Minecraft 1.13 สรุปรายละเอียดอัพเดท Commands ทั้งหมด! [#2 - 20/7/61 22:28am]

การสนทนาใน 'ข่าวสาร Update Minecraft' เริ่มโดย Bammcool, Jul 19, 2018.

โดย Bammcool ในวันที่ Jul 19, 2018 เมื่อ 22:36
 1. Bammcool

  Bammcool ✅ Online ทีมงาน/ผู้ดูแล Moderator

  [​IMG]
  ทั่วไป (General)
  • คำสั่่ง Command และฟังก์ชั่นต่างๆ จะเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • คำสั่งส่วนใหญ่มีความละเอียดขึ้น
   - ยกตัวอย่าง คำสั่งในลักษณะแบบนี้จะไม่สามารถใช้ได้ /scoreboard ObJeCtIvEs...
  • คำสั่งเซิร์ฟเวอร์ (ฟังก์ชั่น, Console หรือ Rcon) จะทำงานจากโลกที่เกิดใน Overworld แทนที่ 0,0,0
  • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของคำสั่ง Commands ถูกปรับให้ดูดีขึ้น (ระบุวิธีใช้ รายละเอียดให้ชัดเจนขึ้น)
  • เพิ่มคำสั่ง /debug
  • Blockstate files (กำหนดค่าของบล็อค)
   - "normal" สามารถใช้ ("") เว้นว่างแทนได้ หากไม่ต้องการกำหนดค่าของบล็อค
   - Item Frame ตอนนี้มีคำสั่ง "map=false" จากเดิม "normal" และ "map=true" จากเดิม "map"
   - การระบุที่อยู่ของ Model จะไม่ใช่การใช้ models/block/ แต่แทนที่เป็น models/
  หน้าต่างของคำสั่ง (Command UI)
  • เพิ่มรูปแบบหน้าต่าง UI ใหม่
  ฟังก์ชั่น (Functions)
  • ฟังก์ชั่นต่างๆ จะแยกการทำงานและแคช ไว้ขณะที่โหลดอยู่ (ไม่ปะปนกัน)
   - นั้นหมายความว่าถ้าคำสั่งไม่ถูกต้องด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ผู้เล่นสามารถไปเช็คได้
  NBT
  • แท็ก ench ถูกเปลี่ยนเป็น Enchantments และจัะไม่มีเลข IDs ในแต่ละส่วนแล้ว
  • เปลี่ยน Custom Name ทั้งหมด (Block, Item, Enitites, Block entities) จาก Raw Strings เป็น JSON Text (ซึ่งสามารถแปลได้)
   - เช่น /summon pig ~ ~ ~ {CustomName:"Reuben"} เป็น

   /summon pig ~ ~ ~ {CustomName:"\"Reuben\""}
  คำสั่งเฉพาะ (Specific Commands)
  • /advancement
   - ลบคำสั่ง /advancement test
  • /blockdata
   - ลบคำสั่งย่อ /data
  • /clear
   - เปลี่ยนรูปแบบของคำสั่ง /clear
   /clear [<เป้าหมาย>] [<ไอเทม>] [<data>] [<จำนวน>] [<nbt>] เป็น
   /clear [<เป้าหมาย>] [<ไอเทม>] [<จำนวน>]
  • /clone
   - เปลี่ยนรูปแบบของคำสั่ง /clone
   - /clone <begin> <end> <destination> filtered [force|move|normal] [<block>] [<data>] เป็น
   /clone <begin> <end> <destination> filtered [<block>] [force|move|normal]
   - /clone <begin> <end> <destination> [replace|masked] [force|move|normal] [<block>] [<data>] เป็น
   /clone <begin> <end> <destination> [replace|masked] [force|move|normal]
  • /defaultgamemode และ /gamemode
   - ใช้ได้แค่ String IDs เท่านั้น ไม่สามารถใช้ย่อหรือตัวเลขได้
   /gamemode 2 เปลี่ยนเป็น /gamemode adventure
   /defaultgamemode sp เปลี่ยนเป็น /defaultgamemode spectator
  • /difficulty
   - /difficulty [<ค่า>] ใช้ได้แค่ String IDs เท่านั้น ไม่สามารถใช้ย่อหรือตัวเลขได้
   /difficulty 2 เปลี่ยนเป็น /difficulty normal
   /difficulty p เปลี่ยนเป็น /difficulty peaceful
  • /effect
   - รูปแบบของคำสั่งถูกแยกออก
   /effect <entity> <effect> เปลี่ยนเป็น /effect give <entity> <effect>
   /effect clear เปลี่ยนเป็น /effect clear <entity> <effect>
   - การให้ effect จะไม่มีผลถ้ามันทำอะไรไม่ได้
   • Mob บางตัวมีการคุ้มกัน เช่น Ender Dragon
   • แทนที่เอฟเฟคด้วยเอฟเฟคที่มีค่าน้อยกว่า จะไม่สามารถทำได้
  • /entitydata
   - ลบออกจาก /data
  • /experience
   - /xp สามารถเขียนอีกอย่างได้นั้นก็คือ /experience
   - แยกคำสั่งย่อยมาอีก 3 อย่าง:
   • /experience add <ผู้เล่น> <จำนวน> <points|levels>
   การ add คือการเพิ่มจากเดิมที่มีอยู่
   ตัวเลขติดลบหมายถึงการลด levels/points ของผู้เล่น
   • /experience set <ผู้เล่น> <จำนวน> <points|levels>
   การ set คือการกำหนดไปให้แบบตายตัว ไม่สนว่าจะมีอยู่เท่าไหร่
   • /experience query <ผู้เล่น> <points|levels>
   คืน points หรือ levels จากผู้ให้ (คนพิมพ์คำสั่ง)
  • /fill
   - เปลี่ยนรูปแบบของคำสั่ง /fill
   - /fill <begin> <end> <block> <data> replace [<replaceBlock>] [<replaceData>] เป็น
   /fill <begin> <end> <block> replace [<filter>]
   - /fill <begin> <end> <block> [<data>] [destroy|hollow|keep|outline|replace] [<nbt>] เป็น
   /fill <begin> <end> <block> [destroy|hollow|keep|outline|replace]
  • /function
   - /function จะไม่สามารถใช้ [if]unless <entity> ได้
   - /function foo if @e เปลี่ยนเป็น /execute if entity @e run function foo
  • /gamerule
   - /gamerule จะไม่สามารถใช้กับกฏที่ไม่รู้จักได้ (gamerule แบบกำหนดเอง)
   สามารถใช้ function หรือ scoreboard แทนได้ โดยไม่ต้องรื้อระบบใหม่ :>
   - ลบ gameLoopFunction ออก
  • /give
   - เปลี่ยนรูปแบบของคำสั่ง /give
   - /give <ผู้เล่น> <ไอเทม> [<จำนวน>] [<data>] [<nbt>] เป็น
   /give <ผู้เล่น> <ไอเทม> [<จำนวน>]
  • /kill
   - มีผลบังคับใช้กับเป้าหมายแล้ว
  • /list
   - สามารถใช้ได้ใน singleplayer
  • /locate
   - พิกัด Y ถูกเปลี่ยนมาเป็น ~ จาก ?
   - ผลลัพท์ของคำสั่ง เช่น /execute store จะบอกตำแหน่งของสิ่งปลูกสร้างตามแต่ระยะทาง
   - ตอนนี้สามารถเลือกดูชื่อของสิ่งปลูกสร้างได้แล้ว เช่น Temple: Desert_Pyramid, Igloo, Jungle_Pyramid, และ Swamp_Hut
  • /op
   - สามารถเลือก selection อื่นๆ นอกจากชื่อได้แล้ว (ex. @r)
  • /particle
   - เปลี่ยนชื่อของ Particle
  • /playsound
   - การกด tab จะเติมคำสั่งสำเร็จรูปให้ทันที
  • /replaceitem
   - เปลี่ยนรูปแบบของคำสั่ง /replaceitem
   - แท๊ก slot จะไม่จำเป็นต้องใส่ slot แล้ว
   เช่น slot.hotbar.1 กลายเป็น hotbar.1
  • /scoreboard
   - /scoreboard ที่มี [<dataTag>] ถูกลบออกจาก nbt
   - /scoreboard players tag และ /scoreboard teams ลบออก แล้วเปลี่ยนเป็น /tag และ /team
   - /scoreboard players test ถูกลบออกจาก /execute (if|unless) score และ
   /scoreboard players get <target> <objective>
  • /seed
   - สามารถคัดลอก output ได้แล้ว (คัดลอกเลข seed ทันที)
  • /setblock
   - เปลี่ยนรูปแบบของคำสั่ง /setblock
   - /setblock <pos> <block> [<data>] [<mode>] [<nbt>] เป็น
   /setblock <pos> <block> [<mode>]
  • /stats
   - ลบออกจาก /execute
  • /stopsound
   - * จะใช้สำหรับการหยุดเสียงทั้งหมด
  • /tag
   - แทนที่คำสั่ง /scoreboard players tag
   - ใช้รูปแบบเดิม
   /tag <players> add <tag>
   /tag <players> remove <tag>
   /tag <players> list
  • /team
   - แทนที่คำสั่ง /scoreboard teams
   - ใช้รูปแบบเดิม
   /team add <team> [<displayname>]
   /team empty <team>
   /team join <team> [<members>]
   /team leave [<members>]
   /team list [<team>]
   /team modify <team> <option> <value>
   /team modify <team> [<displayname>]
   - สามารถใส่ คำนำหน้า และท้ายชื่อได้แล้ว
   /team modify <team> prefix <prefix>
   /team modify <team> suffix <suffix>
  • /testfor /testforblock และ /testforblocks
   - ลบออกจาก /execute
  • /toggledownfall
   -
   ลบคำสั่งนี้ออกไป เพราะว่าทุกครั้งที่ใช้คำสั่งนี้ฝนมักจะกลับมาตกไวตลอด
   - ใช้ /weather แทน
  • /tp และ /teleport
   /teleport ถูกปรับให้ดูเรียบง่ายมากขึ้น
   /teleport <entity>
   /teleport <x y z>
   /teleport <victim> <entity>
   /teleport <victim> <x y z> [yRot xRot]
   /teleport <victim> <x y z> facing [xFacing yFacing zFacing]
   /teleport <victim> <x y z> facing entity <entityFacing> [feet|eyes]
  • /trigger
   - /trigger <objective> เป็นแบบคำสั่งใหม่จาก /trigger <objective> add 1
  • /weather
   - หากไม่ได้ระบุเวลา มันจะกำหนดเป็นทุกๆ
   5 นาที
  • Team
   - การตั้งค่า friendlyfire เปลี่ยนโครงสร้างเป็น friendlyFire
  อ้างอิง: https://minecraft.gamepedia.com/1.13#Command_format_2
  อ่านรายละเอียดหลักของ 1.13: https://mc-th.org/threads/minecraft-1-13-สรุปอัพเดตหลักๆ-ที่ผ่านมาทั้งหมด-ไม่รวม-command.1066/
   
  • มีสาระ - Informative มีสาระ - Informative x 2
  • ถูกใจ - Like ถูกใจ - Like x 1
  • List

ความคิดเห็น

การสนทนาใน 'ข่าวสาร Update Minecraft' เริ่มโดย Bammcool, Jul 19, 2018.

แชร์หน้านี้