Wynncraft MiNiMap

Matt199

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
เวลาพี่เล่นของพี่มันจะมีมินิแมะด้วยอ่า
ทำยังไงถึงมีอ่ะะพี่
 

Tacklezaza

Tacklezaza
ผู้ดูแล
ผมใช้ตัวเกม mod เสริมงับ วิธีลงก็ google เอาเนอะ
ตัวเกมนี้จะกิน CPU เพิ่ม 3 เท่าจากเดิม เพราะฉะนั้นถ้าเครื่องไม่แรงไม่ต้องลงจะดีกว่างับ

http://wynncraftenhanced.kirdow.com/