Immersive Engineering VS ชีวิตจริง

การสนทนาใน 'คลังความรู้ Minecraft [PC]' เริ่มโดย circuitkung, Jan 12, 2018.

 1. circuitkung

  circuitkung สมาชิก

  เปรียบเทียบ Immersive Engineering กับ ชีวิตจริง
  [​IMG]

  [​IMG]
  เริ่มจากเสาไฟฟ้า
  ชีวิตจริง
  [​IMG]
  MC
  [​IMG]
  ข้อมูล
  หากนำ Enginieer's hammer ไปคลิกที่ด้านข้างของเสาไฟฟ้าเพียงด้านเดียว จะกลายเป็น คอนท้าวแขน
  และถ้าคลิกอีกด้าน จะกลายเป็นคอนปกติ
   
 2. circuitkung

  circuitkung สมาชิก

  HV Wire relay
  ชีวิตจริง
  [​IMG]
  จะเป็นลูกถ้วยแก้วใส 4 ชั้น
  ข้อมูล
  Insulating glass จะมีสีเดียวกัน

  Wire relay MV,LV
  ชีวิตจริง
  [​IMG]
  เป็นลูกถ้วย porcelin 56-2
  Wire connector มีลักษณะเดียวกัน
  HV,MV
  [​IMG]
  LV
  [​IMG]
  [​IMG]
  ตัวเก็บประจุ ในงานอิเล็กทรอนิกส์
   
  • มีสาระ - Informative มีสาระ - Informative x 1
  • List
 3. circuitkung

  circuitkung สมาชิก

  สายไฟ
  HV
  [​IMG]
  MV
  [​IMG]

  [​IMG]
  LV
  [​IMG]
   
  • มีสาระ - Informative มีสาระ - Informative x 1
  • List

แชร์หน้านี้