ปิดรับงาน รับสมัครทีมงาน Evolution Community 2 ตำแหน่ง!!!

สถานะ
ไม่เปิดสำหรับการตอบกลับเพิ่มเติม

NutIntakorn

สมาชิกใหม่
------------------------------------------------------------------------------

เซิฟเวอร์แนว: Survival Hardcore+MMORPG
เวอร์ชั่น: 1.8-1.16.5
จุดหมายของเซิฟเวอร์: เป็นศูนย์รวมของสังคมบนโลกออนไลน์

------------------------------------------------------------------------------

ตำแหน่ง: Assistant(ผู้ช่วยผู้จัดการ) 1 ตำแหน่ง
คุณสมบุติเบื้องต้น
1. อายุ 17 ปี ขึ้นไป
2. เพศ ชาย-หญิง
2. ทำความเข้าใจกับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
3. มองโลกในแง่ร้ายและในแง่ดีอย่างถูกที่ถูกเวลา
4. รับฟังมุมมองของผู้อื่น
5. ไมค์โครโฟน
6. Social media, สำเนาบัตรประชาชน (ข้อมูลส่วนตัว)
7. อยู่ภายใน กทม. - นนทบุรี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

คุณสมบัติทีสำคัญ:
1. มีเวลาทำเซิฟเวอร์ 4 ชม. ขึ้นไปต่อวัน
2. มีประสบการณ์ในการปะติดปะต่อระบบ
3. ความสามารถ Worldedit
4. ความสามารถในด้าน สถาปัตยกรรม (การสร้าง)

------------------------------------------------------------------------------

ตำแหน่ง: Quester(ดูแลทางด้านเควส) 1 ตำแหน่ง
คุณสมบุติเบื้องต้น
1. อายุ 16 ปี ขึ้นไป
2. เพศ ชาย-หญิง
2. ทำความเข้าใจกับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
3. มองโลกในแง่ร้ายและในแง่ดีอย่างถูกที่ถูกเวลา
4. รับฟังมุมมองของผู้อื่น
5. ไมค์โครโฟน
6. Social media, สำเนาบัตรประชาชน (ข้อมูลส่วนตัว)
7. อยู่ภายใน กทม. - นนทบุรี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

คุณสมบัติทีสำคัญ:
1. มีเวลาทำเซิฟเวอร์ 4 ชม. ขึ้นไปต่อวัน
2. มีประสบการณ์ในการปะติดปะต่อระบบ
3. ความสามารถ Worldedit
4. ความสามารถในด้าน สถาปัตยกรรม (การสร้าง)
5. มีความสามารถในการสร้าง Quest และ Monster ตามที่ผู้จัดการ ต้องการ
ปลั๊กอินที่ต้องรู้​
I. Bossshoppro​
II. Shopkeeper​
III. MMOItem​
IV. Jobs​
V. JetsMinions​
VI. Mobfarmmanage​
VII. Luckperms​
VIII. CMI (Basic)​
VIV. Mycommand​
X. MythicMobs​
XI. Holograms​
XII. Proquests​

------------------------------------------------------------------------------

สิ่งตอบแทน:
มีค่าขนมให้

Contact me (ช่องทางการติดต่อ)
LINE: nutintakorn2546
Mobile: 063-947-2637 (อินซ์)
Facebook: Intakorn San-tiphawp
Whatsapp: 063-947-2637
Discord: https://discord.gg/cv57ZnKD

------------------------------------------------------------------------------
 
แก้ไขล่าสุด:
สถานะ
ไม่เปิดสำหรับการตอบกลับเพิ่มเติม