เซิร์ฟเวอร์ปิดถาวร MelonSlice (1.14.4) พรีเมียมคลาสสิก

L9ll

มือใหม่เริ่มหัดสร้าง
mnmPzGK.png

Server : MelonSlice
IP : melonslice.ml
Discord : https://discord.gg/T6rRTYE

ข้อควรรู้ก่อนเข้าเซิฟเวอร์
1. เป็นเซิฟเวอร์เอาชีวิตรอดคลาสสิก (ระดับ ยาก)
2. รับเฉพาะไอดีแท้เท่านั้น
3. ตายของตก - ไม่มีโพเทค สปาว หรือเซ็ตบ้าน
4. มีปลักอินช่วยเหลือเล็กน้อย เช่น นอนคนเดียว พิกัดตาย เป็นต้น
5. ไม่มีการเติมเงิน ยศเเติมเงิน หรือไอเทมพิเศษใดๆ
5. โปรดปฏิบัติตามกฏของเซิฟเวอร์


หมายเหตุ : หากมีดิสคอร์ดจะดีมาก
0oXwZKi.png

0oXwZKi
 
แก้ไขล่าสุด:

BaDSERVER

มือใหม่เริ่มหาวัตถุดิบ
เซิฟนี้ตัดสินปัญหาด้วยอารมณ์ เข้าข้างพวกตัวเอง ไม่ฟังคำชี้แจงจากคนอื่น
 

L9ll

มือใหม่เริ่มหัดสร้าง
เนื่องด้วยมีการตอบโต้เช่นนี้
6X62bqM.png


จึงขอเปิดเผยคดีพิพาทของผู้เล่น ดังนี้ข้อพิพาทระหว่างผู้เล่น AssadawutZ กับกลุ่มผู้เล่นอื่น

โดยเป็นคดีที่ยอมความมิได้


ผู้ดูแลระบบใช้ข้อบัญญัติฯ ข้อที่ 14 ในการเปิดโบสถ์

และข้อที่ 13 ในการพิพากษาในโบสถ์

ผู้ดูแลระบบได้เคลื่อนย้ายผู้เล่นเข้าสู่โบสถ์ โดยไม่ผิดจาก ข้อที่ 9 ตามกฎว่าด้วยโทษฯ


5 ข้อหาที่ฟ้องร้อง

1.สังหารผู้เล่นในขณะที่ผู้นั้นไม่รู้ตัว

2.ฆ่าชิงทรัพย์

3.กักขัง หน่วงเหนี่ยวผู้เล่นอื่น

4.ก่อกวนผู้เล่นอื่น จนทำให้ถึงแก่ชีวิต

5.ก่อกวนผู้เล่นอื่น ทำให้เกิดความรำคาญ หรือทำให้ทรัพย์สินเสียหาย


ค่าเสียหายที่ต้องการ

1.ต้องการชุดเพชรคืน

2.ต้องการอาหารคืน

3.ต้องการให้จำเลยมีโทษผจญภัย 3 วัน1. สังหารผู้เล่นในขณะที่ไม่รู้ตัว

ข้อชี้แจงฝ่ายโจทก์ อ้างว่าถูกสังหารในขณะที่ไม่รู้ตัว

ข้อชี้แจงฝ่ายจำเลย อ้างว่ากลัวว่าจะมาขโมยของในบ้าน

ข้อคิดเห็นของผู้ดูแลระบบ

การที่จะอ้างว่าไม่รู้ตัวได้นั้น จะต้องขึ้นว่า afk บนแท็บ หรือกำลัง autofish หรือกำลังฟาร์มอัตโนมัติอื่นใดในที่อาศัยของตน หรือ ที่อาศัยของเพื่อน หรือกลุ่มของตน โดยอย่างยิ่งในกรณีนี้ ที่โจทก์ได้แวะเวียน บุกรุกเคหะสถาน และถูกสังหารละแวกบ้านของจำเลย

การปฏิบัติ 1. ยกฟ้องฝ่ายจำเลย เพราะเป็นฝ่ายถูกโจทย์กระทำ

2. ฝ่ายโจทย์มีโทษ ละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามบัญญัติแห่งเมล่อนสไลด์ที่ผู้ครอบครองระบบเป็นผู้รับรอง แต่เนื่องจากมีอีกหลายคดีที่เกี่ยวพันกัน จึงขอยกยอดรวมทีเดียวเมื่อจบทุกข้อกล่าวหา

ข้อสงสัย 1. ทำอย่างไรจึงจะขึ้น afk บนแท็บ

ตอบ อยู่นิ่งๆ 120 วินาที หรือ /afk

2. หากเราไม่ทราบและถูกสังหารในวินาทีที่ 119 ลงมา จัดเป็นถูกสังหารในขณะที่ไม่รู้ตัว ได้หรือไม่

ตอบ แล้วแต่กรณีไป แต่สำหรับกรณีนี้ไม่ได้ เพราะโจทก์ถูกสังหารละแวกหมู่บ้านของจำเลย โดยได้ทำการบุรุกเคหะสถานจำเลยก่อน ข้อนี้จึงฟังไม่ขึ้น

2. ฆ่าชิงทรัพย์

ข้อชี้แจงฝ่ายโจทก์ ถูกสังหารและชิงทรัพย์ แต่ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้กระทำ

ข้อชี้แจงฝ่ายจำเลย ถูกลักทรัพย์จากโจทย์ จึงสังหารเพื่อต้องการทรัพย์สินคืน โดยทรัพย์สินสำคัญมี Shulker Shellและ Dragon Egg

ข้อคิดเห็นของผู้ดูแลระบบ

จากการตรวจสอบในระบบ พบว่าโจทก์เป็นผู้ขโมยจริง และถูกสังหารในละแวกหมู่บ้านของจำเลย แต่จำเลยก็มีความผิดที่มิได้คืนของส่วนที่โจทก์หามาได้เอง หรือขอผู้อื่นมา​

ข้อปฏิบัติ 1. ฝ่ายจำเลยมีโทษตามกฎ และยอมรับผิด อาจลดโทษกึ่งหนึ่ง แต่เนื่องจากมีอีกหลายคดีที่เกี่ยวพันกัน จึงขอยกยอดรวมทีเดียวเมื่อจบทุกข้อกล่าวหา

2. ฝ่ายโจทก์มีโทษตามกฎ ลักทรัพย์ และข้อบัญญัติ แต่เนื่องจากมีอีกหลายคดีที่เกี่ยวพันกัน จึงขอยกยอดรวมทีเดียวเมื่อจบทุกข้อกล่าวหา​

ข้อสงสัย 1. สังหารผู้เล่นอื่นในละแวกบ้านของตน มีความผิดหรือไม่

ตอบ แล้วแต่กรณี แต่ในกรณีนี้ โจทย์ได้บุกรุกเข้าถึงในบ้าน และ setspawn บนเตียงของจำเลย หากจำเลยสังหารเพราะอ้างว่ากลัวจะถูกก่อกวนก็ย่อมได้ ซึ่งในกรณีนี้โจทย์ได้ก่อกวนจริง​

2. หากโดนทำร้ายจนเกือบตาย และต้องการป้องกันตัว แต่พลั้งมือสังหารคู่กรณีในพี้นที่ของคู่กรณี และอ้างว่าป้องกันตัว ได้หรือไม่​

ตอบ ไม่ได้ เพราะผู้ที่สังหารผู้อื่นในพื้นที่ของผู้นั้น แม้จะไม่จัดเข้าในสังหารผู้เล่นในเคหะสถานของผู้นั้น แต่ก็ถือเป็นการบุกรุกพื้นที่ของผู้เล่นอื่น ละเมิดข้อบัญญัติของเมล่อนสไลด์

3.กักขัง หน่วงเหนี่ยวผู้เล่นอื่น

ข้อชี้แจงฝ่ายโจทก์ อ้างว่าถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวในบริเวณบ้านของจำเลย​

ข้อชี้แจงฝ่ายจำเลย ปฏิเสธข้อกล่าวหา​

ข้อคิดเห็นของผู้ดูแลระบบ

ข้อกล่าวหาฟังไม่ขึ้น เพราะโจทย์ไม่มีบ้านของตนเอง และอาศัยบ้านของจำเลย โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงไม่สามารถฟ้องร้องว่าถูกกักขังในบริเวณบ้านของจำเลยได้​

ข้อปฏิบัติ 1. ยกฟ้องจำเลย

2. โจทก์มีโทษตามกฎ แจ้งความเท็จ และใส่ความผู้อื่น แต่เนื่องจากมีอีกหลายคดีที่เกี่ยวพันกัน จึงขอยกยอดรวมทีเดียวเมื่อจบทุกข้อกล่าวหา​

4. ก่อกวนผู้เล่นอื่น จนทำให้ถึงแก่ชีวิต

ข้อชี้แจงฝ่ายโจทก์ อ้างว่าถูกก่อกวน จนทำให้ถึงแก่ชีวิต​

ข้อชี้แจงฝ่ายจำเลย ปฏิเสธข้อกล่าวหา​

ข้อคิดเห็นของผู้ดูแลระบบ

ข้อกล่าวหาฟังไม่ขึ้น เพราะโจทย์มีพฤติกรรมก่อกวน ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น และในระบบไม่มีบอกว่าได้ถูกกระทำแต่อย่างใด​

ข้อปฏิบัติ 1. ยกฟ้องจำเลย

2. โจทก์มีโทษตามกฎ แจ้งความเท็จ ใส่ความผู้อื่น และ ก่อกวนผู้เล่นอื่น แต่เนื่องจากมีอีกหลายคดีที่เกี่ยวพันกัน จึงขอยกยอดรวมทีเดียวเมื่อจบทุกข้อกล่าวหา​

5. ก่อกวนผู้เล่นอื่น ทำให้เกิดความรำคาญ หรือทำให้ทรัพย์สินเสียหาย

ข้อชี้แจงฝ่ายโจทก์ อ้างว่าถูกก่อกวน จนทำให้ถึงแก่ชีวิต​

ข้อชี้แจงฝ่ายจำเลย ปฏิเสธข้อกล่าวหา​

ข้อคิดเห็นของผู้ดูแลระบบ

ข้อกล่าวหาฟังไม่ขึ้น เพราะโจทย์มีพฤติกรรมก่อกวน ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น อีกนัยหนึ่ง โจทย์ได้ทำการก่อกวนทำให้เกิดความรำคาญ แก่จำเลย​

ข้อปฏิบัติ 1. ยกฟ้องจำเลย

2. โจทก์มีโทษตามกฎ แจ้งความเท็จ และใส่ความผู้อื่น ก่อกวนผู้เล่นอื่น ทำให้เกิดความรำคาญ แต่เนื่องจากมีอีกหลายคดีที่เกี่ยวพันกัน จึงขอยกยอดรวมทีเดียวเมื่อจบทุกข้อกล่าวหา​


คำพิพากษา : 1.จำเลยมีความผิดฐานฆ่าชิงทรัพย์ มีโทษผจญภัย 12 ชั่วโมง แต่ผู้ดูแลระบบเห็นว่า

1.1. กลุ่มจำเลยมิเคยกระทำความผิดใด ๆมาก่อน

1.2. กลุ่มจำเลยเป็นฝ่ายถูกกระทำโดยส่วนมาก

1.3. จำเลยบางคนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเหตุการณ์นี้

1.4. จำเลยยอมรับข้อกล่าวหา

จึงเห็นสมควรให้จำเลยทั้ง 3 คน คืนชุดเพชร และอาหาร ตามที่โจทก์เรียกร้อง และให้โทษผจญภัยคนละ 3 ชั่วโมง

จำเลยยอมรับข้อกล่าวหา

2. โจทก์มีความผิดตามข้อบัญญัติเมล่อนสไลด์ โดยการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้เล่นอื่น มีความผิดฐานลักทรัพย์ของผู้อื่น และแจ้งความเท็จ ใส่ความผู้อื่น และก่อกวนผู้เล่นอื่น และโบสถ์มีอำนาจสามารถใช้โทษแบนได้ตามบัญญัติข้อที่ 15 แต่ผู้ดูและระบบเห็นว่า

2.1. โจทก์เป็นผู้เล่นใหม่ อาจยังไม่เข้าใจในข้อบัญญัติและกฎของเมล่อนสไลด์

2.2. เห็นว่ายังมีโอกาสสำนึกผิดได้

จึงสมควรให้โทษเนรเทศ 2 วัน ผู้ที่ถูกเนรเทศยังสามารถเข้าถึงมินิเกมได้

จำเลยไม่ยอมรับข้อกล่าวหา

3. โบสถ์ไม่รับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมเนี่องจากมีพยานหลักฐานเพียงพอต่อการไต่สวน และได้ให้คำพิพากษาไว้แล้ว ซึ่งโบสถ์มีอำนาจตามบัญญัติข้อที่ 6 และข้อที่ 12 แห่งเมล่อนสไลด์

4.ผู้ครอบครองระบบรับรองคำตัดสิน

ข้อสงสัย 1. หากต้องการยื่นอุธรณ์โบสถ์ สามารถกระทำได้ไหม

ตอบ โบสถ์เป็นผู้ถืออำนาจตุลาการตามข้อ 6 จึงไม่สามารถยื่นอุธรณ์ได้

2. ทำไมเรื่องเล็กน้อยจึงมีโทษ

ตอบ หากสามารถยอมความได้ก็จะไม่มีอะไรมาก แต่หากเข้าสู่กระบวนการตัดสินของโบสถ์ โดยผู้เล่นประสงค์จะแจ้งความในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งยอมความไม่ได้แล้ว จะต้องมีการตัดสินและวินิจฉัยตามพยานหลักฐานและรูปการณ์

3. การดูหมิ่นโบสถ์ หรือไม่ยอมรับคำตัดสินของโบสถ์ มีโทษเพิ่มเติมหรือไม่

ตอบ การดูหมิ่นโบสถ์ไม่มีโทษเพิ่มเติม แต่หากการไม่ยอมรับคำตัดสิน และก่อข้อพิพาทในเรื่องที่เคยตัดสินไว้แล้ว จึงจัดว่าละเมิดคำตัดสิน มีโอกาสรับโทษแบนได้ ตามกฎว่าด้วยโทษฯ


หมายเหตุ หลังจากคดีเสร็จสิ้น ได้ทำการเปลี่ยนแปลงกฎเล็กน้อย เพื่อความทันต่อสมัย


ผู้ครอบครองระบบ

ให้ไว้ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562
 

SUKKHABLYAX

มือใหม่หัดคราฟต์
อ่านแล้ว พอเข้าใจนะ แต่พออ่านไปอ่านมารู้สึก กฎดูเอาแต่ใจยังไงไม่รู้ ดูเข้าข้างแปลกๆ โทษ คิดเป็นแทบ 3-4 เท่าของคนโดนกระทำ แถมอุธรณ์ไม่ได้อีกมีกฎมาดึง ตายๆไม่ไหวๆ
 

BaDSERVER

มือใหม่เริ่มหาวัตถุดิบ
อ่านแล้ว พอเข้าใจนะ แต่พออ่านไปอ่านมารู้สึก กฎดูเอาแต่ใจยังไงไม่รู้ ดูเข้าข้างแปลกๆ โทษ คิดเป็นแทบ 3-4 เท่าของคนโดนกระทำ แถมอุธรณ์ไม่ได้อีกมีกฎมาดึง ตายๆไม่ไหวๆ
ก็ตามนั้นแหละ
 
Top