกว่านั้น ขึ้นว่ากับความใกล้หรือไกลจากบล็อกที่โดนฟ้าผ่า
  • สามารถใช้ Waxed Copper Block คราฟเป็น Copper Ingots 4 ชิ้น
 • Brewing Stand
  • ลบพิกเซลส่วนเกินออกจากไอคอน Potion ใน GUI
  • ลบพิกเซลที่หลงเหลือบางส่วนออกจาก Texture ของ GUI
 • Cauldron
  • Lava Bucket และ Powder Snow Bucket จะเป็นถังเปล่าแล้วหลังจากที่ใส่ลาวาหรือหิมะในหม้อ (Cauldron)
 • Cave Vines
  • สามารถปีนได้แล้ว
  • สามารถลดความเร็วของผู้เล่น
  • บล็อกจะให้ระดับแสงอยู่ที่ 14 ตลอด
  • เปลี่ยนชื่อส่วนจาก "Cave Vines Head" และ "Cave Vines Body" เป็น "Cave Vines" และ "Cave Vines Plant" ตามลำดับ (ไอดีของบล็อกถูกเปลี่ยนชื่อตามไปด้วย)
 • Gilded Blackstone
  • เปลี่ยนแปลง Texture เล็กน้อย
 • Glow Lichen
  • จะไม่สามารถใช้ Bone meal กับบล็อกได้ หากไม่มีบล็อกด้านข้างให้แพร่
  • สามารถใส่ใน Composter ได้แล้ว
 • Grass Block
  • เปลี่ยนแปลง Texture ด้านข้างของบล็อกที่เป็นส่วนของดินเมื่อถูกหิมะปกคลุมบล็อก ให้สอดคล้องกับ Texture ของดินแบบปกติ
 • Hanging Roots
  • ไม่สามารถลอยได้แล้ว หลังจากทุบบล็อกที่รองรับไว้ด้านบน
  • เมื่อวางตำแหน่งจะมีการสุ่มเคลื่อนเล็กน้อยจากจุดศูนย์กลางของบล็อก
 • Lightning Rod
  • รองรับ Waterlogged แล้ว
  • เมื่อถูกฟ้าผ่าใส่จะกลายเป็นสีขาวทั้งแท่ง
  • เพิ่มสถานะ powered ของบล็อก ใช้ควบคุมว่าตัวสายล่อฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีขาวทั้งแท่งหรือไม่เมื่อฟ้าผ่า
  • เมื่อโดนฝนจะมี Particle ปรากฎขึ้น
 • Moss Block
  • สามารถใช้คราฟรวมกับ Cobblestone หรือ Stone Bricks เพื่อที่จะได้บล็อกที่มีมอสติดอยู่ (Mossy Cobblestone และ Mossy Stone Bricks ตามลำดับ)
  • สามารถใช้ขวาน (Axe) และจอบ (Hoe) ในการขุดบล็อกเร็วขึ้นกว่าอุปกรณ์อื่น ๆ
 • Pumpkin
  • เปลี่ยนแปลง Texture ด้านบน 1 พิกเซล
 • Rooted Dirt
  • สามารถใช้ Bone meal ด้านล่างเพื่อให้ Hanging Roots เกิด
 • Signs
  • เปลี่ยนแปลง Texture บนป้าย Acacia, Birch, Dark Oak, Jungle, Oak และ Spruce ให้สอดคล้องกับการอัปเดต Texture ไม้แบบใหม่
 • Small Dripleaf
  • ทิศทางของใบจะขึ้นอยู่กับทิศที่ผู้เล่นหันเมื่อตอนที่วาง
 • Smoker
  • เปลี่ยนแปลง Texture ด้านบนเล็กน้อย
 • Spore Blossom
  • ไม่สามารถลอยได้แล้ว หลังจากทุบบล็อกที่รองรับไว้ด้านบน
 • Tinted Glass
  • หากติดอยู่ระหว่างบล็อกจะไม่โดน Damage แล้ว
  • Mob ไม่สามารถเกิดบนบล็อกได้แล้ว

ITEMS​

 • Jungle Doors
  • เปลี่ยนแปลง Texture ของไอเทมเล็กน้อย
 • Spectral Arrows
  • เมื่อยิงลูกธนูออกไปจะเป็น Texture ตามไอเทม
 • Sugar Cane
  • เปลี่ยนแปลง Texture ของไอเทมเล็กน้อย

MOBS​

 • Cats
  • เปลี่ยนแปลง Texture ของลายแมว Siamese
 • Guardian และ Elder Guardian
  • ลบพิกเซลที่ไม่ได้ใช้งานออกจากไฟล์
 • Villagers และ Zombie Villagers
  • เปลี่ยนแปลง Overlay Texture ของอาชีพบรรณารักษ์ (Librarian)

NON-MOB ENTITIES​

 • Paintings
  • เปลี่ยนแปลง Texture ด้านหลังของไม้ให้สอดคล้องกับการอัปเดต Texture ไม้แบบใหม่

WORLD GENERATION​

 • Caves
  • เปลี่ยนแปลงขนาดของถ้ำ
 • Lush Caves
  • ลดการเกิดของแหล่งน้ำให้ลดน้อยลง
 • Mineral Veins
  • เพิ่มการเกิดของแร่เพชร (Diamond Ore)
  • หากแร่เกิดทับกับบล็อก Tuff แร่จะเกิดแบบ Deepslate แทนแบบธรรมดา

GAMEPLAY​

 • Freezing
  • หัวใจที่แสดงเมื่อผู้เล่นถูกแช่แข็งมีจะมี Texture ที่แตกต่างกันในโหมด Hardcore
 • Spectator Mode
  • สามารถมองเห็นในลาวาและหิมะได้แล้ว
 • Subtitles
  • เพิ่มคำบรรยายสำหรับเสียงกังวานของ Amethyst Block
  • เพิ่มคำบรรยายสำหรับเคลือบและนำการเคลือบออกจาก Copper Block
  • เปลี่ยนคำบรรยายสำหรับปลอกเปลือกจากไม้ "Axe scrapes" เแ็น "Axe strips"

GENERAL​

 • Controls
  • เพิ่มการ Debug ใหม่โดยกดปุ่ม [FONT=courier new]F3 + L[/FONT] เพื่อใช้ในการสร้างไฟล์เกี่ยวกับข้อมูลประสิทธิภาพของเกม คล้ายกับคำสั่ง /debug
   • ไฟล์จะถูกเก็บไว้ที่ [FONT=courier new].minecraft/debug/profiling/<timestamp>.zip.[/FONT]
 • Particles
  • เพิ่ม electric_spark, scrape, wax_off และ wax_on
 • Tags
  • เพิ่มแท็กไอเทม cluster_max_harvestables
   • รวมไปถึง Pickaxe ทุกชนิด
  • เพิ่ม Cave Vine และ Cave Vine Plant ไปยังแท็กบล็อก climbable
  • เพิ่ม Tuff ไปยังแท็กบล็อก deepslate_ore_replaceables
  • เพิ่ม Tinted Glass ไปยังแท็กบล็อก impermeable
  • ลบ Tuff ออกจากแท็กบล็อก stone_ore_replaceables

FIXED BUGS (110 ตัว)​


แหล่งอ้างอิง: