Minecraft PE Bedrock Edition 1.2.6

  • ผู้สร้างกระทู้ KritTH
  • วันที่เริ่มต้น

KritTH

KritKunG
ผู้ดูแล
E6GuaAA.jpg

Minecraft PE Bedrock Edition 1.2.6


โดยในเวอร์ชั่นนี้นัั้นออกเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2017

-ใหม่
ตอนนี้คุณสามารถแชร์รูปภาพกับคนอื่นๆ ใน Minecraft Realm ได้แล้ว!!! วิธีการใช้งานตามวิดีโอด้านล่างนี้


-เปลี่ยนแปลง
-อัปเดตเทคเจอร์ของม้า , ลา , ล่อ

-อ้างอิง (ข้อมูลเพิ่มเติม)
1.https://minecraft.gamepedia.com/Bedrock_Edition_1.2.6