Minecraft 1.13 สรุปรายละเอียดอัพเดท Commands ทั้งหมด! [#2 - 20/7/61 22:28am]

N3OVz2M.png

ทั่วไป (General)
 • คำสั่่ง Command และฟังก์ชั่นต่างๆ จะเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • คำสั่งส่วนใหญ่มีความละเอียดขึ้น
  - ยกตัวอย่าง คำสั่งในลักษณะแบบนี้จะไม่สามารถใช้ได้ /scoreboard ObJeCtIvEs...
 • คำสั่งเซิร์ฟเวอร์ (ฟังก์ชั่น, Console หรือ Rcon) จะทำงานจากโลกที่เกิดใน Overworld แทนที่ 0,0,0
 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของคำสั่ง Commands ถูกปรับให้ดูดีขึ้น (ระบุวิธีใช้ รายละเอียดให้ชัดเจนขึ้น)
 • เพิ่มคำสั่ง /debug
 • Blockstate files (กำหนดค่าของบล็อค)
  - "normal" สามารถใช้ ("") เว้นว่างแทนได้ หากไม่ต้องการกำหนดค่าของบล็อค
  - Item Frame ตอนนี้มีคำสั่ง "map=false" จากเดิม "normal" และ "map=true" จากเดิม "map"
  - การระบุที่อยู่ของ Model จะไม่ใช่การใช้ models/block/ แต่แทนที่เป็น models/
หน้าต่างของคำสั่ง (Command UI)
 • เพิ่มรูปแบบหน้าต่าง UI ใหม่
ฟังก์ชั่น (Functions)
 • ฟังก์ชั่นต่างๆ จะแยกการทำงานและแคช ไว้ขณะที่โหลดอยู่ (ไม่ปะปนกัน)
  - นั้นหมายความว่าถ้าคำสั่งไม่ถูกต้องด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ผู้เล่นสามารถไปเช็คได้
NBT
 • แท็ก ench ถูกเปลี่ยนเป็น Enchantments และจัะไม่มีเลข IDs ในแต่ละส่วนแล้ว
 • เปลี่ยน Custom Name ทั้งหมด (Block, Item, Enitites, Block entities) จาก Raw Strings เป็น JSON Text (ซึ่งสามารถแปลได้)
  - เช่น /summon pig ~ ~ ~ {CustomName:"Reuben"} เป็น

  /summon pig ~ ~ ~ {CustomName:"\"Reuben\""}
คำสั่งเฉพาะ (Specific Commands)
 • /advancement
  - ลบคำสั่ง /advancement test
 • /blockdata
  - ลบคำสั่งย่อ /data
 • /clear
  - เปลี่ยนรูปแบบของคำสั่ง /clear
  /clear [<เป้าหมาย>] [<ไอเทม>] [<data>] [<จำนวน>] [<nbt>] เป็น
  /clear [<เป้าหมาย>] [<ไอเทม>] [<จำนวน>]
 • /clone
  - เปลี่ยนรูปแบบของคำสั่ง /clone
  - /clone <begin> <end> <destination> filtered [force|move|normal] [<block>] [<data>] เป็น
  /clone <begin> <end> <destination> filtered [<block>] [force|move|normal]
  - /clone <begin> <end> <destination> [replace|masked] [force|move|normal] [<block>] [<data>] เป็น
  /clone <begin> <end> <destination> [replace|masked] [force|move|normal]
 • /defaultgamemode และ /gamemode
  - ใช้ได้แค่ String IDs เท่านั้น ไม่สามารถใช้ย่อหรือตัวเลขได้
  /gamemode 2 เปลี่ยนเป็น /gamemode adventure
  /defaultgamemode sp เปลี่ยนเป็น /defaultgamemode spectator
 • /difficulty
  - /difficulty [<ค่า>] ใช้ได้แค่ String IDs เท่านั้น ไม่สามารถใช้ย่อหรือตัวเลขได้
  /difficulty 2 เปลี่ยนเป็น /difficulty normal
  /difficulty p เปลี่ยนเป็น /difficulty peaceful
 • /effect
  - รูปแบบของคำสั่งถูกแยกออก
  /effect <entity> <effect> เปลี่ยนเป็น /effect give <entity> <effect>
  /effect clear เปลี่ยนเป็น /effect clear <entity> <effect>
  - การให้ effect จะไม่มีผลถ้ามันทำอะไรไม่ได้
  • Mob บางตัวมีการคุ้มกัน เช่น Ender Dragon
  • แทนที่เอฟเฟคด้วยเอฟเฟคที่มีค่าน้อยกว่า จะไม่สามารถทำได้
 • /entitydata
  - ลบออกจาก /data
 • /experience
  - /xp สามารถเขียนอีกอย่างได้นั้นก็คือ /experience
  - แยกคำสั่งย่อยมาอีก 3 อย่าง:
  • /experience add <ผู้เล่น> <จำนวน> <points|levels>
  การ add คือการเพิ่มจากเดิมที่มีอยู่
  ตัวเลขติดลบหมายถึงการลด levels/points ของผู้เล่น
  • /experience set <ผู้เล่น> <จำนวน> <points|levels>
  การ set คือการกำหนดไปให้แบบตายตัว ไม่สนว่าจะมีอยู่เท่าไหร่
  • /experience query <ผู้เล่น> <points|levels>
  คืน points หรือ levels จากผู้ให้ (คนพิมพ์คำสั่ง)
 • /fill
  - เปลี่ยนรูปแบบของคำสั่ง /fill
  - /fill <begin> <end> <block> <data> replace [<replaceBlock>] [<replaceData>] เป็น
  /fill <begin> <end> <block> replace [<filter>]
  - /fill <begin> <end> <block> [<data>] [destroy|hollow|keep|outline|replace] [<nbt>] เป็น
  /fill <begin> <end> <block> [destroy|hollow|keep|outline|replace]
 • /function
  - /function จะไม่สามารถใช้ [if]unless <entity> ได้
  - /function foo if @e เปลี่ยนเป็น /execute if entity @e run function foo
 • /gamerule
  - /gamerule จะไม่สามารถใช้กับกฏที่ไม่รู้จักได้ (gamerule แบบกำหนดเอง)
  สามารถใช้ function หรือ scoreboard แทนได้ โดยไม่ต้องรื้อระบบใหม่ :>
  - ลบ gameLoopFunction ออก
 • /give
  - เปลี่ยนรูปแบบของคำสั่ง /give
  - /give <ผู้เล่น> <ไอเทม> [<จำนวน>] [<data>] [<nbt>] เป็น
  /give <ผู้เล่น> <ไอเทม> [<จำนวน>]
 • /kill
  - มีผลบังคับใช้กับเป้าหมายแล้ว
 • /list
  - สามารถใช้ได้ใน singleplayer
 • /locate
  - พิกัด Y ถูกเปลี่ยนมาเป็น ~ จาก ?
  - ผลลัพท์ของคำสั่ง เช่น /execute store จะบอกตำแหน่งของสิ่งปลูกสร้างตามแต่ระยะทาง
  - ตอนนี้สามารถเลือกดูชื่อของสิ่งปลูกสร้างได้แล้ว เช่น Temple: Desert_Pyramid, Igloo, Jungle_Pyramid, และ Swamp_Hut
 • /op
  - สามารถเลือก selection อื่นๆ นอกจากชื่อได้แล้ว (ex. @r)
 • /particle
  - เปลี่ยนชื่อของ Particle
 • /playsound
  - การกด tab จะเติมคำสั่งสำเร็จรูปให้ทันที
 • /replaceitem
  - เปลี่ยนรูปแบบของคำสั่ง /replaceitem
  - แท๊ก slot จะไม่จำเป็นต้องใส่ slot แล้ว
  เช่น slot.hotbar.1 กลายเป็น hotbar.1
 • /scoreboard
  - /scoreboard ที่มี [<dataTag>] ถูกลบออกจาก nbt
  - /scoreboard players tag และ /scoreboard teams ลบออก แล้วเปลี่ยนเป็น /tag และ /team
  - /scoreboard players test ถูกลบออกจาก /execute (if|unless) score และ
  /scoreboard players get <target> <objective>
 • /seed
  - สามารถคัดลอก output ได้แล้ว (คัดลอกเลข seed ทันที)
 • /setblock
  - เปลี่ยนรูปแบบของคำสั่ง /setblock
  - /setblock <pos> <block> [<data>] [<mode>] [<nbt>] เป็น
  /setblock <pos> <block> [<mode>]
 • /stats
  - ลบออกจาก /execute
 • /stopsound
  - * จะใช้สำหรับการหยุดเสียงทั้งหมด
 • /tag
  - แทนที่คำสั่ง /scoreboard players tag
  - ใช้รูปแบบเดิม
  /tag <players> add <tag>
  /tag <players> remove <tag>
  /tag <players> list
 • /team
  - แทนที่คำสั่ง /scoreboard teams
  - ใช้รูปแบบเดิม
  /team add <team> [<displayname>]
  /team empty <team>
  /team join <team> [<members>]
  /team leave [<members>]
  /team list [<team>]
  /team modify <team> <option> <value>
  /team modify <team> [<displayname>]
  - สามารถใส่ คำนำหน้า และท้ายชื่อได้แล้ว
  /team modify <team> prefix <prefix>
  /team modify <team> suffix <suffix>
 • /testfor /testforblock และ /testforblocks
  - ลบออกจาก /execute
 • /toggledownfall
  -
  ลบคำสั่งนี้ออกไป เพราะว่าทุกครั้งที่ใช้คำสั่งนี้ฝนมักจะกลับมาตกไวตลอด
  - ใช้ /weather แทน
 • /tp และ /teleport
  /teleport ถูกปรับให้ดูเรียบง่ายมากขึ้น
  /teleport <entity>
  /teleport <x y z>
  /teleport <victim> <entity>
  /teleport <victim> <x y z> [yRot xRot]
  /teleport <victim> <x y z> facing [xFacing yFacing zFacing]
  /teleport <victim> <x y z> facing entity <entityFacing> [feet|eyes]
 • /trigger
  - /trigger <objective> เป็นแบบคำสั่งใหม่จาก /trigger <objective> add 1
 • /weather
  - หากไม่ได้ระบุเวลา มันจะกำหนดเป็นทุกๆ
  5 นาที
 • Team
  - การตั้งค่า friendlyfire เปลี่ยนโครงสร้างเป็น friendlyFire
อ้างอิง: https://minecraft.gamepedia.com/1.13#Command_format_2
อ่านรายละเอียดหลักของ 1.13: https://mc-th.org/threads/minecraft-1-13-สรุปอัพเดตหลักๆ-ที่ผ่านมาทั้งหมด-ไม่รวม-command.1066/
 
โอ้ยย มึนหัว คอมมานด์ จะเป็นลม
 
สำหรับคนมาอ่านอันนี้ต่อจากกระทู้ สรุปอัพเดต Minecraft 1.13 ที่ผ่านมานะคับ
 
Top