Minecraft [Java Edition] อัปเดต 1.17 (21w05a)

pnlpqgje8g5mpyepm8ochn7cq3tcqzt9.png

:monkey-35: สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz

วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition โดยมีรายละเอียดดังนี้
(สีแดง — ใหม่ | สีเขียว — ได้รับการอัปเดต)

ชื่อเวอร์ชั่น: Minecraft 21w05a
ออกมาในวันที่: 3 ก.พ. 2564
ประเภทเวอร์ชั่น: Java Edition

BLOCKS​


Azalea
 • บล็อกที่คล้ายพุ่มไม้
 • สามารถวางได้บน Dirt และ Grass Block
 • สามารถพบได้จากการใส่ Bone meal ไปใน Moss Block
Azalea Leaves
 • มี 2 แบบ คือ มีดอก และไม่มีดอก
Cave Vines
 • ให้แสงสว่างระดับ 10
 • จะให้ผล Glow Berries
  • สามารถเร่งความเร็วโดยการใช้ Bone Meal
  • สามารถเก็บเกี่ยวได้โดยการคลิกขวาที่ Cave Vine
 • เจริญเติบโตจาก Glow Berries ที่วางไว้ด้านใต้ของบล็อก
 • ไม่สามารถปีนได้
Dripleaf
 • สามารถใช้เอนทิตี้อยู่บนบล็อกนี้ได้นาน 1.5 วินาที (30 ticks) ก่อนที่จะร่วงจากบล็อก
  • มีทั้งหมด 3 สถานะหลัก ได้แก่ Unstable, Partial และ Full
   • ทุกสถานะยกเว้นสถานะ Full จะเป็น Solid Block นอกเหนือจากนั้นจะหล่น
   • หากไม่มีอะไรอยู่บนมันจะเป็นสถานะ None
   • หากผู้เล่นกดย่อในขณะที่อยู่ในสถานะ Unstable จะทำให้บล็อกกลับไปเป็นสถานะ None (หากย่อเมื่อตอนอยู่สถานะอื่นจะหล่นเหมือนเดิม)
 • มีทั้งหมด 2 ขนาด ได้แก่ เล็ก (Small Dripleaf) และ ใหญ่ (Big Dripleaf)
  • สามารถใช้ Bone meal กับขนาดเล็กเพื่อให้โตเป็นขนาดใหญ่
  • ขนาดเล็กสามารถเก็บเกี่ยวโดยใช้ Shears เท่านั้น และสามารถวางบนบล็อก Clay หรือใต้น้ำบนบนบล็อก Dirt หรือ Clay
  • ขนาดใหญ่สามารถใช้อะไรก็ได้ในการเก็บเกี่ยว สามารถทำลายโดยใช้ Projectitle และสามารถวางไว้บนบล็อก Dirt และ Grass Block
Flowering Azalea
 • มีหนึ่งในประเภทของ Azalea ที่มีดอกบนพุ่ม
Hanging Roots
 • เป็นบล็อกตกแต่ง สามารถวางไว้ด้านใต้ของบล็อกเท่านั้น
 • สามารถเก็บเกี่ยวโดยใช้ Shear เท่านั้น
Moss Block
 • Texture ของบล็อกทุกด้านคล้ายกับ Grass Block
 • หากใช้ Bone meal กับบล็อกนี้จะทำให้ Grass, Tall Grass, Moss Carpet และ Azalea (ทั้ง 2 ชนิด) เติบโตบนบล็อกนี้
 • บล็อกจะถูกทำลายเมื่อใช้ Piston ดัน
Moss Carpet
 • เติบโตจากการใช้ Bone meal บน Moss Block
 • สามารถคราฟได้จาก Moss Block 2 อัน (เหมือนการคราฟ Carpet)
Rooted Dirt
 • เป็นบล็อกตกแต่ง
 • Texture คล้ายดินที่มีแต่ราก
Spore Blossom
 • สามารถวางไว้ด้านใต้ของบล็อกเท่านั้น
 • จะมี Particle สีเขียว ๆ หยดลงมาจากมัน
Copper Block, Cut Copper Block และบล็อกจำพวกทองแดงอื่นๆ
 • เปลี่ยนชื่อบล็อกในแต่ละสถานะ เป็น Copper Block, Exposed Copper Block, Weathered Copper Block และ Oxidized Copper Block
 • ขบวนการออกซิเดชันจะขึ้นอยู่กับ Gamrule randomTickSpeed แล้ว
Composter
 • เพิ่มไอเท็มใหม่ที่สามารถทำเป็นปุ๋ยได้
  • 30% — Non-Flowering Azalea Leaves, Glow Berries, Moss Carpet, Small Dripleaf, Hanging Roots
  • 50% — Flowering Azalea Leaves
  • 65% — Spore Blossoms, Non-Flowering Azalea, Moss Blocks, Big Dripleaf
  • 85% — Flowering Azalea
Powder Snow
 • สามารถดันและดึงโดยใช้ Piston ได้แล้ว
 • ธนูไฟสามารถถูกดับได้เมื่อผ่านบล็อก
Sculk Sensor
 • เพิ่มค่าการตรวจจับของ Sculk Sensor ดังนี้
  ประเภทอีเวนต์การตรวจจับ
  ประเภทกอีเวนต์การตรวจจับ (ไทย)
  ค่าความถี่
  Minecart Moving, Ring Bell, Block Changeเสียงรถรางกำลังวิ่ง เสียงระฆังถูกตี เสียงบล็อกมีการเปลี่ยนแปลง
  6
  Drinking Finish, Prime Fuseเสียงดื่มยา น้ำ และอื่น ๆ เสร็จ เสียงระเบิดถูกจุด (Creeper และ TNT)
  7
  Mob Interactเสียงม็อบตอบโต้
  8
  Equip, Shear, Ravager Roarเสียงใส่ เสียงตัดโดยใช้ Shear เสียง Ravager คำราม
  9
  Entity Placeเสียงเอนทิตี้ถูกวาง
  12
  Entity Killedเสียงเอนทิตี้ถูกฆ่า
  13
  Shulker Closeเสียง Shulker ปิด
  14
  Shulker Openเสียง Shulker เปิด
  15
 • Block Change (เสียงบล็อกมีการเปลี่ยนแปลง) คือ เมื่อผู้เล่น หรือ Dispenser เปลี่ยนแปลงบล็อก
  • รวมไปถึง การวางหนังสือไว้บน Lectern การใส่ และนำไอเท็มออกจาก Flower Pot การดับแคมป์ไฟ การปักเทียนบนเค้ก Big Dripleaf กำลังพับลง และการทำให้เทียนดับ
 • Mob Interact (เสียงม็อบตอบโต้) คือ การที่ม็อบทำให้เกิดเสียง
  • รวมไปถึง การรักษา Zombie Villager การเพิ่มเลือดให้น้องหมาป่าที่เชื่องแล้ว การใช้เหล็กในการซ่อมแซม Iron Golem และการให้อาหารสัตว์สำเร็จ
 • Equip (เสียงใส่) คือ เมื่อใส่ชุดเกราะให้กับ Armor Stand และการคลิกขวาใส่ชุดเกราะจาก Hotbar
  • หากใส่โดยการนำไปใส่ในแต่ละช่องเอง จะไม่ทำให้ทำงาน
  • การถอดเกราะจากตัวผู้เล่นเอง หรือจาก Armor Stand จะไม่ทำให้ทำงาน
  • การใส่เกราะให้ Mob ตัวอื่น เช่น ม้า จะไม่ทำให้ทำงาน
Stonecutter
 • สามารถได้ในการคราฟบล็อกต่างที่เกี่ยวกับ Copper

ITEMS​


Glow Berries
 • สามารถกินได้ (เพิ่มหลอดอาหาร 1 หลอดเต็ม)
 • สามารถเติบโตบน Cave Vines
Bundle
 • เมื่ือใช้ Bundle ครั้งแรกจะมี Tutorial สอนวิธีใช้งาน

MOBS​


Drowned
 • โอกาสการดรอปไอเท็มเมื่อตาย เปลี่ยนจาก Gold Ingot เป็น Copper Ingot
Foxes
 • สามารถกิน Glow Berries
 • สามารถเดินบน Powder Snow โดยไม่จมลงไปในหิมะ
Skeletons
 • สามารถแปลงเป็น Stray ได้เมื่ออยู่ใน Powder Snow
Wandering Traders
 • มีโอกาสขาย Small Dripleaf

GAMEPLAY​


Advancements
 • Glow Berries มีส่วนในการปลดล็อก A Balanced Diet
NBT Data
 • เพิ่มฟิลด์ HasBeenShot ในเอนทิตี้ประเภท Projectile ขึ้นมาใหม่
  • หากในฟิลด์นี้เป็น false Tick ต่อไปของ Projectile จะทำให้เกิดอีเวนต์เกม Fire a Projectile ทำให้ Sculk Sensor ใกล้ ๆ ทำงาน

GENERAL​


Particles
 • เพิ่ม Particle falling_spore_blossom และ spore_blossom_air
Tags
 • เพิ่มแท็กบล็อก azalea_log_replaceable
  • รวมไปถึงบล็อกในแท็กบล็อก flowers, leaves
  • รวมไปถึงบล็อก Grass, Ferns, Sweet Berry Bushes และ Small Dripleaf Plants
 • เพิ่มแท็กบล็อก cave_vines
  • รวมไปถึง Cave Vines Body และ Cave Vines Head
 • เพิ่มแท็กบล็อก lush_plants_replaceable
  • รวมไปถึงบล็อกในแท็กบล็อก base_stone_overworld, cave_vines, flowers
  • รวมไปถึงบล็อก Dirt, Gravel, Sand, Moss Block, Tall Grass, Moss Carpet, Small Dripleaf, Big Dripleaf, Big Dripleaf Stem และ Vine
 • เพิ่มแท็กไอเท็ม fox_food
  • รวมไปถึง Sweet Berries และ Glow Berries
 • เพิ่ม Azalea Leaves และ Azalea Leaves ลงในแท็กบล็อกและไอเทม leaves
 • เพิ่มสุนัขจิ้งจอกลงไปในแท็กเอนทิตี้ powder_snow_walkable_mobs
 • เปลี่ยนชื่อแท็กอีเวนต์เกมจาก ignore_vibrations_stepping_stepping_carefully เป็น ignore_vibrations_sneaking
 • เพิ่มอีเวนต์ Swim ไปในแท็กอีเวนต์เกม ignore_vibrations_sneaking
Game Event
 • ลบอีเวนต์เกม the armor stand add item, eating finish, entity hit, and flint และ steel use
 • เพิ่มอีเวนต์เกม the block change, drinking finish, eat, entity damaged, entity killed, entity place, equip, mob interact, minecart moving, prime fuse, ravager roar, ring bell, shear, shulker close และ shulker open events
Resource Packs
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพเมื่อใช้การ Override จำนวนมากในโมเดลไอเท็ม
 • Texture ของ GUI ในไฟล์ toasts.png เพิ่มไอคอนใหม่เข้ามาสำหรับ Bundle Tutorial

FIXED BUGS (90 ตัว)​


แหล่งอ้างอิง: