Minecraft [PC] อัปเดต 1.17 (21w07a)

ia0cej9zv5kwe1lsdpc9t30maf2fjift.png

:monkey-35: สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz

วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition โดยมีรายละเอียดดังนี้
(สีแดง — ใหม่ | สีเขียว — ได้รับการอัปเดต)

ชื่อเวอร์ชั่น: Minecraft 21w07a
ออกมาในวันที่: 17 ก.พ. 2564
ประเภทเวอร์ชั่น: Java Edition​

BLOCKS​


Grimstone
 • หินประเภทใหม่
 • สามารถพบได้ในระดับ y ตั้งแต่ 0 ลงไป
 • สามารถใช้คราฟของแทน Cobblestone และ Blackstone
 • สามารถคราฟได้เป็น Stairs, Slab และอื่นๆ
 • มีความแข็งมากกว่าหิน และสามารถขุดโดยใช้ Pickaxe ชนิดใดก็ได้
Blackstone, Polished Blackstone Bricks และ Cracked Polished Blackstone Bricks
 • อัปเดต Texture เล็กน้อย
Glow Lichen
 • สามารถพบบนบล็อก Grimstone ได้ตามธรรมชาติ
Ores
87n2nkhbheye1usedf9e2r7af42ncy5v.jpg
 • เปลี่ยน Texture ของ Coal Ore, Diamond Ore, Gold Ore, Iron Ore และ Redstone
Beacon
 • ลำแสงของ Beacon สามารถมองเห็นได้ถึง 1343 บล็อกจากแหล่งกำเนิด

WORLD GENERATION​


Caves
 • ปรับการเกิดของถ้ำแบบใหม่ให้น้อยลง
Mineral Distribution
vswvynxwp39sli69ny5oxlsazk1xd1uz.jpg
 • แร่ Coal, Emerald และ Copper จะไม่เกิดในระดับ y ต่ำกว่า 0 แล้ว
 • ปรับการเกิดของแร่แบบใหม่ตามรูปด้านบน
  • Copper Ore จะเกิดระหว่างระดับ y เท่ากับ 0 ถึง 96 และพบมากในระดับ y เท่ากับ 48
  • Emerald Ore จะเกิดตั้งแต่ระดับ y เท่ากับ 32 ถึง 256 (ใน Custom World จะถึง y เท่ากับ 480) และพบมากในระดับ y เท่ากับ 216 ถึง 256
  • Coal Ore จะเกิด 2 ช่วง คือ ช่วงแรก ระหว่างระดับ y เท่ากับ 136 ถึง 256 ช่วงที่สอง ระหว่างระดับ y เท่ากับ 0 ถึง 192 และพบมากในระดับ y เท่ากับ 96
  • Iron Ore จะเกิด 2 ช่วง คือ ช่วงแรก ระหว่างระดับ y เท่ากับ 128 ถึง 256 พบมากในระดับ y เท่ากับ 232 ถึง 256 และช่วงที่สอง ระหว่างระดับ y เท่ากับ -16 ถึง 80 พบมากในระดับ y เท่ากับ 32
  • Gold Ore จะเกิดระหว่างระดับ y เท่ากับ -64 ถึง 32 และพบมากในระดับ y เท่ากับ -16
  • Lapis Lazuli Ore จะเกิด 2 ช่วง คือ ช่วงแรก เกิดระหว่างระดับ y เท่ากับ -32 ถึง 32 ช่วงที่สอง คือ เกิดระหว่างระดับ y เท่ากับ -64 ถึง 64 (เกิดในลักษณะคล้ายกับ Ancient Debris) และพบมากในระดับ y เท่ากับ 0
  • Redstone Ore จะเกิด 2 ช่วง คือ ช่วงแรก เกิดระหว่างระดับ y เท่ากับ -64 ถึง 15 และพบมากในระดับ y เท่ากับ -64 และช่วงที่สอง ตั้งแต่ระดับ y เท่ากับ -32 ลงไป (ใน Custom World จะตั้งแต่ y เท่ากับ -96 ลงไป)
  • Diamond Ore จะเกิดตั้งแต่ระดับ y เท่ากับ 16 ลงไปและพบมากเมื่อยิ่งลึกลงไป
 • ปรับขนาดและตำแหน่งในการเกิดของ Diorite, Andesite และ Granite
  • กลุ่มการเกิดของ Diorite, Andesite และ Granite จะมีขนาดใหญ่ขึ้น แต่จะพบได้น้อยลงกว่าเดิม
  • Diorite, Granite และ Dirt จะไม่เกิดในระดับ y ต่ำกว่า 0
 • Grimstone จะเกิดตั้งแต่ระดับ y เท่ากับ 0 ลงไป
  • จะมี Andesite เกิดผสมกับ Grimstone ไม่เหมือนกับ Diorite, Granite และ Dirt
Mineshafts
 • ส่วนที่เป็นทางเดินได้รับการรองรับด้วยโซ่และรั้วไม้โอ๊คด้านบนเมื่อส่วนทางเดินนั้นอยู่ใกล้กับเพดานมากกว่าพื้น
 • เปลี่ยนเสาไม้ที่รองรับส่วนของทางเดินจาก Wood เป็น Logs
Strongholds
 • มีโอกาสเกิดในพื้นที่ที่เป็นหิน และ / หรือ Grimstone ขึ้นอยู่กับความลึก

GENERAL​


Data Packs
 • เพิ่มการตั้งค่า grimstone_enabled (ประเภทฟิลด์ True และ False) ไปในไฟล์ worldgen/noise_settings/*.json
 • ปรับการตั้งค่าสำหรับการเกิดของแร่
  • แยกแร่ Coal และ Iron เป็น 2 ส่วนคือ _upper และ _lower
  • เพิ่มการตั้งค่าการเกิดของแร่ Lapis ore_lapis_buried
 • ฟีเจอร์ของ glow_lichen จะตรวจจับบล็อก Grimstone แล้ว
 • เปลี่ยนการตั้งค่า range ในการสร้างโลก
  • ลบฟิลด์ bottom_offset, top_offset และ maximum
  • แทนที่ด้วย bottom_inclusive และ top_inclusive ซึ่งเป็นประเภทการยึดแนวตั้งแบบใหม่ ฟิลด์ประเภทนี้สามารถมีได้หลายรูปแบบ ได้แก่
   • absolute — ระบุค่าสัมบูรณ์แกน y
   • above_bottom — ระบุออฟเซ็ตเหนือพิกัด y ต่ำสุดของโลก
   • below_top — ระบุค่าออฟเซ็ตด้านล่างพิกัด y สูงสุดของโลก
  • เปลี่ยนชื่อฟิลด์ range_biased และ range_very_biased เป็น range_biased_to_bottom และ range_very_biased_to_bottom ตามลำดับ
   • ประเภทระยะ Biased ทั้งสองประเภทมี bottom_inclusive และ top_inclusive เป็นประเภทเดียวกันและค่า cutoff ซึ่งเป็นค่าตัวเลข
  • มัณฑนากร depth_average ยังมีฟิลด์พื้นฐานเป็นจุดยึดแนวตั้งแทนที่จะเป็นค่าสัมบูรณ์แกน y
  • มัณฑนากรทั้งกลุ่มไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือมีส่วนหนึ่งของฟังก์ชันการทำงานถูกแทนที่ด้วยการใช้มัณฑนากรทั่วไปที่มีอยู่แล้วบางส่วน ได้แก่
   • มัณฑนากรของ dark_oak_tree จะไม่ตรวจสอบ heightmap จำเป็นต้องทำด้วยมัณฑนากร heightmap เพื่อการตรวจสอบ
   • มัณฑนากรของ end_gateway ถูกแยกออกจากกัน และใช้กับการผสมผสานระหว่าง change, square & heightmap
   • ฟีเจอร์ของ glowstone_blob จะไม่ใช้มัณฑนากรของตนเองแล้ว แต่จะไปใช้กับ square & range
   • ฟีเจอร์ของ lava_lake ถูกแยกออกจากกัน แต่จะไปใช้กับ change, square และ range_biased_to_bottom
   • มัณฑนากรของ water_lake ถูกลบออกจากเกมแล้ว แต่จะไปใช้กับ chance, square & range
   • มัณฑนากรของ emerald_ore ถูกลบออกจากเกมแล้ว แต่จะไปใช้กับ chance, square & range
   • มัณฑนากรของ fire ถูกลบออกจากเกมแล้ว แต่จะไปใช้กับ chance, square & range
   • มัณฑนากรของ carving_mask ในฟิลด์ probability ถูกแทนที่ด้วย change
Creative Inventory
1613715865102.png
 • ไอเทมต่าง ๆ ในแท็บ Redstone ใหม่ตามบล็อกที่มีการใช้งานสูง
  • จัดกลุ่มเป็น Essentials (เกี่ยวกับการสร้างวงจร), Unique activators (ตัวเปิด/ปิดกระแสไฟที่สำคัญ), Miscellaneous (เบ็ดเตล็ด), Common activators (ตัวเปิด/ปิดกระแสไฟทั่วไป), Openables (สามารถเปิด/ปิดโดยวงจรไฟฟ้า)
Tags
 • เพิ่ม Grimstone ไปในแท็กบล็อก base_stone_overworld และแท็กไอเทม stone_crafting_materials และ stone_tool_materials
 • เพิ่ม Grimstone ในรูปแบบต่าง ๆ ในแท็กบล็อกและแท็กไอเทม slabs, stairs และ walls ตามประเภทของบล็อก

FIXED BUGS (9 ตัว)​


แหล่งที่มา: