เซิร์ฟเวอร์ 24 ชม. Lopixel เซิฟเวอร์เปิดใหม่ v.1.15.2

koshiro

สมาชิกใหม่
เซิฟเวอร์เปิดใหม่ 2020

Discord: https://discord.gg/4ZzXjcr

IP: Lopixel-n.info

Version: 1.15.2
- สามารถ /Fly ได้
- มีระบบ Atm
เซิฟเวอเปิดใหม่กำลังทำระบบใหม่เข้ามาในเซิฟ
เข้ามาเล่นกันได้น่ะครับ
2563-04-01_17.44.35.png
2563-04-01_17.44.44.png
2563-04-01_17.46.02.png