เซิร์ฟเวอร์ปิดถาวร Hideout Reallife 1.12.2 [Serious Roleplay Mod]

Hideout Reallife

สมาชิกใหม่
Hideout Reallife 1.12.2 [Serious Roleplay Mod]
เซิฟเวอร์มายคราฟแนว serious roleplay แบบ fivem!
มีระบบที่ทำขึ้นมาเองหลากหลายระบบ
เช่น
  • ระบบการาจเก็บรถเบิกรถ
  • ระบบกุญแจมือและโซ่ลากของตำรวจ
  • ระบบขุดแร่
  • ระบบปล้น
  • ระบบหมอ
การทำงานหาเงินเศรษฐกิจมีขึ้นๆลงๆ เช็คได้ที่ discord เซิฟเวอร์
Group Server : https://www.facebook.com/groups/2242889339312982/
Website Server : http://hideout.mcshop.in.th/
DISCORD :https://discord.gg/qDJrTM2