mcpc

  1. Mslodtv

    ปิดรับงาน รับสมัครทีมงาน 2-3ตำแหน่ง!! PC

    รับ ตำแหน่ง Builder (สายสร้าง) ขอคนที่มีคุณสมบัติดังนี้ - อายุ 15+ - มีความขยัน อดทนสูง มีความรับผิดชอบ รับ ตำแหน่ง Staff (ชายก็ได้ผู้หญิงก็ดีไว้เอนเตอร์เทนผู้เล่น) ขอคนที่มีคุณสมบัติดังนี้ - อายุ 15+ - มีความขยัน อดทนสูง มีความรับผิดชอบ MInecraft PC (ในคอม)...
Top