สร้างสรรค์

  1. DragonBear

    ปิดรับงาน หาทีมงาน Builder และ Creative [ไม่ต้องจ่ายอะไรเลย!!]

    หาทีมงาน Builder และ Creative :wooden-axe: Builder :wooden-axe: คุณสมบัติที่เปิดรับสมัคร มีความคิดสร้างสรรค์ มีใจรักในการทำงาน มีการพัฒนาชิ้นงานอยู่ตลอดเวลา มีไมค์ใช้สำหรับการสื่อสาร อายุ 16 ปีขึ้นไป มีความสามารถในการใช้งาน Plugin เกี่ยวกับการสร้าง :book-and-quill: Creative...
Top