Minecraft [Java Edition] อัปเดต 1.16 (20w22a)

chxyujlkk3m4yvl1ugkp0b16jxrcwldl.jpg

:monkey-35: สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz
วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition โดยมีรายละเอียดดังนี้
(สีแดง = เพิ่มเข้าใหม่ | สีเขียว = มีอยู่แล้ว และมีการอัพเดท)

ชื่อเวอร์ชั่น: Minecraft Snapshot 20w22a
ออกมาในวันที่: 29 พ.ค. 2563
ประเภทเวอร์ชั่น: Java Edition
BLOCKS
 • Jigsaw Blocks
  • เพิ่มตัวเลือก "Keep Jigsaw" เพื่อควบคุมให้แสดงผลลัพธ์ของสิ่งก่อสร้างหลังจากกด Generate และยังคงบล็อก Jigsaw ไว้หรือเปลี่ยนไปเป็นบล็อกที่กำหนดไว้ใน "Turns into"
   • ค่าเริ่มต้นเป็น เปิด
 • Bell
  • เพิ่มให้สามารถติดกับบล็อกดังต่อไปนี้
   • Anvil
   • Brewing Stands
   • Chains
   • Chests
   • Ender Chests
   • End Rods (แบบหันขึ้น และหันลง)
   • Fences
   • Flower Pots
   • Glass Panes
   • Stained Glass Panes
   • Grindstones (แบบติดกับเพดาน)
   • Hoppers (แบบหันลง)
   • Iron bars
   • Mob heads
   • Pistons (แบบกำลังทำงานอยู่และหันข้าง)
   • Trapped Chests
   • Walls
 • Campfires
  • เปลี่ยนให้ดรอปอาหารที่กำลังปรุงอยู่ดรอปเมื่อดับไฟ
 • Nylium
  • เปลี่ยนให้ดรอป Netherrack เมื่อทุบ (แต่หากใช้ Silk Touch ขุดจะดรอปบล็อกตัวมันเอง)
 • Smithing Table
  • แก้ไข UI เล็กน้อย
 • Soul Campfire
  • เปลี่ยนให้โดน Damage มากกว่าแคมป์ไฟธรรมดา 2 เท่า
MOBS
 • Piglins
  • เพิ่มมีโอกาส 10% ที่มันจะเต้นฉลองหลังจากล่า Hoglin เสร็จ
 • General
  • เปลี่ยนให้ผู้เล่นจะไม่สามารถขี่ Entity ตัวอื่นได้หากกด Shift ค้างไว้อยู่
 • Bee
  • เปลี่ยนให้สามารถโต และนับการ Cooldown ของการผสมพันธุ์เมื่อผึงอยู่ในรัง
 • Enderman
  • เปลี่ยนให้จะไม่ Despawn หายไปหากถือบล็อกไว้
 • Villager
  • เปลี่ยนการทำงานของมัน
   • Villager จะไม่ทำงานในที่ทำงานเดียวกัน
   • เมื่อวางบล็อกที่ทำงาน ตัว Villager ที่มีค่าประสบการณ์มากที่สุด และใกล้ที่สุดมากที่สุดจะยึดเป็นที่ทำงาน
   • Villager ต้องเดินไปที่ทำงานให้ถึงบล็อกก่อนที่มันจะทำงานได้
   • Villager จะตรวจสอบว่ามีบล็อกที่ทำงานของมันอยู่รอบตัวมันตลอดวันในเกม และภายในรัศมี 16 บล็อก
  • เปลี่ยนให้แถบค่าประสบการณ์สะท้อนถึงประสบการณ์ที่ถูกต้องที่ Villager มีอยู่ และต้องการ
  • เปลี่ยนให้ Clock และ Compass ไม่ทำงานเมื่ออยู่ในตัว Villager
 • Witchs
  • เปลี่ยนให้เมื่อ Villager ที่ถูกฟ้าผาแล้วกลายร่างมาเป็น Witch นั้นจะไม่ Despawn หายไป
 • Zombified Piglins
  • เปลี่ยนให้ยกแขนเหมือนซอมบี้
  • เปลี่ยน Texture เล็กน้อย
WORLD GENRATION
 • Basalt Pillars
  • เปลี่ยนให้จบที่เลเยอร์บนสุดของทะเลลาวา
 • Chest Loot
  • เปลี่ยนให้ไม่ให้ Generate ของในกล่องแบบสุ่มเมื่ออยู่ใน Seed เดียวกัย
 • Structures
  • เปลี่ยนให้ Fossil จะไม่เกิดทับกับ Desert Temple
  • เปลี่ยนให้การเกิดของทางแยก Dungeons จะไม่แทนที่ Spawners ด้วย Cobblestone
  • เปลี่ยนให้ Fossil, Ocean Ruins, Dungeons ไม่เกิดทับกับ End Portal
GAMEPLAY
 • Death Message
  • เพิ่มข้อความเมื่อโดนฆ่าโดย Wither Skull Projectile ของ Entity "<player> was shot by a <entity>'s skull"
 • Advancements
  • Bee Our Guest สามารถปลดล็อกได้ทั้งจาก Beehives และ Bee Nest
 • Repairing
  • เพิ่มให้สามารถใช้ Blackstone ซ่อมอุปกรณ์หินได้
COMMAND FORMAT
 • /clear
  • เพิ่มให้สามารถใช้เคลียร์ไอเทมใน Crafting Grid ได้
GENERAL
 • Tags
  • เพิ่มแท็กบล็อก fence_gates
   • รวมถึง Fence ทั้ง 8 ชนิด
  • เพิ่มแท็กบล็อก unstable_bottom_center
   • รวมถึงบล็อกในแท็กบล็อก fence_gates
   • บล็อกในแท็กนี้ไม่สามารถวาง Lantern หรือ Bell ที่ด้านล่างของบล็อกได้
 • Collision
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
 • Data packs
  • เปลี่ยนให้ค่อยๆโหลด Datapack เพื่อป้องกันการพัง
  • หากมันโหลดผิดพลาด การเปลี่ยนแปลงใหม่จะไม่ทำงาน และตัวเกมให้ใช้ Datapack ของเก่าไปก่อน
  • เปลี่ยนให้เก็บรายชื่อ Datapack เมื่อการโหลดใหม่สำเร็จเท่านั้น
  • หาก Datapack ที่มีอยู่นั้นไม่ให้เกมโหลดโลกขึ้นมา ตัวเกมจะแสดงให้เลือกว่าให้โหลดโลกในโหมดปลอดภัยไหม (โหลดเฉพาะ Vanilla Datapack)
  • เพิ่มตัวเลือก --SafeMode สำหรับเซิรฟ์เวอร์ให้โหลดเฉพาะ Vanilla Datapack
  • ตัวเกมจะตรวจปัญหาที่สำคัญของ Datapack เช่น แท็กที่ต้องการหายไป และป้องกันไม่ให้โลกโหลดขึ้นมา
 • Materials
  • เปลี่ยนให้ไม่ว่าบล็อกจะต้องใช้เครื่องมือหรือไม่นั้นจะไม่เป็นคุณสมบัติของวัสดุอีกต่อไปและจะถูกกำหนดเป็นแบบ บล็อก ต่อ บล็อก
 • Pathfinding
  • สร้างแคชสำหรับชนิดของบล็อกที่ซ้ำตอนกำลังการเส้นทางสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพ
 • Predicates
  • เลเวลสูงสุดสามารถใช้ Array ได้
 • Rendering
  • เพิ่มการสนับสนุน Shader ให้สามารถเข้าถึง Depth Buffer
  • เปลี่ยนให้การ Render ใช้เลเยอร์การผสมพิกเซลสำหรับองค์ประกอบโปร่งใส
FIXED BUGS (112 ตัว)

แหล่งอ้างอิง: