รับสมัครทีมงาน 2-3ตำแหน่ง!! PC

Mslodtv

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
รับ ตำแหน่ง Builder (สายสร้าง)
ขอคนที่มีคุณสมบัติดังนี้
- อายุ 15+
- มีความขยัน อดทนสูง มีความรับผิดชอบ

รับ ตำแหน่ง Staff (ชายก็ได้ผู้หญิงก็ดีไว้เอนเตอร์เทนผู้เล่น)
ขอคนที่มีคุณสมบัติดังนี้
- อายุ 15+
- มีความขยัน อดทนสูง มีความรับผิดชอบ

MInecraft PC (ในคอม)!!!!!!!!!
(เรื่องเงินมีค่าแรงให้แน่นอนตอนเปิดเซิร์ฟเวอร์)

Discord: https://discord.gg/9zv3A8AU
FACEBOOK: Sorrasiht kongsee