เซิร์ฟเวอร์ 24 ชม. Lunar Network 1.17 | เอาชีวิตรอด (เกือบจะ) Vanilla Minecraft | ไม่มีแจกของ | ตายของตก | ใช้ระบบ Claim พื้นที่แทนโพรเทค | เน้น Community

ชื่อเซิร์ฟเวอร์
Lunar Network 1.17
เวอร์ชั่นเซิร์ฟเวอร์
1.17
ไอพีเซิร์ฟเวอร์
lunarnetwork.ddns.net
เซิร์ฟเวอร์แพลตฟอร์ม
Minecraft Java Edition
ประเภทของบัญชีมายคราฟ
ไอดีเถื่อน & ไอดีแท้สามารถเข้าเล่นได้

Lunar Network

สมาชิกใหม่
:sunflower:Lunar Network 1.17:sunflower:
IP : lunarnetwork.ddns.net (เปิดให้บริการวันที่ 24 / 7 / 64 เวลา 18.00 น.)

เซิฟเวอร์แนวเอาชีวิตรอด (เกือบจะ) Vanilla Minecraft ไม่มีแจกของ ตายของตก ใช้ระบบ Claim พื้นที่แทนโพรเทค ทุกอย่างเกิดจากการหาทำของสมาชิกในเซิฟเวอร์ เน้นการสื่อสารระหว่างผู้เล่นด้วยกันเอง เพื่อสร้าง Community ที่น่าอยู่ มีความเคารพซึ่งกันและกัน

:sunflower: ระบบให้ความช่วยเหลือต่างๆ :sunflower:

- ระบบเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้เล่นใหม่ เช่น /sethome, /tpa, /spawn เป็นต้น
- สามารถตั้งร้านค้าด้วยระบบ Chestshop
- สามารถขายของกับผู้เล่นกันเองด้วยระบบ Auction House
- สามารถป้องกันของหายด้วยระบบ Lockette
- ของจาก Event ต่างๆแลกได้ด้วยระบบ Shopkeeper
- ตายของตกเป็นกล่อง (สำหรับสมาชิก Premium :nether-star: เท่านั้น)

Discord • https://discord.gg/YDVaByETCN

2.png

4.png

3.png
 

Lunar Network

สมาชิกใหม่
เข้าดิสคอร์ดมารอเซิฟเวอร์เปิดได้เลยครับ
 

Lunar Network

สมาชิกใหม่
อีกไม่ถึง 1 ชม. แล้ว เข้ามารอในดิสคอร์ดได้เลยครับ