แก้ไขแล้ว Random spawns ของ Mythicmobs Actions : ADD ใช้ไม่ได้แก้ยังไงครับ

I don't know

สมาชิกใหม่
มายคราฟรุ่น
Minecraft Modpack & Mod
มายคราฟเวอร์ชั่น
Mythicmobs
ผมแก้
GenerateSpawnPoints เป็น True แล้ว ครับ

ตัวอย่าง Code


PlantLv1:
Action: ADD
Mobname: ApplePlantLv1
GenerateSpawnPoints: True
Worlds: world
Chance: 1
Priority: 1
Conditions:
- onblock{b=DIRT,GRASS_BLOCK,PODZOL,COARSE_DIRT} true


###Config###
RandomSpawning:
DisableVanillaSpawns: false
GenerateSpawnPoints: true
MaxMobsPerChunk: 80
SpawnRadiusPerPlayer: 64
SpawnRadiusPerPlayerY: 32
DespawnLazyRandomMobs: true
MaxGenerationTime: 20
PointsPerSecond:
Land: 5
Air: 0
Sea: 2
Lava: 0
Ground: 0
 

I don't know

สมาชิกใหม่
ลองอ่านดูค่ะ อันนี้ของมายคราฟเวอร์ชั่นใหม่ๆ
ขอบคุณมาก ๆ จริง ๆ ครับแก้ไขได้แล้วครับ คือถ้าเราอยู่ใน creative mode มันจะไม่เกิดครับผม ขอบคุณจริง ๆ ครับ