คนกำลังออนไลน์อยู่

ร่วมเป็นหนึ่งในเราวันนี้ คลิกเพื่อเข้าร่วม!

[Iron Golem] การหลักการเกิดของ Iron Golem [UPDATED: 17/4/63]JAVA & BEDROCK EDITION
หลักการเกิดของ Iron Golem (Villager Gossip - ปกติ)
 • Villager ต้องมีการ Gossip อย่างน้อย 5 ครั้ง (วิธีเพิ่ม Gossip)
  • Villager ต้องมีอาชีพ
  • Villager ต้องได้นอนอย่างน้อย 24000 Ticks (20 นาที)
  • Villager ต้องได้ทำงานในที่ทำงานอย่างน้อย 36000 Ticks (30 นาที)
 • Villager อยู่ใกล้กันกับ Villager อีก 2 ตัวในระยะ 80 บล็อก
หลักการเกิดของ Iron Golem (เมื่อมองเห็นซอมบี้)
 • เมื่ออย่างน้อย Villager 3 ตัวมองเห็นซอมบี้ตัวเดียวกันใน 10 วินาที (ต้องมีครบในหลักการ Gossip ก่อน)
หลักการเกิดของ Iron Golem (เมื่ออยู่ในสถานะหวาดกลัว)
 • จะเกิดเมื่อ Villager อยู่ในสถานะหวาดกลัว
  • ไม่ได้เจอ Iron Golem) ภายใน 600 Ticks (30 วินาที) ในระยะ 16x16x16 บล็อกจากตัว Villager หรือได้เจอมอนเตอร์ในระยะตามตารางด้านล่าง
  • ต้องได้ทำงานอย่างน้อยครึ่งวัน
  • ต้องได้นอนในวันก่อนหน้านั้น
  • ต้องมี Villager อีก 2 ตัวอยู่ใกลๆในระยะ 10x10x10 บล็อก
   Mob​
   ระยะตกอยู่ในสถานะหวาดกลัว​
   Zombie, Husk​
   8 บล็อก​
   Vindicator​
   10 บล็อก​
   Ravager​
   12 บล็อก​
   Evoker​
   12 บล็อก​
   Pillager​
   15 บล็อก​


   ตารางแสดงระยะมอนเตอร์ที่ทำให้ Villager ตกอยู่ในสถานะหวาดกลัว​
พื้นที่เกิดของ Iron Golem
 • Iron Golem จะมีโอกาสเกิดในรัศมี 16x13x16 (สี่เหลี่ยม) บล็อกจาก Villager ที่มี Gossip อย่างน้อย 5 ครั้ง
 • Iron Golem ต้องการพื้นที่ในการเกิด 1x3x1 บล็อก
 • Iron Golem สามารถเกิดบนบล็อก Transparent Block (พวกกระจก), Stair (บันได), Carpet (พรม), Half Slab
BEDROCK EDITION ONLY
ใน Bedrock Edition นั้น Iron Golem สามารถเกิดได้โดยธรรมชาติเมื่อในหมู่บ้าน (Generate โดยเกมอยู่แล้ว) ที่มีเตียงอย่างน้อย 21 เตียง และ Villager 10 ตัว ในระยะ 16x16x16 บล็อกจากจุดศูษย์กลางของหมู่บ้านนั้น (อาจเป็นเตียง ระฆัง หรือจุดนัดพบของหมู่บ้าน) และมีโอกาส 1 ต่อ 7000 Ticks (5 นาที 30 วินาที)

แหล่งอ้างอิง (References): https://minecraft.gamepedia.com/Iron_Golem