Mc-hilowen เซิฟเวอร์ survival 1.8.x เน้น survival

oOLNWWAVEZA007Oo

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
IP 103.13.230.144
เน้น survival เเจกของไม่เยอะ
ระบบ
-ดั้นเจี้ยน
-อาวุธพิเศษ
-เอฟเฟ็ค
-ปีก
อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรา ^_^