ปิดรับงาน หาทีมงาน Builder และ Creative [ไม่ต้องจ่ายอะไรเลย!!]

สถานะ
ไม่เปิดสำหรับการตอบกลับเพิ่มเติม

DragonBear

มือใหม่เริ่มหาวัตถุดิบ
หาทีมงาน Builder และ Creative

:wooden-axe: Builder :wooden-axe:
คุณสมบัติที่เปิดรับสมัคร
 1. มีความคิดสร้างสรรค์
 2. มีใจรักในการทำงาน
 3. มีการพัฒนาชิ้นงานอยู่ตลอดเวลา
 4. มีไมค์ใช้สำหรับการสื่อสาร
 5. อายุ 16 ปีขึ้นไป
 6. มีความสามารถในการใช้งาน Plugin เกี่ยวกับการสร้าง
:book-and-quill: Creative :book-and-quill:
คุณสมบัติที่เปิดรับสมัคร
 1. มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา
 2. สามารถใช้งาน plugin พื้นฐานได้
 3. มีไมค์สำหรับการสื่อสาร เพื่อบรีฟงานให้ตำแหน่งอื่นๆได้
 4. อายุ 16 ปีขึ้นไป
 5. หาสิ่งใหม่ๆเข้าเซิฟเวอร์ได้ตลอดเวลา
 6. ช่วยคิดและออกแบบ content ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา


สมัครได้ที่
 
สถานะ
ไม่เปิดสำหรับการตอบกลับเพิ่มเติม
Top