wynncraft

Tacklezaza

Tacklezaza
ผู้ดูแล
อันนั้นต้องลงตัวเกม mod เสริมเอางับ, ดูของฝรั่งเอา -*-
แนะนำว่าเครื่องไม่แรงอย่าลง เพราะว่ามันจะ lag ขึ้น 3 เท่า (กิน CPU เพิ่ม 3 เท่า)